(14.00 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Nyní budeme hlasovat o druhém procedurálním návrhu, který přednesl pan předseda Stanjura, a tento procedurální návrh je, aby tato schůze byla přerušena do 28. 6. 14.00 hodin.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 402, přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců, pro návrh 37, proti 60. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se ocitáme v situaci, že není otevřený žádný bod a mohou vystupovat pouze poslanci a poslankyně s přednostním právem. První se hlásil pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já nám zkusím všem osvěžit paměť. Dnes ráno jsme měli jedno procedurální hlasování, kdy předseda poslaneckého klubu KSČM navrhl projednat registr smluv ve druhém čtení po bloku třetích čtení. Náš klub hlasoval pro. Vy jste to jako vládní většina, měli jste na to plné právo, odmítli. Takže to, že se dneska neprojednával registr smluv, je rozhodnutí vládní většiny. Já ho plně respektuji. Nejsem předkladatel ani návrhu zákona ani žádného z pozměňovacích návrhů.

Za druhé. Když si najdeme webové stránky psp.cz, půjdeme do oddílu jednání a dokumenty, najdeme si aktuální schůzi, tak si přečtěte schválený pořad schůze. V úterý 28. 6. schváleno naším hlasováním zařazení bodu 234, 235, 236. Pevně zařazeno. Pak případně body z bloku prvních čtení zákonů. Středa 29. 6. - pevně zařazené body 155, 169, 170, případně body z bloku třetích čtení, odpoledne ve 14.30 pevně zařazený bod 219. To jsou body, na kterých jsme se v úterý shodli na poradě grémia Poslanecké sněmovny, které byly v úterý předloženy nám všem k hlasování a které jsme schválili, aby mi teď říkali předsedové koaličních poslaneckých klubů, že schůze dneska končí.

Použiji oblíbené slovo svého kolegy Romana Sklenáka. To je chaos. Já bych řekl, že blázinec. Pokud jste tu schůzi chtěli ukončit dnes, proč jste souhlasili a hlasovali pro pevné zařazení bodů v úterý 28. června a ve středu 29. června? Čtyři z těchto bodů předkládají zástupci horní komory. Už jsou o tom informováni, už si změnili svůj program, už s tím počítají, abychom se v pátek ve 14.03 rozhodli, že to tak asi nebude, protože se to vládní koalici nelíbí.

Nechci vypočítávat, protože bych měl zbytečně moc prstů na jedné ruce, kolik opozičních návrhů se projednalo na této schůzi. Vzpomeňte si na svá mediální vyjádření. Vidím tady před sebou pana předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO, jak vždycky říká: já jsem ten, který podporuje projednávání opozičních návrhů. Ano, v televizi, v rádiu a v tisku jste pro. Jakmile ale projdete těmito dveřmi, na to zapomenete a nemilosrdně utlačujete a odsunujete opoziční návrhy k projednání. Mně to nevadí, já si nestěžuji, já nefňukám jako někteří vaši ministři, když náhodou přijdou do Sněmovny, že oni už jsou tu tři minuty a ještě jejich návrh zákona není na pořadu dne.

Takže já nevím, jak to chcete řídit. Ten chaos je čím dál větší. Já nebudu říkat to, co mi teď řekl pan předseda poslaneckého klubu ČSSD, protože vulgární slova se na mikrofon říkat nemají, to ctím jako konzervativní politik. Ale kdy se změnila situace? Asi jste se sešli, poradili... (Poslanec Sklenák námitky z lavice.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, vážené poslankyně a poslanci, skutečně, nepokřikujte po sobě. Jestli chcete vystoupit v rozpravě, přijďte na mikrofon. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To, že jste nezvládli hlasování o protikuřáku tou geniální fintou, podpořím pozměňovák a pak pro to nemohu hlasovat jako pro celek, to já vždycky oceňuji inovativní přístupy. To určitě ještě někdy použijeme. Bylo to poprvé a určitě ne naposled, protože to je fakt docela vtipné, a dostali jste se do procedurální pasti, kdy projednáváme to samé. A kvůli tomu měníte domluvená pravidla a domluvené termíny. To je věc, kterou já podpořit nemohu. Není to ani rozumné ani racionální ani efektivní. A opravdu na sobě necháme štípat dříví? Já myslím, že bychom mohli mít jako komora Parlamentu nějakou důstojnost, ale většině z vás je úplně jedno, že my odmítneme návrh zákona, abychom ho tady druhý den měli znova. Nám to tedy vadí. Vždyť jste pro ten zákon mohli hlasovat! Mohli jste si ho upravit v Senátu, kde máte taky většinu! Mohli jste to dotáhnout do vámi vysněného úspěšného konce. Pak jste vyrobili démonického poslance Marka Bendu, který vám všechno zhatil. Protože máme 16 hlasů, Benda začaroval a jeho pozměňovák měl podporu 94 hlasů. Výborné! Doufám, že to bude častěji, že naše návrhy získají 94 hlasů, a potom pan předseda Faltýnek může říct, že pro ten zákon jako celek nebudou hlasovat. Škoda, že to nebylo u EET, to by bylo radosti aspoň v našich řadách.

Já vás vyzývám, abyste schůzi neukončovali, abychom jednali podle těch pravidel a termínů, které jsme si domluvili. Jestli chcete postupovat stylem, že vládní koalice bude svolávat jednu mimořádnou schůzi za druhou, tak si nemyslete, že něco urychlíte. Na každý tlak existuje protitlak. Kromě toho, co říkal pan předseda Kováčik, tak vám klidně předvedeme a každý den budeme načítat pět hodin změny programu, až nám jednou vyhovíte a ty body projednáme. Jestli chcete, abychom zalehli na matrace, my na ně zalehneme. Já už jsem to říkal v jiném případě. Jsme poměrně odhodlaní, poměrně mladí, poměrně výkonní, ale jestli nás budete pořád tlačit do kouta, tak my se budeme bránit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tedy starší než pan kolega Stanjura a možná že už s tou výkonností není tak úplně nejlepší, nicméně přesto si dovolím říct dvě poznámky.

Tou první poznámkou je, že za dvacet let, co mám tu čest tady být, si nepamatuji tak neschopné řízení Sněmovny. Něco tak nekompetentního, něco tak nekoncepčního, něco tak nechápajícího, co vlastně máme projednat. Teď bych prosil, já myslím, že mě nikdo nemůže podezírat z náchylnosti nebo ze spolupráce s klubem KSČM, ale domnívám se, že i dlouholetí poslanci KSČM potvrdí má slova, že tohle tady fakt ještě nebylo. Vy jste říkali, že sem chcete jít makat, a vy jste sem přišli dělat jenom chaos. Nemohli byste si konečně aspoň třeba přečíst jednací řád? Nemám pocit, že kterýkoliv z předsedů klubů vládní koalice tak dosud učinil. My máme nějaká pravidla jednání, řada z nich je nepsaných. Tam bych dokázal pochopit, že je neznáte, když jste přišli poněkud později, ale většina z těch pravidel je psaných a z vašeho jednání je zřejmé, že jste si je nikdy ani nepřečetli. Že jste se o nich nikdy ani nezamysleli. Vy vůbec nechápete, jak ty procedury tady probíhají, a děláte jeden chaos za druhým, v čele toho váš předseda Faltýnek. Prosím vás, zkuste ho, prostřednictvím pana předsedajícího prosím své kolegy v lavicích klubu ANO, pokuste se panu předsedovi Faltýnkovi udělat nějakou několikahodinovou stáž, vysvětlete mu, co je to jednací řád, je to zákon č. 90/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ať se to trochu naučí. Ať nás tady nevystavujete do takovýchto šílených situací. Protože to děláte především vy a děláte to stále. To je poznámka číslo jedna.***
Přihlásit/registrovat se do ISP