(14.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Ani brexit nebyl přáním současné britské vlády. Ale britský premiér dal občanům slib, že referendum bude, a také bylo, i když mu nakonec obrazně politicky zlomilo vaz.

Rád bych také upozornil, že naslouchat občanům a plnit jejich vůli není nějaký negativní populismus, jak se nám snaží vsugerovat Sobotkova vláda, vedení Evropské unie a zmanipulovaná a prolhaná média, ale naslouchat občanům je a musí být vrcholná politikova povinnost. Politici mají povinnost hájit zájmy občanů a plnit jejich vůli. V tuto chvíli naprosto drtivá většina českých občanů žádá referendum o vystoupení z Evropské unie. A to, že tohle přání politická scéna zleva i zprava ignoruje, považuji za zločinné opovrhování právem a vůlí skutečných pánů této země, českých občanů.

Umožněte občanům, aby sami rozhodli o své budoucnosti. Když bylo před deseti lety referendum o vstupu do Evropské unie, tak nevidím jediný logický důvod, proč by stejní občané nemohli hlasovat ve stejném referendu o vystoupení z Evropské unie. Evropská unie se velmi změnila od doby našeho vstupu. A to velmi negativně. Je tedy zcela na místě, aby občané sami rozhodli o své budoucnosti.

A na závěr. Proč chceme my občané České republiky hlasovat o vystoupení z Evropské unie? Je to sebezáchovná reakce na současnou politiku Bruselu. Evropská unie se stala potíračem pravdy a svobody. Brusel každým dnem ubírá naši národní suverenitu. Bruselští federalisté se snaží pod záminkou humanity rozpustit evropské národy ve jménu chimérické multikulturality. Probruselská média dennodenně manipulují s pravdou. Evropská unie ve stávající podobě je mrtvá! Je to utopistický nereálný projekt, a čím dříve ho pustíme, tím lépe!

Reálnou alternativou, kterou prosazuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, je vystoupení České republiky z Evropské unie a spolupráce suverénních evropských států. Prosazujeme bezpečnou, spravedlivou, prosperující a suverénní Českou republiku. Bez diktátu Bruselu! My, občané České republiky, odmítáme do České republiky importovat terorismus, homofobii nebo antisemitismus a kriminalitu, kterou neodvratně s sebou masová migrace nepřizpůsobivých muslimských migrantů přináší. A Sobotkova vláda naopak tuto Evropskou unii podporuje. My v našem hnutí SPD odmítáme, aby se Brusel nadřazoval nad naše zákony a nad práva našich občanů. Tohle je naše země a naší povinností je bránit její suverenitu, její kulturu, tradice a občany.

Žádám vás ještě jednou o podporu našeho návrhu na referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako další řádně přihlášený je pan poslanec Jaroslav Holík.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji zařazení bodu podpora demokratického vyjádření vůle britského lidu v referendu o vystoupení z Evropské unie. Zdůvodňuji to následujícím.

Vážené dámy a vážení pánové. Jako demokratická společnost musíme respektovat vůli občanů. Nesmíme dopustit, aby takzvané elity vládly a rozhodovaly o vůli občanů. Pokud by to tak bylo, byla by to tyranie. Z tohoto důvodu Sněmovně navrhuji následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přijímá výsledek referenda o vystoupení z Evropské unie ve Velké Británii jako výsledek demokratického projevu vůle britského lidu. Uvedený bod navrhuji zařadit na dnešní den jako první bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, požádám vás, abyste mi dal návrh usnesení, které budu potom předčítat. (Poslanec Holík předává předsedajícímu požadovaný návrh.) Každopádně jako první bod dnešního jednání již byl navržen jiný bod. Tak jenom pro pořádek. I tak trváte na tom, aby ten bod byl zařazen jako první? (Ano.) Dobře.

Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Radim Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Navrhuji zařadit do programu jednání dnešní schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bod s názvem zrušení zákona 112/2016 o elektronické evidenci tržeb, takzvaný zákon o EET.

V době, kdy v přímém přenosu sledujeme dokončení vytunelování podniku OKD v kauze, kde drzost majitelů překonala všechny meze, jste schválili zákon, který míří pouze na malé podnikání. Stát se s arogancí rozhodl došlápnout si na stovky tisíc živnostníků. Vůbec nezpochybňuji, že zde dochází ke krácení daní. Žádný živnostník ale po sobě nenechá tisíce nezaměstnaných a dluhy za miliardy. Musíte přece vidět tu absurdní aroganci státu, který fakticky toleruje lumpárny za miliardy a potom organizuje hon na živnostníky. Živnostník se ziskem osm korun na jednom pivě bude před koncem roku kupovat vybavení pro elektronickou evidenci tržeb a zvyšovat svoje náklady. Z televize se mu směje pán v módních brýlích, který přivedl na Ostravsku do problémů desetitisíce lidí. Na něho stát nemá. Má totiž peníze a politické konexe. Stojí mimo spravedlnost.

Tato situace je výsměch lidem. Proto navrhuji zařadit navržený bod. Nemůžete v podhradí práskat bičem a nechat tuneláře se lidem smát. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie prosazuje už z první republiky osvědčenou metodu, jak řešit daně živnostníků. Touto metodou jsou daňové paušály a jednoduchá administrativa. Proto vás žádám o zařazení bodu o zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb. Navrhuji to zařadit po pevně zařazených bodech na dnešní den.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Martin Lank. Prosím.

 

Poslanec Martin Lank: Hezké odpoledne i ode mě vážené kolegyně, vážení kolegové. Rád bych požádal o zařazení zcela nového bodu s názvem Výzva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k odstoupení předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera. Pan ministr zahraničí Zaorálek - bohužel nepřítomný, škoda, chtěl jsem mu popřát všechno nejlepší k dnešnímu svátku - tak pan ministr zahraničí už v neděli v otázkách Václava Moravce vystoupil a souhlasil s tezí, že Juncker je zodpovědný za brexit a měl by odstoupit. Vyzývat ho k tomu ale nechce. My naopak tvrdíme, že Česká republika musí být sebevědomou zemí, a proto když pan ministr zahraničí k tomu nemá odvahu, tak musí výzvu místo něj formulovat Poslanecká sněmovna.

Jean-Claude Juncker je symbolem bruselské arogance. Evropská unie má jeden přínos, který nikdo nezpochybňuje, a to je společný trh. A k tomu se musíme vrátit. Juncker je ale tím, kdo svou povýšeneckou a egoistickou politikou dělá z Evropské unie svěrací kazajku a vyhání z ní členské státy včetně České republiky. Příčina brexitu totiž neleží v Británii samotné. Myšlenky na odchod rostly dlouho a dozrály právě kvůli aroganci bruselských elit pod Junckerovým vedením. Kdyby nás Juncker týden co týden nebombardoval absurditami, kdyby systematicky nepodrýval suverenitu členských států, žádné referendum by v Británii s největší pravděpodobností nikdy nebylo a ani my bychom po něm nevolali.

O úmyslech jeho a dalších unijních lídrů po odchodu Británie ale není příliš pochyb. Místo toho, aby se chytli za nos a začali přemýšlet, kde se stala chyba, že Britové volili odchod z Unie, a místo toho, aby hledali cestu, jak Unii zreformovat, aby zbylým členských státům stálo za to v ní zůstat, tak sám předseda Evropské komise Juncker naopak nadává Britům do dezertérů, kteří si nezaslouží žádnou milost.

Vyjednávání o brexitu bude především o tom, jestli si Británie bude moci i po odchodu z Evropské unie ponechat výhody v podobě volného pohybu zboží a služeb. Zdůrazňuji, že tyto výhody nejsou nijak vázány, nebo přímo vázány na členství v Evropské unii. Je v zájmu všech, aby mezi Británií a Evropskou unií nebyly znovu vztyčeny celní a daňové bariéry. Přesto Junckerova slova jsou, zdá se, úvodní výstřely v obchodní válce, kterou chce s Británií vyvolat, aby si na nepoddajném Londýnu zchladil žáhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP