Stenografický zápis 48. schůze, 12. července 2016


(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Miroslav Kalousek


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 510/5/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Martin Plíšek
Senátor Jiří Šesták
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Jeroným Tejc


4. Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich /sněmovní tisk 555/7/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Lukáš Pleticha
Senátor Martin Tesařík
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Roman Sklenák
Senátor Martin Tesařík


222. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 841/ - prvé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Tomio Okamura
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová
Poslanec Petr Kořenek
Zástupce Asociace základních uměleckých škol
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Petr Fiala
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Simeon Karamazov
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Ivana Dobešová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Petr Kořenek
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Petr Kořenek


223. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 839/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová

(Jednání přerušeno v 16.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.52 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Miroslav Kalousek


221. Dotační program 21. Centra odborné přípravy, pro rok 2016, poskytovaný podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 840/

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Ivana Dobešová
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Ivana Dobešová
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Milan Urban
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Ladislav Velebný


29. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Karla Šidla, René Čípa a Václava Snopka na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 226/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Milan Urban
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


46. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Karla Pražáka, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Martina Lanka a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ - prvé čtení

Poslanec Marek Černoch
Poslanec Josef Zahradníček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Martin Lank
Poslankyně Jana Hnyková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec František Laudát
Poslanec Josef Zahradníček


47. Návrh poslanců Michala Kučery, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení

Poslanec Michal Kučera
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP