(13.00 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Předkládací zpráva ministerstva uvádí, že nároky na úhradu újmy činí 350 milionů korun ročně, což je tedy zhruba škoda, která vzniká uplatňováním ochrany životního prostředí na státních pozemcích. Můžeme si položit otázku, jak vysoká by byla tato částka, kdyby zde chyběl tento korektiv, tento regulativ, kdyby v podstatě každý požadavek chránit přírodu byl hodnocen jen a jen z hlediska těch argumentů, které přinášejí ochránci životního prostředí a ekologičtí aktivisté. Bylo by to 350, bylo by to 700, bylo by to víc? To nikdo nemůže odhadnout. Jenom pro informaci, pan zpravodaj tady mluvil o tom, jakou výši úhrady čerpají Lesy České republiky. Jisto jistě nejvyšší, co do objemu nejvyšší příjemce těch úhrad, 72 milionů zmínil pan zpravodaj. Lesy České republiky hospodaří na ploše a z ní, z této plochy, na které hospodaří, je 600 tisíc hektarů zatíženo právě touto újmou, na které lesy žádají náhradu. Tak obrovská plocha je zatížena ochranou životního prostředí.

Já bych na závěr chtěl říct, že navzdory tomu, že ten návrh je takto jednoduchý a zdá se, že, jak říká pan ministr, logický, tak já naopak tady argumentuji logičností toho stavu, který tady je, určitou korektivností, schopností korigovat návrhy na ochranu životního prostředí a navrhuji, aby stav zůstal zachován, čehož chci dosáhnout tím, že navrhnu zamítnutí návrhu zákona v prvním čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, váš návrh registruji, poté o něm budeme hlasovat.

Další v pořadí je přihlášený pan poslanec Kudela a připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Pan předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi, abych návrh zákona, kterým se mění zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, sněmovní tisk 739, doporučil k projednání také zemědělskému výboru Poslanecké sněmovny. Předkládaný návrh zákona přináší zásadní finanční dopady na zemědělsky hospodařící subjekty na státní půdě, jelikož zbavuje tyto subjekty práva na náhradu za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření z důvodu ochrany přírody a krajiny. Ačkoliv se jedná o novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, předmět navrhované úpravy se spíš dotýká hospodaření státních podniků, které jsou dosud věcně legitimovány k uplatnění nároku na náhradu škody vzniklou s výkonem práv svěřenému státnímu majetku. S ohledem na to doporučuji, aby se tento sněmovní tisk projednal také v zemědělském výboru, pokud tedy bude propuštěno do druhé čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče, váš návrh jsem si poznamenal.

A nyní tedy pan poslanec Bendl, řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já to budu mít snazší, nebudu už tak dlouhý, neboť se chci připojit k oběma návrhům, které zde padly. Návrhu na zamítnutí, protože opravdu nevidím logiku v tom, proč by organizace spravující státní majetek, pohybující se v normálním tržním prostředí, po kterých my chceme legislativou, aby hospodařily v souladu se zákonem o veřejných zakázkách atd., aby plnily různá opatření v rámci ochrany životního prostředí, a abychom jim teď ještě řekli: za ta omezování prostě nedostanete žádné finanční prostředky, přestože se pohybujete v prostředí, které je tržní. A to zcela určitě minimálně Lesy České republiky v tom tržním prostředí se pohybují. Myslím, že není možné donekonečna rozevírat nůžky a vlastně nelimitovat to, co tady říkal pan kolega Zahradník, nelimitovat orgány ochrany přírody a krajiny i v tom smyslu, že budou muset zvažovat, zdali ta finanční opatření, která jsou, jsou ještě optimální, či nikoliv.

Mně přijde ponechat stávající systém jako nejrozumnější a podporuji návrh na zamítnutí. V případě, že neprojde, myslím si, že je naprosto logické, když zemědělský výbor projednává jednotlivé kapitoly ať Ministerstva zemědělství, projednává i zprávu o stavu hospodaření Lesů České republiky, jejich závěrku atd., plán rozvoje lesů atd., aby tento materiál a jeho dopady, případně tohoto zákona, projednal i výbor zemědělský.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych podpořil tento návrh z dílny Ministerstva životního prostředí, který mi připadá, na rozdíl od některých mých předřečníků, naprosto logický a správný.

Zazněly tady argumentace o deformaci tržního prostředí, zazněly tady argumentace, kdy se srovnávala ona náhrada s platbou DPH. To mi připadá jako naprosto mylné argumenty. Naopak tady to beru jako zjednodušení celé administrativy, ke které se TOP 09 dlouhodobě hlásí.

Já chci říct, že mi připadá naprosto nelogické, že by náhrada... Nebo o co v tomto zákoně jde - pro ty, kteří ho nestudovali. Víceméně jde o to, že státní podnik dostává náhradu za to, že nehospodaří na státním pozemku. Už samotná tato věta, myslím si - nebo že vzniká újma z hospodaření na státním pozemku. Já si myslím, že už tato věta mluví o nějaké nelogičnosti, nebo resp. o nějaké zbytečné byrokracii, která tady je. Chápu, že tam dojde k některým újmám, co se týká finančních náhrad. Ty samozřejmě půjdou směrem ke státnímu podniku, tzn. k tomu, že stát si mezi sebou přeposílá peníze ze státního podniku směrem ke státu. Ale jednoznačně zde ubude úředníků, jednoznačně zde ubude papírování. A to je další věc, ke které se jako člen poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové hlásím, tzn. méně papírování, méně byrokracie, méně úředníků. To je skutečně trend, kterým musíme jít.

Chci říct, že zde se také trochu vyrovnává startovací pozice, kterou má stát a soukromníci hospodařící v lesích, na polích nebo na rybnících v chráněných územích. Kompenzaci v tu chvíli budou v tu chvíli dostát pouze soukromníci, nikoliv stát, tak jak to je v současnosti. A současně se samozřejmě zruší onen zbytečný přesun peněz z jedné státní kapsy do druhé. Skutečně, a nejsem samozřejmě sám, to zaznělo i z různých stran, ať se to týká ministerstva i organizací na ochranu přírody, jen mi připadá absurdní, aby stát platil státu, že na svých pozemcích chrání přírodu.

Byl tu uváděn příklad, já si ho dovolím použít, že se Lesy České republiky nechovají k národní přírodní rezervaci Boubínský prales jako k běžnému hospodářskému lesu, dostávají od státu ročně dva miliony korun, tzn., že za to, že státní lesy nám nevykácejí, lidově řečeno, Boubín, tak dostanou dva miliony korun, což mi připadá opravdu absurdní, a jsem rád, že pan ministr životního prostředí s tímhle návrhem přišel na popud těch aktivit, které tady už dlouhodobě probíhají, a tento zákon tady ministerstvo předložilo. Miliónové újmy se vyplácejí taky třeba na Křivoklátsku, kde má, jak víte, v nedaleké - doufám že v nedaleké - budoucnosti vzniknout národní park.***
Přihlásit/registrovat se do ISP