(Schůze zahájena ve 14.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 48. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 48. schůze ve čtvrtek 9. června 2016. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 10. června 2016.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní eviduji dva návrhy. S náhradní kartou číslo 13 bude hlasovat pan poslanec Sedláček a s náhradní kartou číslo 8 pan poslanec Vondráček. Pan poslanec Čihák s náhradní kartou číslo 16.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Hnykovou a poslance Jiřího Miholu. Má někdo jiný návrh? Neeviduji.

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navržené ověřovatele tak, jak jsem je přečetl, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 1. Přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro návrh 112, proti 1. Konstatuji, že jsme ověřovateli 48. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Janu Hnykovou a poslance Jiřího Miholu.

 

Ještě s náhradní kartou číslo 31 bude hlasovat pan poslanec Tejc.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně. Z poslanců a poslankyň se omlouvají tito: Adamová Markéta z pracovních důvodů, Petr Fiala ze zdravotních důvodů, Ivan Gabal - zahraniční cesta, Havíř Pavel do 17 hodin z pracovních důvodů, Holeček Radim - pracovní důvody, Chalánková Jitka - zdravotní důvody, Jermanová Jaroslava - rodinné důvody, Junek Jiří do 15.30 z osobních důvodů, Kolovratník Martin z rodinných důvodů, Komárek Martin od 18.30 z osobních důvodů, Langšádlová Helena - pracovní důvody, Lorencová Jana - zahraniční cesta, Novotný Martin do 16 hodin bez udání důvodu, Nykl Igor - zdravotní důvody, Nytrová Pavlína - zahraniční cesta, Pecková Gabriela - pracovní důvody, Sedlář Martin - zahraniční cesta, Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, Strnadlová Miroslava - zahraniční cesta, Zelienková Kristýna - rodinné důvody, Jiří Zlatuška - pracovní důvody, Marek Ženíšek - pracovní důvody.

Dále se omlouvají tito členové vlády: Bohuslav Sobotka - zahraniční cesta, Andrej Babiš - zahraniční cesta, Michaela Marksová - zahraniční cesta, Jan Mládek - zahraniční cesta, Karla Šlechtová - pracovní důvody, Lubomír Zaorálek - pracovní důvody.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 48. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. (V sále panuje silný hluk.)

Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se dohodlo dnešní grémium. Navrhujeme tento postup:

V úterý 28. 6. po bodu 3 návrhu pořadu 48. schůze zařadit nový bod a to je Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016.

Ve středu 29. 6. za již pevně zařazený bod 196 návrhu pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny zařadit nový bod Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, je to zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je to sněmovní tisk 843, prvé čtení podle § 90 odst. 2.

Ve středu v 18 hodin zařadit pevně nový bod, a to Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomoucí v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016.

Ve čtvrtek 30. 6. ve 13 hodin zařadit pevně nový bod Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 468 z 19. schůze dne 23. října 2014 ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při realizaci stavby dálnice D 47, a v 18 hodin, tzn. po ústních interpelacích, zařadit pevně nový bod a je to Informace předsedy vlády k situaci v Evropské unii po referendu ve Velké Británii o vystoupení z Evropské unie.

V pátek 1. 7. v 9 hodin zařadit pevně nový bod Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016.

A další informace. Bod 41 - je to sněmovní tisk 226, o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro Jadernou elektrárnu Búšehr - návrhu pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny zařadit jako první bod v bloku prvních čtení.

Dále do bloku "zákony vrácené Senátem" zařadit dva nové body, které mají již splněny zákonné lhůty, a to Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, je to sněmovní tisk 510/5, vrácený Senátem, a Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, sněmovní tisk 555/7, vrácený Senátem.

To je z mé strany vše. Eviduji několik písemných přihlášek k návrhu schůze. Budu vám tedy udělovat slovo tak, jak jsem jednotlivé žádosti obdržel. Nejprve se podívám, zda je zde někdo s přednostním právem před vámi přihlášen. První k programu schůze s přednostním právem se přihlásil pan poslanec Černoch, po něm pan poslanec Faltýnek a po něm pan poslanec Mihola. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP