(14.10 hodin)

 

Poslanec Marek Černoch: Dámy a pánové, já vám přeji krásný den. Jménem poslaneckého klubu Úsvit - Národní koalice vás žádám o předřazení bodu číslo 64, sněmovního tisku 620, a to jako první bod dnešního jednání Sněmovny. Jde o náš návrh ústavního zákona, který by umožnil občanům České republiky v referendu rozhodnout o setrvání České republiky v Evropské unii.

Dnes a zítra pan premiér jedná s ostatními představiteli Evropské unie o odchodu Velké Británie. Vedení Unie již o víkendu volá po rychlém odchodu Spojeného království z Evropské unie, aniž by si nejdříve zametlo před svým vlastním prahem.

Referendum není cíl, je to cesta. Je to cesta, jak reformovat nefunkční byrokratický moloch Evropské unie a vrátit ji zpět před Lisabonskou smlouvu, jak reformovat Evropskou unii, která v současné době funguje na systému směrnic, nařízení a diktátu. Je to cesta k cíli, který se jmenuje funkční ekonomická a celní Evropa, volný pohyb osob a zboží, avšak bez zbytečného byrokratického bruselského diktátu.

Britové nejsou dezertéři, jak prohlásil předseda Evropské komise Juncker, ale jsou to lidé, kteří měli odvahu se Bruselu postavit. Evropská unie nedbala varování, že současné vedení a směr Evropské unie potlačuje suverenitu států Unie, že nařizuje a vyhrožuje. Pokud nějaký stát nesouhlasí s direktivou Bruselu, ať už například v rámci migrační krize, odmítání bezvízového styku s Tureckem nebo dalších stovek nesmyslných nařízení, která bruselští úředníci produkují, stává se terčem výhrůžek. Pan Juncker místo toho, aby si z brexitu vzal příklad, pokračuje dál ve vyhrožovací politice a dál chce státům Unie utahovat šrouby.

Tohle není ta Evropa, kterou jsme si přáli. Současná Evropa je impérium, které ignoruje jakoukoliv kritiku a suverenitu jednotlivých států.

Britové měli odvahu. My nesmíme nyní Velkou Británii ztratit. Musíme je naopak všemi prostředky podpořit. České referendum o setrvání České republiky v Evropské unii je tou nejlepší podporou nejenom pro Velkou Británii, ale i pro celou reformu Evropské unie. Britové v tom nesmějí zůstat sami.

Dámy a pánové, připomínám, že náš návrh Úsvitu je jediný legislativní návrh v této Sněmovně, který umožňuje -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, ale požádám kolegyně a kolegy o ztišení, aby bylo rozumět vašemu návrhu. Prosím.

 

Poslanec Marek Černoch: Připomínám, že náš návrh Úsvitu je jediný legislativní návrh v této Sněmovně, který umožňuje bezodkladné schválení referenda, a že tento návrh je ve Sněmovně už půl roku. Před pár měsíci v rámci opozičního okénka jste umožnili jeho zařazení na program Sněmovny a pak se jen díky obstrukcím neprojednal.

Prosím, podpořte zařazení tohoto bodu na program Sněmovny, ukončete pokrytectví tím, že se budeme tvářit, že tento návrh není. Ukončete to pokrytectví, že nechcete vlastním občanům dát právo rozhodnout o budoucnosti nejen České republiky, ale také celé Evropy. Nebraňte, aby Češi a Moravané mohli opět narovnat svá záda a se ctí se rozhodnout, zdali zůstat, nebo z Evropské unie odejít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě pro pořádek - číslo toho bodu, který chcete dát dnes jako první?

 

Poslanec Marek Černoch: Číslo bodu je 74, sněmovní tisk 620. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě přečtu náhradní karty. S náhradní kartou 22 bude hlasovat paní poslankyně Hubáčková, s náhradní kartou číslo 3 pan poslanec Zemánek a s náhradní kartou číslo 54 pan ministr Brabec.

Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Dovolte, abych jménem poslaneckého klubu ANO, jak už jsem avizoval na jednání grémia, navrhl nové zařazení bodů, zákonů, do bloku druhých čtení. Konkrétně jde o vládní návrh zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, sněmovní tisk 752, dále vládní návrh zákona o majetkových trestních sankcích, sněmovní tisk 650, dále vládní návrh zákona, občanský zákoník, sněmovní tisk 642, a vládní návrh zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, sněmovní tisk 597. Tyto zákony zařadit do bloku druhých čtení bez přesné specifikace času.

Za další - nový bod dnešní schůze, který by se jmenoval Slyšení policistů ÚOOZ a vrchního státního zástupce v Olomouci. Tento bod současně navrhuji zařadit pevně na středu 29. 6. jako třetí bod našeho jednání, to znamená po novele zákona o vlivu staveb na životní prostředí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ve vašem návrhu, pane předsedo, čtu, že chcete potom dát hlasovat o každém návrhu zvlášť. Ano, dobře.

Dále s přednostním právem pan předseda Sklenák. Po něm pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Roman Sklenák: Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo. Jak jsem avizoval dopoledne na dnešním grémiu Sněmovny, navrhuji zařadit na pořad schůze ještě tři tisky, a to sněmovní tisk 839, což je vládní novela zákona o spotřebních daních, takzvaná zelená nafta, sněmovní tisk 840, což je dotační program 21. centra odborné přípravy pro rok 2016, a sněmovní tisk 841, což je vládní novela školského zákona. Navrhuji zařadit do pořadu schůze, nikoli pevné zařazení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: To znamená pouze na program. Děkuji. Nyní tedy pan předseda Kalousek s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já samozřejmě respektuji jakýkoliv návrh a Sněmovna ho demokraticky odhlasuje. Já bych jenom rád upozornil na návrh pana předsedy Faltýnka, který nemá precedens, protože navrhl, aby předstoupili před tuto Poslaneckou sněmovnu sice významní, přesto subalterní funkcionáři institucí, které jsou součástí exekutivy. To tu nikdy nebylo. Vždycky jsme tu vyslechli statutární zástupce příslušných institucí, ale nikoliv jejich subalterní podřízené.

Za předpokladu, že by to Sněmovna schválila, tak bych pokládal za naprosto legitimní, abychom následně třeba na nějaké z dalších schůzí vyslechli postupně odstupující významné funkcionáře Finanční správy a Celní správy, kteří odstupují, protože už v tom nepořádku nejsou schopni pracovat. Mě by to nikdy nenapadlo, ale pokud pan předseda Faltýnek chce s touto kulturou parlamentní diskuse začít, tak potom už bychom to měli dotáhnout až do konce.

Děkuji. (Potlesk z pravé strany.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Žádný návrh nepadl. Nyní tedy pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Černoch. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP