(Jednání pokračovalo v 11.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Ještě tady mám dvě omluvy. Pan poslanec Karel Schwarzenberg se omlouvá dnes od 10.30 do 11 hodin z osobních důvodů a pan poslanec Petr Kořenek se omlouvá dnes od 10.30 do 12 hodin z důvodu jiných pracovních povinností.

S přednostním právem nyní pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte jenom stručné stanovisko frakce TOP 09 k závěrečnému hlasování. (Hluk v jednací síni.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane předsedo, já se velmi omlouvám, ale prosím, abyste pokračoval, až se sněmovna utiší a některé hloučky domluví. Nechci útočit na zdravotně postižené. (Mezi poslanci, kteří přicházejí do sálu, je poslanec Zavadil s ortézou.) Děkuji. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, prosím, používáme "osoby se zdravotním postižením". (Předsedající: Ano, pardon, omlouvám se.)

Jakkoliv hlasování o pozměňujících návrzích neproběhlo zcela podle našich představ a z té konečné předlohy cítíme jisté rozpaky, podpoříme ji, protože tím zásadním úkolem tady je vnést určitý řád a pravidla do dosud velmi, velmi divokého klondajku. Jenom prosím počítejme s tím, že si během poměrně krátkého času ten život pravděpodobně řekne o nějakou novelu a o nějaké dolaďování a o postupnou evaluaci, to za prvé. A za druhé, nepodléhejme představě, že jsme teď vyřešili problém. Nevyřešili. Žádný zákon by nebyl ideální, i kdyby byl stoprocentní, neochrání nikoho před jeho vlastní hloupostí a před jeho vlastní neodpovědností. Tam už jsou ty nástroje někde jinde než v pravidlech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi. Budeme pokračovat. Pan zpravodaj mi jistě potvrdí, že o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. (Zpravodaj: Ano.)

Než přednesu usnesení, všechny vás odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o spotřebitelském úvěru, podle sněmovního tisku 679, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Stanovisko výboru? (Doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování 380 - a to jsme tady dlouho neměli - pro 158, proti žádný. Návrh zákona byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

161.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
/sněmovní tisk 680/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů zaujme i tady pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš i zpravodaj garančního rozpočtového výboru pan poslanec Jaroslav Klaška. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 680/5, který vám byl doručen 21. dubna 2016. Usnesení garančního výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 680/6 a 680/7.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pan ministr nemá zájem. Otvírám tedy rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.***




Přihlásit/registrovat se do ISP