(11.20 hodin)
(pokračuje Langšádlová)

Víme všichni, že dneska se někdy jedná o reklamu v ruském jazyce, kterému mnozí ještě rozumíme, ale také se začaly vyskytovat reklamy v jazycích, kterým opravdu většina z nás už vůbec nerozumí. Rozhodně to nechceme omezovat. Návrhem je pouze to, aby vedle této cizojazyčné reklamy se mohl objevit název také v českém jazyce.

Ještě bych chtěla zdůraznit, že pro podnikatele, kterých by se to případně týkalo, je minimálně jednoroční doba, aby doplnili cizojazyčný nápis také o nápis v českém jazyce.

Chtěla bych poděkovat hospodářskému výboru za podporu tohoto návrhu novely zákona o regulaci reklamy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní navrhovatelce. Otevírám rozpravu, do které zatím neeviduji žádnou přihlášku. Hlásí se někdo do rozpravy? Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně pánů zpravodajů. Pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, já jenom cítím potřebu věcně správně zareagovat na úvodní vystoupení paní kolegyně Langšádlové. Samozřejmě platí, že tento zákon nečiní ty věci, které zmínila, pokud projdou pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v usnesení hospodářského výboru, a to konkrétně pozměňovací návrh číslo 7 a 8. Ten samotný původní návrh toto neobsahuje. Tolik jenom jakási faktografická poznámka.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Pan poslanec Berkovec jako zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Nejprve budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bych měl asi tlumočit doporučení na průběh hlasování ze strany garančního výboru. Nejprve bychom měli hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl přednesen ve druhém čtení panem kolegou Zbyňkem Stanjurou, poté jednotlivé pozměňovací návrhy 1 až 11 a poté hlasování o návrhu zákona jako celku. Tolik tedy návrh procedury doporučený garančním výborem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně Havlová se omlouvá dnes od 12.30 z pracovních důvodů.

A přikročíme nejprve k hlasování o návrhu na zamítnutí. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. (Navrhovatelka od zpravodajského stolku: Nejdřív proceduru!) Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Martin Novotný: Domnívám se, že bychom nejdřív měli hlasovat o proceduře, jenom věcná poznámka, a teprve potom o návrhu na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, pane zpravodaji. Omlouvám se, nerozuměl jsem vám.

 

Poslanec Martin Novotný: Doposud jsme nehlasovali o proceduře a návrh na zamítnutí by měl být hlasován až poté, co se odhlasuje procedura.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, já to tu mám napsáno naopak.

 

Poslanec Martin Novotný: Nejsem odborník z legislativy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Legislativa káže, pokud nebude proti mému postupu námitka, o které bych dal hlasovat, tak nejprve budeme hlasovat návrh na zamítnutí, v případě, že neprojde, budeme se věnovat proceduře.

 

Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 388, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 118, proti 28. Návrh na zamítnutí byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas. Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

40.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 785/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, máte slovo. (Velký hluk v sále.) Velmi se omlouvám, pouze pan ministr má slovo, nikdo jiný.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vám velmi stručně představil námi připravenou novelu insolvenčního zákona, která si klade tři hlavní cíle.

Tím prvním je omezit možnost šikany podnikatelů takzvanými šikanózními insolvenčními návrhy. Je to praxe, která se dosti rozšířila, trápí řadu našich podnikatelů. Zneužívá faktu, že náš počítačový systém vede k tomu, že okamžitě poté, co je podán návrh na insolvenční řízení, tak se tento návrh objevuje v internetových databázích, což je jaksi principiálně dobře, ale tady je to zneužíváno. To vede k významnému reputačnímu riziku pro společnost, na kterou byl takový návrh podán, nemluvě o některých dalších důsledcích typu nemožnosti hlásit se do některých tendrů. To zneužívání spočívá v tom, že takto jsou prostřednictvím různě účelově zakládaných, často i offshorových společností s bílými koni, tak jsou dávány návrhy zcela smyšlené na základě smyšlených pohledávek vůči zcela zdravým společnostem a pomocí různých dalších kliček, které si tyto osoby osvojily, se daří protahovat odklizení těchto návrhů i o několik měsíců, a když se podaří vyřešit po mnohém úsilí jeden takový návrh, tak je podáván další podobný. Novela tedy navrhuje řešit do značné míry tuto věc tím, že umožňuje soudci pozastavit na týden uveřejnění toho návrhu a v tom týdnu posoudit, zda se nejedná o takový šikanózní návrh. Jsou tam ještě nějaké další věci, které by tomu také měly pomoci.

Druhá oblast se potom týká boje proti insolvenčním mafiím, kde se nám podařilo, jsme přesvědčeni, identifikovat většinu aktuálně používaných zločinných schémat v insolvenčních řízeních pomocí expertní skupiny, kterou jsme si k tomu sestavili, a na tato schémata legislativně reagujeme, to znamená, že uzavíráme cesty, které si tato zločinecká praxe nalezla. Celkem si neděláme iluze, že si ty mafie najdou zase nějaké jiné cesty, ale přesto myslím, že je to krok více než potřebný. Zároveň abychom mafiím celkově ztížili činnost, zavádíme několik instrumentů, nebo navrhujeme zavést několik instrumentů, které zvýší naše možnosti vůbec odhalování nekalých praktik v insolvenčním řízení a postihování nekalých praktik v insolvenčním řízení.

Třetí a poslední hlavní téma, kterým se zabývá návrh, je oblast oddlužení, to jsou insolvence spotřebitelů, drobných dlužníků, kde zavedením povinného podávání tohoto návrhu prostřednictvím advokáta nebo neziskové organizace schválené Ministerstvem spravedlnosti se snažíme vytlačit z trhu takzvané oddlužovací agentury, což jsou subjekty, které jednak podnikají načerno, protože ve skutečnosti poskytují právní služby, aniž by byly advokáty a aniž by podléhaly patřičné regulaci, jednak ty služby jsou často nekvalitní a zejména velmi drahé. Podle provedených výzkumů cena, kterou si účtují, neřeknou ji dopředu, a kterou si pak účtují vůči těm zadluženým lidem, je mezi 10 a 30 tisíci a objevují se i případy, kdy se jedná o 50 tisíc, a to v podstatě tedy za vyplnění formuláře.***
Přihlásit/registrovat se do ISP