Čtvrtek 30. června 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

218.
Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 468
z 19. schůze dne 23. října 2014 ke zřízení vyšetřovací komise
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro vyšetření závažných
pochybení, která se stala při realizaci stavby dálnice D 47

Prosím pana poslance Zbyňka Stanjuru, aby předložený návrh uvedl.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo pane předsedo. Nejprve chci omluvit předsedu vyšetřovací komise pana poslance Birkeho. Je dneska řádně omluven, takže já z titulu funkce místopředsedy vyšetřovací komise nejdřív udělám krátkou rekapitulaci a pak vám navrhnu změnu usnesení.

My jsme 23. října roku 2014 ustavili vyšetřovací komisi pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47. V třetím bodě tohoto usnesení Poslanecká sněmovna stanovila lhůtu do šesti měsíců ode dne zřízení vyšetřovací komise, v níž je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně. To znamená, mělo to být v dubnu 2015. Reálně ovšem komise může začít pracovat až po zvolení předsedy, kterého volí v tajné volbě Poslanecká sněmovna. To zvolení proběhlo teprve 20. dubna 2016. Od té doby vyšetřovací komise pracuje. Máme za sebou první dvě jednání a přicházíme s návrhem, abychom změnili usnesení a abychom stanovili lhůtu pro podání závěrečné zprávy do 31. prosince 2016.

Nevím, jestli to mám načíst teď, nebo pak v podrobné rozpravě, to přesné znění? (Obrací se na předsedajícího.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Potom v podrobné rozpravě. (Poslanec Stanjura: Děkuji.) Děkuji pane poslanče.

Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo si přeje vystoupit? Nikdo se nehlásí. Tím pádem obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu a prosím tedy o návrh usnesení.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Takže navržené usnesení zní: "Poslanecká sněmovna mění usnesení Poslanecké sněmovny č. 468 z 19. schůze ze dne 23. října 2014 ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47 takto: Článek III zní: Poslanecká sněmovna stanoví lhůtu do 31. prosince 2016, v níž je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně."

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy? Pokud ne, tak rozpravu končím. Předpokládám, že není zájem o závěrečné slovo. Takže můžeme přistoupit k hlasování. Všechny vás odhlásím, protože je zde žádost o novou registraci. Takže prosím, aby se všichni přihlásili. Ještě zazvoním na kolegy v předsálí, a jakmile se ustálí počet přítomných, budeme hlasovat.

 

Návrh usnesení jste slyšeli. Jedná se pouze o změnu lhůty, do které je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění, a to tedy do 31. prosince 2016.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 130. Přihlášeno je 103, pro 103, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Končím bod 218, končím i toto dopolední jednání, respektive přespolední jednání naší schůze. Budeme pokračovat ve 14.30 hodin. Na pořadu jsou interpelace.

Jenom upozorňuji, že na 18. hodinu máme pevně zařazený bod informace předsedy vlády k aktuální situaci v Evropské unii - tuším, je ten název. Každopádně je to informace po jednání Evropské rady. Takže prosím, v 18 hodin všichni, kteří mají zájem o informace, se mohou dostavit do Sněmovny.

Takže přeji dobrou chuť a budeme pokračovat ve 14.30 hodin interpelacemi.

 

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, zahajuji odpolední jednání. Je to blok interpelací. Nejprve přečtu omluvy. Dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Havíř, dále od 15 do 19 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Plíšek, dále od 14.30 do 19 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Vlastimil Vozka, od 14.30 do konce jednacího dne pan poslanec Martin Komárek a od 14.30 do konce jednacího dne pan poslanec Miloš Babiš.

 

Jak již jsem řekl, dalším bodem našeho pořadu jsou

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP