(10.40 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Následuje hlasování o pozměňujícím návrhu G5.1 pana kolegy Syblíka, rozšíření výjimky pro tipaře.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanoviska pana ministra? (Neutrální stanovisko.) Stanovisko výboru? (Nepřijal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu G5.1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 367. Pro 64, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Následuje hlasování o pozměňujícím návrhu G5.2 kolegy Syblíka, vypuštění zákazu vázat odměňování osob posuzujících úvěruschopnost na počet schválených žádostí o spotřebitelském úvěru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Zásadní nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Nepřijal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu G5.2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 368. Pro 24, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Následuje hlasování o pozměňujícím návrhu H paní kolegyně Wernerové, vyloučení manažerských a obdobných smluv z pojmu pracovník.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu pod písmenem H. Kdo je pro, nechť zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování 369. Pro 70, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Následují pozměňující návrhy I pana kolegy Votavy. První I1, který zvyšuje možnost předčasného splacení hypotéky ročně zdarma z 20 na 25 %.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Doporučuje.)

Zahájil jsem... Pardon, je tady žádost ... Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

A budeme tedy znovu hlasovat o návrhu I1. Stanovisko pana ministra bylo negativní, stanovisko výboru bylo doporučující.

Zahájil jsem hlasování o návrhu I1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 371. Přihlášeno 172 poslankyň a poslanců. Pro 106, proti 58. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Tak další hlasování...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, s přednostním právem pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, omlouvám se vám, omlouvám se panu předsedajícímu i panu zpravodaji, ale já jsem se v té záplavě pozměňujících návrhů trošku ztratil. Ač jsem si jist, že jsem podpořil návrh paní poslankyně Wernerové, tak mám na sjetině ne. Asi něco selhalo buď ve mně, nebo v hlasovacím zařízení. V každém případě si dovoluji zpochybnit hlasování, protože na sjetině mám něco jiného, než byla má vůle.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já si dovolím požádat, který je to návrh prosím, pane kolego? Předchozí návrh H. (Poslanec Kalousek: Je to návrh H paní poslankyně Wernerové.) Děkuji.

 

Budeme tedy hlasovat o námitce, kterou podal pan předseda Kalousek.

Zahajuji hlasování o námitce proti hlasování k písmenu H. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 372. Přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 164, proti žádný. Návrh na námitku byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o písmenu H. Stanovisko pana ministra k písmenu H prosím ještě jednou? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem H. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 373. Pro 93, proti 54. Návrh byl přijat.

 

Hlasování pod písmenem I1 už jsme konali. Takže teď, pokud mě mé zápisky neklamou, bychom měli hlasovat o I2.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu kolegy Votavy I2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o I2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já se omlouvám, já mám neutrální stanovisko. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, prohlašuji tedy toto hlasování za zmatečné.

 

Budeme hlasovat znovu o I2. Prosím nahlásit do mikrofonu stanovisku pana ministra. (Neutrální.) Stanovisko zpravodaje? (Výbor doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o I2 pana kolegy Votavy. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 375. Pro 149, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Následuje hlasování o pozměňujícím návrhu kolegy Votavy I3 Var. (B). Jedná se o předčasné splacení hypotéky při prodeji nemovitosti s omezením nákladů maximálně 1 %, nejvýš 50 tisíc korun po dvou letech trvání hypotéky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.) Stanovisko výboru? (Doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu I3 Var. (B). Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 376. Přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců. Pro 146, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Následuje hlasování o pozměňujícím návrhu J pana kolegy Kádnera, který řeší zastropování RPSN, tedy roční procentní sazby nákladů na konkrétní výši, aktuálně u úvěru do 15 tis. korun 25 %, u úvěru nad 15 tis. korun 20 %.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o písmenu J. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 377. Pro 23, proti 123. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Následuje hlasování o pozměňujícím návrhu K pana kolegy René Čípa, vyloučení administrativních činností z působnosti zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu pana kolegy Čípa pod písmenem K. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 378. Pro 29, proti 130. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Tak já konstatuji, že pozměňující návrh L2 je nehlasovatelný pro totožnost s D2.8.

Budeme teď hlasovat o pozměňujících návrzích M pana kolegy Kudely, vkládajících informační povinnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o návrzích pana kolegy Kudely pod písmenem M. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 379. Pro 18, proti 118. Návrh nebyl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že podle mých zápisků jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a měli bychom hlasovat o návrhu zákona jako celku, a vzhledem k tomu, že pan kolega, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát požádal o pauzu na hlasování v délce patnácti.. pěti?... patnácti minut, přerušuji jednání Sněmovny do 11.05, kdy se tady sejdeme.

 

(Jednání přerušeno v 10.50 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP