(18.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Doufám, že v tomto volebním období máme pokoj, že zase vláda neřekne pozítří, že je skandální rozhodnutí Poslanecké sněmovny, a proto posílá pozměňující návrh... posílá nový návrh zákona s pozměňujícími návrhy všemi kromě Bendova znova. A soudruzi znova a lépe. Tak já doufám, že máme klid a pan ministr Dienstbier nás se svými legislativními nápady už nebude příliš obtěžovat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě pan senátor Miloš Vystrčil. Máte slovo, pane senátore.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně a poslanci, já jenom velmi stručně, protože mně tady připadá, že vždycky jako by někdo poslouchal jenom jedním uchem nebo jednu část.

K tomu, co tady zaznělo, tak zaprvé: Já si dovedu představit, neříkám, že to vím, ale dovedu si představit, že senátoři jsou schopni poté, co Poslanecká sněmovna v podstatě téměř projedná doprovodný zákon, jak to navrhoval Marek Benda, že si ho přečtou a tím pádem se dozvědí, co v něm asi tak zhruba je a bude, a dokážou s tou věcí pracovat a třeba i potom jednat o ústavním zákoně, aniž by ho tam ještě měli. To opravdu takhle inteligentní jsme! To je první věc.

A druhá věc, co je pravda a co se nestalo, je, že tam byla ještě druhá podmínka a druhý slib, o kterém pan poslanec Sklenák, který mě stejně neposlouchá, na což jsem byl upozorněn, že se stane, nemluvil. A to je, že ještě měla vláda předložit zároveň - "současně" je napsáno v programovém prohlášení vlády - i návrh na zjednodušení systému kontrol. Což se nestalo. A já upozorňuji, že pokud se to nestane, tak pokud Senát bude dál chtít být kontinuální a konzistentní, tak nebude hlasovat pro změnu Ústavy, protože chce, aby změna Ústavy byla schválena až v okamžiku, kdy dojde ke zjednodušení kontrol. A protože se někdy stává, že vlivem některých nepozorných nebo jinak zaujatých poslanců se tady dějí potom věci, nad kterými jenom my otvíráme ústa, jako například schválení zákona o podpoře sportu s tím, že bude muset být tady 6 253 plánů rozvoje sportu a budou muset býti kontrolovány, tak naší jedinou možností, jak dosáhnout racionálního postupu v případě rozšíření kontrolní pravomoci NKÚ a doprovodného zákona, je držet ústavní zákon do té doby v horní sněmovně, dokud nebude jasné, co se bude dít dál, a dokud nedojde k tomu, že ten chaos, který dneska vládne v případě systému kontrol, který dopadá na naše samosprávy, někdo neodstraní. A to musí udělat vláda. A pokud to neudělá, tak Senát, doufám, bude držet své slovo. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Vystrčilovi. Byl poslední v rozpravě. A ještě vidím pana poslance Hovorku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážení ministři, vážené kolegyně, kolegové, rád bych se vyjádřil k tomu, co proběhlo v Senátu, to znamená zamítnutí ústavního zákona o rozšíření kompetencí NKÚ a potom zamítnutí tohoto sněmovního tisku 610. Osobně se domnívám, že to je velmi špatný signál směrem k veřejnosti. Signál toho, že není zájem v Parlamentu jako celku prosadit větší transparentnost v oblasti kontroly veřejných prostředků a že to bude také náležitě oceněno.

Problém, na který se redukují námitky, to znamená příliš mnoho kontrol na samosprávy, podle mě nemůže obstát. Všichni vědí, proč rozšíření kompetencí NKÚ směrem k samosprávám bylo. Proč se navrhovalo. Byly to velké podvody, které se děly na těch největších městech a zejména v oblasti hospodaření v organizacích zřizovaných těmito obcemi, jako byla Opencard apod. To byl pravý smysl, proč se šlo cestou rozšíření kompetencí NKÚ. Jestliže toto senátoři neviděli a zamítli jak novelu ústavního zákona, nebo neschválili ústavní zákon, tak zamítli tento sněmovní tisk, je to velmi špatný signál. A já se přimlouvám a žádám i kolegy, aby případně, pokud vláda nepředloží příslušnou novelu zákona, která by možná nějakým způsobem řešila námitky se Senátu, tak by měla skupina předkladatelů, případně i dalších předložit tento návrh znovu. Aby znovu tento návrh byl předložen s nějakými úpravami, aby do konce volebního období mohl být schválen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Radka Vondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Radek Vondráček: Velice krátká faktická poznámka, dámy a pánové. Byl jsem ústavní zákon obhajovat v Senátu. Opakovaně tam zaznělo: Nespojujme rozšíření pravomocí NKÚ se systémem kontrol. Nesouvisí to přímo věcně, je to umělé spojení. Dejme šanci větší transparentnosti a rozšiřme působnost NKÚ. Bylo to marný, marný, marný.

Páni senátoři moc dobře vědí, že zákon o řízení a kontrole veřejných financí se připravuje. Že se na Ministerstvu financí sešlo 2 600 zásadních připomínek a byly vypořádány. Hlavně ze strany obcí. Prostě intenzivně se na tom pracuje, je zájem. Ale když není vůle spolupracovat vůbec, tak se to zkrátka nepodaří. A je prostě pravda, že se nám stalo, že tyto dva zákony nešly společně Sněmovnou a Senátem. Kdybychom to mohli vrátit a udělat to znovu, udělali bychom to lépe. Ale myslím, že byla šance se nějakým způsobem dohodnout, a to se nám nepodařilo. Takže snad příště. Jenom na doplnění toho, že jsme nezaspali a na tom, aby se omezily duplicity a multiplicity kontrol, se i nadále pracuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radku Vondráčkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nevím, jestli jsem se nepřeslechl - 2 600 připomínek, to tedy svědčí opravdu o kvalitě té předlohy. (Část poslanců se baví mimo lavice, v sále je hluk.)

Já mám takový pocit, že ti, co to tady obhajovali nejvíce, tak nikdy v té komunální sféře nebyli. Protože my, co v ní pracujeme, víme, jak ty kontroly probíhají, jaká je erudice těch kontrolorů a jak funguje NKÚ. NKÚ byl zřízen za úplně jiným účelem. A to, že mu pasujeme nové pravomoce, tak samozřejmě, vytváříme nový kontrolní úřad. Opravdu nový! To není ten starý NKÚ, jak jsme ho znali, který kontroloval víceméně státní záležitosti, státní finance. Takže řekněme si to na rovinu, je to další kontrola. A skutečně tvrdím ze své zkušenosti, pokud... Já nemusím mluvit vůbec... Pane předsedající...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozumím vám, pane poslanče. A opravdu požádám kolegy, kolegyně, o klid! Pokud diskutujete něco jiného, než je rozšíření pravomocí podle novely zákona o NKÚ, tak v předsálí. A myslím to vážně! Jestli chcete přerušit jednání, můžeme pokračovat jistě i později, i po 19. hodině, to jistě rád někdo navrhne.

Děkuji. Pokračujte.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Akorát jste mi nezastavil čas, jenom jako připomínka.

Takže já bych to doplnil. Myslím, že je tady řada z nás, kteří mají zkušenosti z komunální politiky. A když se zeptám každého z vás, tak rozhodně nebudete jásavě říkat, že jste tento návrh zákona chtěli schválit v podobě, jak byl předložen. Myslím si, že žádný starosta, pokud to dělá správně, dlouho a z přesvědčení, se nebojí žádné kontroly. Ale prosím vás, ty kontroly, když jde jedna za druhou na to samé, neustále se to opakuje a výsledky kontrol jsou kolikrát tristní! A taky si vzpomínám, že záležitost několika tisíc korun dva kontroloři NKÚ kontrolovali půl roku! Tak co tohle je za kontroly? My přece NKÚ známe, nám na ty úřady chodili léta. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP