(19.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. To bylo opravdu vtipné. To bylo napodobení pana Junckera. (Potlesk TOP 09.) Pan Juncker je ten, kterého obdivujete? Skvělý!

Pokud se tady bavíme o tom usnesení, znova říkám, že pokud budeme vyšetřovat souvislosti s reorganizací, tak to nevyšetříme nic. Tam má být souvislosti s přípravou a rozhodnutím o provedení reorganizace podle mého názoru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Znovu opakuji, prosím, že v podrobné rozpravě se dostaneme na návrhy usnesení.

S faktickou poznámkou pan místopředseda Filip, po něm s přednostním právem pan ministr Chovanec.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, jestli jsem měl kdy pochybnosti o tom, že je potřeba tu vyšetřovací komisi zřídit, tak po vystoupení pana ministra Pelikána a některých dalších vystoupeních mám dojem, že je to ještě vážnější, než jsem si myslel. Já tu specifikaci vidím docela přesnou, která nenaráží na nic, co by nám neumožňoval jednací řád. A prosím, vždycky jsem se zastal postupu státního zastupitelství, protože to je jediný orgán, který může ukládat vyšetřovatelům Policie České republiky, jak mají postupovat. A jestli se tady pereme o to, jestli mají, nebo nemají být šetřeni i státní zástupci, v tom případě se nezlobte, ale získal jsem mnohem větší pochybnosti, než jsem měl před tímto jednáním.

Já jsem pro to, abychom se už věnovali přímo zřízení této komise. (Potlesk poslanců KSČM a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem pan ministr vnitra. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážil jsem, jestli mám dnes vystupovat, ale když tu slyším některá ta nařčení, obvinění a pochyby, tak v zájmu stability Policie České republiky si myslím, že bych vystoupit měl.

Vážený pane kolego, já jsem byl u toho, kdy jsem měl dva policejní prezidenty, kdy jsem měl pana Lessyho, který byl účelově kriminalizován, a měl jsem pana Červíčka, a musel jsem to nějak vyřešit. Ta situace byla diametrálně odlišná od toho, co zažíváme dnes.

Pan ministr Pelikán tady říká, že zadání je tak vágní, že se dá vlastně vyšetřovat pět let dopředu. Vážený pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, vždyť vy mě obviňujete už několik týdnů, že ta reorganizace byla ze dne na den. Tak jakých pět let? Vždyť vy sám říkáte, že to bylo šito horkou jehlou, že to je během jednoho a půl měsíce. Tak o jakých pěti letech hovoříte?

O těch reorganizacích se opravdu mluvilo mnoho a mnoho a mnoho let. Když si pustíte pana Hrušku, který byl náměstkem pana Kubiceho, nemůžete si myslet, že by tento člověk nějak fandil mně nebo sociální demokracii, tak říká: Vždyť já jsem o tom hovořil už před lety, hovořil jsem o tom s Robertem Šlachtou.

A prosím pěkně, ten proces znamená to, že se vytváří manažerská střecha dvou útvarů, které spolu prostě nespolupracují ideálně tak, jak by chtěly policejní špičky. Z těchto dvou útvarů sedm manažerů - dva ředitelé, pět náměstků - se mělo stát součástí té střechy, kde je osm míst. Tak mi prosím pěkně řekněte, komu jsme tu židli brali? A samozřejmě byl naprostý předpoklad, že tito manažeři se tam přendají do té střechy, že tam budou pracovat. Na to, že automaticky nedostal nikdo nabídku na to, aby to řídil - je tady zákon o policii, je tady nabídkové řízení. A na druhou stranu, kdo si přečte ten zákon o policii, tak ví, že policista v desáté platové třídě je neopomenutelný v tom výběru. Jeho nelze vyřadit. On se toho výběru musí zúčastnit. Rozuměl bych, že někteří policisté se toho výběru zúčastní, neuspějí a pak to kritizují. Ale nepokusit se tu funkci získat, odejít a vytvářet tady určitou politicko-mediální kauzu...

Pojďme to šetřit. Pojďme tu komisi stvořit, ať začne rychle pracovat. Jak jsem se bavil s kolegy, kteří jsou erudovanější, tak ta komise de facto může vzniknout v řádu několika dní, nebo maximálně týdnů, a může se velice rychle tomu problému věnovat. A myslím si, že zásada spravedlnosti je, že jsou slyšeny všechny strany.

Pan poslanec Chalupa, prostřednictvím pana předsedajícího, tady říká: Vždyť vy už jste se o reorganizaci na výboru bavili. Ano, to je pravda. Projednávali jsme to tam a v závěru výboru jsem několikrát explicitně opakoval: Koncepce policie budeme ještě projednávat, je to za 11 miliard, vytvoříme pracovní skupiny. Ale nikdo z toho výboru - nikdo - nerozporoval právo policejního prezidenta, aby podepsal technické opatření. S tím jsme se přece rozešli na tom výboru. Existuje nahrávka. To nebylo tak, že jsme na tom výboru nebyli, neřekli, neseznámili výbor s tím. A všichni řekli: To je plně v kompetenci policejního prezidenta, je to jeho zákonná možnost. A když mi tu organizační změnu dal, tak jsem ji začal posuzovat v otázce odboru bezpečnosti, personalistiky. Když vyšlo najevo, že by to mohlo ohrozit živé kauzy, dělal pan náměstek Mlsna - myslím si, že je to erudovaný legislativec a právník - ve spolupráci s dalšími specialisty posouzení, jestli kauzy ohrozí. Byly dány technické podmínky, aby se to nestalo. A po všech těchto posouzeních jsem tu reorganizaci prostě podepsal.

Když říkáte, že by se na tom výboru probíraly z té jedné strany, kterou jste pozvali, pouze věci, které se nedotýkají trestního řízení, tak mi prosím pěkně řekněte, proč jsem je tedy měl zbavovat mlčenlivosti. Proč jsem je měl zbavovat mlčenlivosti? Já jsem byl připraven, seděl jsem v Poslanecké sněmovně a měl jsem v deskách čtyři zbavení mlčenlivosti: pro pana Šlachtu, pro pana Komárka - ne Komára, jak tady ráno špatně uvedl pan kolega Faltýnek - a pro pana Tuhého a pro pana Laubeho. A byl jsem připraven na místě na tom výboru zbavit mlčenlivosti další policisty, protože se tady hovořilo o policejních špičkách. Já nevím, co to je v médiích policejní špičky, jestli to jsou tři policisté, čtyři, sedm? Byl jsem připraven pro potřeby toho výboru je zprostit mlčenlivosti.

Ale neříkejte mi prosím pěkně, proč jsem to neudělal? No protože vy jste ty policisty nepozvali. Vy jste nepozvali pana Tuhého. Vy jste nepozvali pana Laubeho. A mně to nepřijde správné. A ta komise má přeci právo si vyslechnout všechny, udělat si závěr. Až se ta komise sejde, požádá dotčený policejní orgán o součinnost. Ta komise má ve své podstatě právo žádat vysvětlení. A pokud se chceme opravdu dobrat pravdy, tak tohle je cesta. A já si nemyslím, že ta komise to musí zkoumat měsíce a měsíce. Záleží to na nich. Já v ně mám důvěru. A velice rád před tu komisi předstoupím a řeknu jim svůj pohled.

Takže za mě je to takto, dámy a pánové. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Bronislav Schwarz. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý večer všem. Pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vaše vystoupení bylo dojemné, já jsem na něj zvyklý, vždycky jsem si ho vážil, protože bylo k věci. Nebudu se už bavit o svolání výboru, to už jsme slyšeli. Nebudu se bavit o vyšetřovací komisi. Pouze jako člověk, který absolvoval reorganizaci u policie před několika lety, zeptám se - ne vás, jenom možná tak do éteru: Jak je možné, že probíhá někde tak závažná reorganizace špičkových útvarů a jejich šéfové to nevědí a nikdo se nebaví s pány trestního řízení, státními zástupci? Promiňte, ale to svědčí o profesionalitě. To je jediná moje otázka. Ale už jenom pro sebe. Nechci odpověď.

Pro mě je to smutné, že o tom nevědí špičky těch útvarů, není s nimi nic probráno a nevědí o tom státní zástupci. Z toho důvodu mi je to smutné. Pokud to bylo myšleno upřímně a ta reorganizace se čekala, je nutná vývojem policie, tak bych rozuměl tomu, že s lidmi, s kterými tam počítám, vážím si jich, ji taky proberu, až to k něčemu vede. Ale udělat ji bez těch lidí a bez státních zástupců, kteří se týkají tohohle ministra, si myslím, že je trošku amatérské. To je všechno, co jsem chtěl.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Prosím, pan poslanec Benda ještě. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, vím, že už je pozdě a chceme jít všichni domů. Nepřihlásil jsem se k faktické poznámce. Jenom jedno upozornění k tomu, co tady teď říkal pan ministr o zbavování mlčenlivosti.

Vyšetřovací komise má právě tu výhodu, že pro její potřeby nikdo zbavovat mlčenlivosti nemusí, ona může vyšetřovat i věci, o kterých nebudou ani ti příslušní orgánové, kteří by jinak mlčenlivosti zbavovali, vědět, že jsou na ně tázáni. A každý, kdo je před komisi předvolán, musí odpovídat a nemůže se odvolávat na státní tajemství. To je první poznámka.

Druhá poznámka o dnešním celém vystupování některých představitelů - a říkám záměrně některých představitelů - hnutí ANO, ať už dopoledne, nebo teď v této fázi, tak si myslím, že klíčovou otázkou, která by měla být v zadání komise, a nenavrhnu to, protože si myslím, že to zadání je dostatečně obecné, je vyšetření vazeb Andreje Babiše a pana plukovníka Šlachty, a jak to v minulosti bylo, je a proč se odehrává tanec posledního měsíce.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP