(11.50 hodin)
(pokračuje Kudela)

V zákoně se píše, že to může být veřejně prospěšná společnost. Veřejně prospěšnost ve smyslu nového občanského zákoníku je jednou z podmínek udělení akreditace. Návrh v tuto chvíli nepočítá s tím, že by organizace musela mít statut veřejné prospěšnosti. Domnívám se, ten zákon o veřejné prospěšnosti dosud není přijat a toto bude potřebovat v zákoně nějakým způsobem upřesnit. Neziskové organizace budou muset zpracovávat návrhy na oddlužení zdarma. Tak si položme otázku, kdo to bude hradit. I ty neziskové organizace, veřejně prospěšné organizace, mají své zaměstnance, kterým potřebují dát výplatu. Takže tady si myslím, že bude potřeba dořešit, jestliže to mají poskytovat zdarma, kdo bude tu veřejně prospěšnou organizaci financovat.

Těch věcí, které budou potřeba v zákoně ještě vyjasnit, je vícero. Rád se zapojím do legislativního procesu a doporučuji všem, abychom tento zákon posunuli do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kudelovi, který byl zatím posledním řádně přihlášeným do obecné rozpravy. A pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, Byť rozpočtový výbor není tím, který je garančním výborem v této věci, já bych si ale dovolil několik slov k tomuto návrhu zákona, který je dalším zákonem, který má zamezit byznysu s lichvou a který má bojovat třeba proti chudobě atd.

Je to snadné! Stop exekucím! Šance na nový život. S takovými přísliby se nejrůznější finanční "poradci" a soukromé firmy obracejí na dlužníky, kterým nabízejí osobní bankrot jako spásné řešení jejich finančních problémů. Není ovšem výjimkou, že se tyto subjekty snaží na lidech v nouzi pouze vydělat a v důsledku toho je samozřejmě ještě více zadlužit. Situaci by mohla pomoci řešit právě nám předložená novela insolvenčního zákona, kterou předkládá Ministerstvo spravedlnosti a kterou nyní také projednáváme. Pokud novela projde v navrhovaném znění, návrhy na osobní bankroty by nově mohli podávat pouze notáři, advokáti, insolvenční správci a akreditované veřejně prospěšné společnosti. Skončila by tedy praxe, kdy tuto činnost vykonávají lidé a firmy bez dostatečné kvalifikace.

To ovšem není jediná důležitá změna. Novela dále stanovuje maximální částku, kterou lze dlužníkovi za podání návrhu účtovat, a to 5 000 korun, v případě oddlužení manželů je to pak 7 500 korun. Vedle neziskových organizací, které insolvenční návrhy vypracovávají zdarma již nyní, by vzniklo regulované prostředí s jasně danými pravidly. Skončila by tedy lichvářská praxe, kdy oddlužovací firmy zneužívají tíživé situace dlužníků a nechávají si platit horentní sumy, v průměru 15 000 korun za vypracování insolvenčního návrhu. Spojením "nemorální praxe" přitom nemyslím pouze to, že se jedná o vysoké sumy. V praxi se běžně setkáváme s tím, že oddlužovací firmy dlužníkům radí, aby si na podání osobního bankrotu vzali půjčku, s jejím splácením si ovšem nemají lámat hlavu, protože hned poté zažádají o osobní bankrot. Takovýmto jednáním však dlužníka navádějí jednak k trestnému činu a jednak samozřejmě k poškozování věřitele, což dotyčný obvykle vůbec také netuší.

Jelikož oddlužovací firmy žijí z dlužníků, platí přímá úměra: čím více, tím lépe. Logickým důsledkem situace, kdy jsou firmy a soukromí poradci motivovaní finanční odměnou za vypracování návrhu, je pak to, že osobní bankroty nabízejí lidem, kteří pro jeho vyhlášení nesplňují stanovená kritéria, a tudíž jim oddlužení soud ani nepovolí. O možnosti zamítnutí se však firmy obvykle nezmiňují. A když k tomu pak prakticky dojde, na dlužníky čeká také nemilé překvapení - zpravidla se dostanou do konkursu a mohou v něm přijít o všechen svůj majetek.

Dostat se do dluhové pasti je jednodušší, než si mnozí z nás dokážou představit, a na trhu existují tisíce firem, které jsou schopny právě této situace využít. Je proto klíčové, aby stát stanovil taková pravidla, která byznys s chudobou maximálně omezí. A připravovaná novela insolvenčního zákona, resp. dnes novela, kterou projednáváme, je také jedním z nástrojů, jak se tomuto stavu přiblížit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Votavovi. Dalším řádně přihlášeným... Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Zase musím reagovat ani tak na pana ministra, protože proti tomuto návrhu zákona celkem nic nemám, ale zas ta filozofie, která se hrne tímto sálem, spočívající v tom, řekl to například pan poslanec Votava, že to je nějaký zákon, který zamezí bídě a podobně. Podle mě je to naprostá iluze. Zase jde o volení voličských hlasů.

Já jsem tady před několika dny citoval, protože tady byl Andrej Babiš, Tomáše Baťu. A já ten citát zopakuji a budu vám to říkat pořád a tady se to krásně hodí, u tohoto zákona. On doslova řekl: Bankrot je věcí mravního názoru.

Já to musím okomentovat z jeho života. První firma Tomáše Bati napsaná na jeho bratra tehdy zbankrotovala. A teď popis Tomáše Bati: Vzali jsme si úvěry, měli jsme nějaké stroje a vysedávali jsme po hospodách, neboť jsme měli pocit, že jsme páni. Pak se blížil bankrot, to znamená, musely se proplácet směnky. A Baťa doslova píše, že to nejpodstatnější, o co šlo, bylo uchování jeho jména. A proto se rozhodl, že nebude spát, jíst a bude pracovat. A kam to dotáhl potom, víme. Ale žádný bankrot se nekonal.

Buďto budeme vychovávat v tomto národě Tomáše Bati, nebo budeme vychovávat lidi, kteří si budou neustále půjčovat, půjčovat. Pak se zželí státu nebo této Sněmovně a vždy je nějak zachrání. Ale je to naprosto nevýchovná metoda! Chápu, že to působí aktuálně dnes. Výchovný dopad na tento národ je ale strašlivý.

A dovolte mi říci k té bídě ještě jeden citát z Tomáše Bati, se kterým také souhlasím. On, teď to možná nebudu říkat přesně, ale řekl zhruba toto: Příčiny bídy jsou v srdcích mužů. Krásně řečeno. Žádný stát, žádný obchod s byznysem a podobně, ale je to v srdcích mužů. Buďto se pracuje, nebo se nepracuje. Pokud se pracuje špatně, ano, mohou býti bankroty, ale patří to k ekonomickému životu.

Mně osobně je také líto spousty lidí, kteří se vlastní vinou dostanou do potíží. Ale těchto lidí bude vždycky dost, žádný zákon tomu nedokáže zamezit. A znovu říkám: Spíše vychovávejme než zachraňujme vždycky ty, kteří si to často - a je mi to líto - ne úplně zaslouží. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Blažkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych chtěl reagovat na pana kolegu Blažka vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. On mně tady vkládá do úst něco, co jsem neřekl. Já jsem, pane kolego, neřekl, že to odstraní bídu! I když myslím si, že v České republice to zase tak strašné s bídou a chudobou není. Ale samozřejmě že nemůže odstranit bídu. Já jsem chtěl říct, že to je boj právě s chudobou a s tíživou situací lidí, kterou zneužívá právě řada lidí, firem, které nečestným jednáním nabízejí těm lidem oddlužení. A to je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Kudela - omlouvám se, je řádně přihlášen. Poté pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den. Nechci rozpoutávat debatu, nicméně musím na pana poslance Blažka také reagovat. Není možné, abychom dovolili, aby se někdo přiživoval na lidském problému. Člověk si sám návrh na insolvenci nedokáže zpracovat. Využije k tomu nějakou službu, aby ho služba ještě více ožebračila, dostala do ještě větších potíží. To nemůžeme dopouštět. A proto jsem pro, abychom tento zákon přijali.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kudelovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP