(12.00 hodin)

 

Poslanec Pavel Blažek: K panu poslanci Kudelovi vaším prostřednictvím. Co svět světem stojí, vždycky se vydělávalo na lidské hlouposti. My tomu nezabráníme, ta debata je zbytečná.

A panu poslanci Votavovi bych rád poděkoval, protože já si také nemyslím, že žijeme ve státě a v době, kdy tady trpí kdovíkolik lidí bídou. Ten popis často slýchávám zase kvůli voličským hlasům. Ale prosím vás, čtěte si o tom, jak lidé žili před sto lety, možná před šedesáti, a bavme se, že je dnes nějaká bída. Není. Je to neobjektivní obraz skutečnosti, který je. Ano, jsou lidé chudší a bohatší. Tak to na světě vždycky bylo. Ale děkuji panu poslanci Votavovi, a berte to ode mě jako smířlivost, vaším prostřednictvím, za tento výrok vám děkuji, zvlášť když ho říká sociální demokrat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji, že děkujete mým prostřednictvím. Ano. To byl zatím přihlášený do obecné rozpravy poslední pan poslanec. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí. Nehlásí, končím tedy obecnou rozpravu a ptám se na závěrečná slova pana ministra. (Ano.) Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já už budu velmi stručný. Chci jenom říci, že mně udělalo radost, jak tady debata probíhala, protože mě naplňuje optimismem, a těším se na práci ve výborech. Zdá se mně, že je tu skutečně široké pochopení pro naše záměry.

Zároveň jenom prosím, abychom ve výborech skutečně spolupracovali a naslouchali si. Ono i v Legislativní radě vlády jsme toho moc nezměnili, spíš nám déle trvalo, než se nám podařilo některé věci Legislativní radě vlády vysvětlit, proč je tam máme, tak jak je tam máme. To je typický příklad toho průkazu účetnictvím. To je zrovna důležité opatření proti šikanózním návrhům, protože pokud má někdo něco v účetnictví, tak to také znamená, že to musel zdanit, a navíc účetnictví se vede chronologicky, to znamená, nemůže si dnes vymyslet starou pohledávku. Čili je to něco, co vychází z pozorování toho, jak šikany fungují, a z toho tedy ti lidé, kteří to vidí každodenně v praxi, říkají, tohle by mohlo pomoct. To byl jenom příklad, kde si myslím, že když si věci dobře vysvětlíme při práci ve výborech, tak možná bude těch změn i méně, než v tuhle chvíli předpokládáme.

A poslední, o co prosím, neveďme v téhle souvislosti debatu o tom, zda se má oddlužovat více, nebo méně. Já vám slibuji, že do Sněmovny přinesu za pár měsíců, doufám, ještě jednu změnu insolvenčního zákona a ta bude o tom, zda se má oddlužovat více, nebo méně, tak si tu debatu na tohle schovejme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Děkuji panu ministrovi. Ještě pan zpravodaj se svým závěrečným slovem.

 

Poslanec Jan Chvojka: Já trošku obecněji a šířeji. Insolvenční zákon byl přijat v roce 2006, účinný byl od dalšího roku a právě tenkrát zavedl jako nejdůležitější novinku institut oddlužení. Já si myslím, že je to institut velmi užitečný. A není to o tom, jestli oddlužíme více, nebo méně, ale ten institut má parametry, které tady dříve nebyly. Dřív když dlužník byl až po krk v dluzích, tak nesplatil nikdy nic, protože měl na sobě několik exekucí, několik desítek, či ještě více a neměl v podstatě žádnou reálnou možnost se dluhů do konce života zbavit a nějak se z toho dostat a stát se opravdu pak nějakým způsobem do budoucna člověkem, který bude bez dluhů.

Oddlužení je institut dobrý. Myslím si, že si zaslouží ještě nějaké jiné parametry, o kterých možná pan ministr mluvil, že budou v nějaké větší novele, protože dneska je to v podstatě pět let, musí se splatit 30 % dlužné částky. Možná pojďme debatovat o tom, jestli by to, pokud s tím bude věřitel souhlasit, nemělo být rozděleno na více let nebo se souhlasem věřitele na méně procent, ne 30 %, ale třeba 25 %. Ale je to užitečná věc, protože pokud by institut oddlužení nebyl, tak dlužníci by beztak nic nezaplatili. Takhle zaplatí aspoň minimálně 30 %. A nechtějme po lidech, kteří si bohužel, a opravdu leckdy vlastní vinou, vzali - a ono to souvisí s tím spotřebitelským úvěrem. Kdo si bral moc spotřebitelských úvěrů a neplatil, tak pak skončil v insolvenci. Takže to jsou svým způsobem spojité nádoby. Ale nechtějme i z hlediska společenského to, aby lidé, kteří se opravdu leckdy vlastní vinou dostali do nějakých spárů různých společností, aby tady chodili po kanálech, neměli kde spát a stali se z nich bezdomovci. Prostě institut oddlužení je velmi dobrý a ze své vlastní praxe vím, že pomohl spoustě lidem. A já si vážím toho, že to vlastně byla tenkrát vláda sociální demokracie, která insolvenční zákon schválila a v něm institut oddlužení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. Než přistoupíme k hlasování, eviduji vaši žádost o odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám o opětovné přihlášení. Nyní tedy přistoupíme k hlasování.

 

Přečtu návrh usnesení: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh by přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 389, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro návrh 132, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Pan poslanec Kaňkovský. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobrý den. Já bych navrhl, jak už jsem avizoval v rozpravě, ještě výbor pro sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Táži se, zda někdo další má ještě návrh k přikázání tohoto tisku. Není tomu tak.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto tisku výboru pro sociální politiku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 390, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 101, proti 23. Dále konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku.

 

Děkuji vám, končím projednávání tohoto bodu a otevírám další bod dnešního jednání a tím je

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 801/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v tomto případě jde o poměrně drobnou změnu, a to změnu implementační, to znamená, jde o transpozici směrnice 2013/48, přičemž je potřeba zdůraznit, že implementační lhůta končí již 27. 11. 2016.

Změn není mnoho. Jde o směrnici, která stanovuje minimální pravidla týkající se práva na přístup k obhájci v trestním řízení a v předávacím řízení a související otázky. Většina věcí, které směrnice po nás chce, už je, takže změny jsou drobné. Jednak jde o přiznání práva na přístup k obhájci a na informování třetí strany o omezení osobní svobody a komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady zatčeným a zadrženým osobám již od okamžiku omezení jejich svobody. Tady jsou nějaké drobné změny. Pak o tzv. dvojí obhajobu v předávacím řízení, tedy možnost osoby, o jejíž předání jde, zvolit si spolupracujícího obhájce ve vyžadujícím státě, jehož účelem bude pomáhat obhájci v předávajícím státě. V této souvislosti se tam upravují nějaké informační povinnosti.

To je vše. Prosím o podporu tohoto návrhu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP