(9.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A poslední poznámka je k tomu souboji o dohledu České národní banky nad nelegálními poskytovateli spotřebitelských úvěrů. Musím říct, že tady máme velké pochybnosti. Nemáme žádnou pochybnost o tom, že Česká národní banka má být orgán dozoru, licencovat, kontrolovat dodržování licence, kontrolovat dodržování zákona. A nemyslím si, že je šťastný nápad, aby Česká národní banka kontrolovala nelegály. Já vím, že to v některých zemích je, ale zkuste vy, kteří to podporujete, zkuste nám říct a modelovat, jak to Česká národní banka bude dělat u těch nelegálů. To bude číst všechny inzeráty? Zavolejte na číslo 08001111, my vám poskytneme výhodný úvěr? Já si to skutečně neumím představit. Nemyslím si, že máme zatěžovat Českou národní banku dalšími a dalšími povinnostmi a přenášet odpovědnost, kterou podle mne mají orgány činné v trestním řízení, na Českou národní banku. Protože potom automatická odpověď policie může být... Proč jste nezasahovali, proč ta policie nečte ty inzeráty? - Čekali jsme na podnět České národní banky. Ta to podle zákona má dělat, my tady musíme dělat něco jiného, musíme řešit jiné případy, a protože z České národní banky nic nepřišlo a oni mají zákonnou povinnost tohle dělat, tak proč my bychom se tím měli zabývat?

Já to neříkám nijak konfrontačně. Jenom poprosím ty, kteří to podporují, aby se nad tím ještě jednou zamysleli a nedávali tuto povinnost České národní bance. Soustředíme se na to, aby byl kvalitní dohled nad těmi legálními, aby posuzování žádostí o licencí nebylo jenom formální, ale skutečně tvrdě vyžadováno. To je naprosto namístě. Ale ten pozměňovací návrh, já teď nevím, je to myslím pana zpravodaje, jestli se nepletu, on nám pak řekne to číslo, to z hlavy nevím, opravdu není šťastný. Zase vypadá velmi dobře na první poslech. ČNB bude kontrolovat nejenom ty legály, ale i ty nelegály. Ale já si myslím, že platí jenom to první. To je užitečné, to je smysluplné, to má nějaký význam. U toho druhého si nejsem jistý, jaký bude efekt, abychom tady za rok nebo za dva neříkali, říkal to tady myslím pan poslanec Černoch - a kolik bylo případů za poslední rok, kdy Česká národní banka našla, vyhledala a identifikovala toho, kdo nelegálně poskytuje spotřebitelské úvěry? Já si nedovedu představit, jak se to bude dělat. A co když to bude dělat fyzická osoba, která bude nabízet půjčku, a řekne, já to myslím občansky. Mně zbylo dvacet tisíc, tak jsem si dal inzerát, že jinému občanovi v rámci solidarity a výpomoci, já vím, že to je komické, že to tak vůbec není, jsem nabídl. A není to živnost, my jsme se domluvili a to není nelegální. To je třeba si říct. To není nelegální.

Mnohem víc bychom se mohli zaměřit na finanční gramotnost, aby lidé věděli, že v okamžiku, kdy jim peníze nechce půjčit ani banka ani licencovaný poskytovatel spotřebitelských úvěrů, ať dál nehledají, protože když neprojdou ani první sítem, ani druhým sítem, tak to nedopadne dobře. A když přeženeme tu regulaci, tak se stane to, že mnoho z těch občanů se obrátí na ty, kteří nebudou kontrolováni ani podle zákona o bankách ani podle zákona o spotřebitelských úvěrech a padnou do šedého trhu, kde neplatí žádná pravidla a žádné regulace.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď zde mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Černoch a potom pan poslanec Fiedler. Ještě potom pan poslanec Votava. Takže tři.

 

Poslanec Marek Černoch: Dobré dopoledne dámy a pánové. Já vám děkuji za slovo. Pan ministr zde mluvil o analýzách, které hovoří proti zastropování RPSN, na druhé straně v diskusi a debatě, která si myslím, že probíhala kolem této problematiky, tak zaznělo několikrát, že zastropování RPSN je zcela jasný a účinný nástroj, který tuto problematiku může vyřešit. Protože co se stane s trhem ve chvíli, kdy se zakážou pokuty? Vyletí RPSN. Ucpe se jedna díra a vědro bude mít jinou, kterou ta voda poteče dál, protože samozřejmě lichváři budou chtít své peníze nějakým způsobem vydělat. Opět zde opakuji, že z našeho pohledu je to jasné nastavení těch parametrů, funkční nastavení efektivní, které v zemích, kde je zavedeno, tak má funkčnost, efektivitu a země ho neruší.

Takže opět bych velmi rád požádal a poprosil o vaše kladné stanovisko na náš pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Ano. Zaznívají tady argumenty převážně rozumné podle mého názoru z obou stran. Jak ze strany zastánce daného názoru, třeba předkladatele, tak ze strany odpůrce. To, co tady říkal před chvilkou kolega pan poslanec a předseda Stanjura, kolik takových případů že Česká národní banka případně najde nebo kolik už jich bylo zjištěno. Ale prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, já ten dotaz mohu obrátit úplně obráceně. Kolik už takových případů našla ta policie nebo živnostenské úřady? Jaká je realita? Ony to doposud mohly dělat a nedělají. V jakém rozsahu. Já ten váš argument chápu, on je logicky správný a já se s ním ztotožňuji, ale když tu otázku obrátím, tak ta odpověď je úplně stejná. Minimum. Nefunguje to.

Ještě k tomu, co říkal v úvodním vystoupení pan ministr, to jsem zapomněl na to reagovat. Naprosto souhlasím, a souvisí to i s vystoupením kolegy Černocha. Ten hlavní problém v tuto chvíli není asi v RPSN, ale v těch sankčních poplatcích, které to roztáčejí do neuvěřitelné spirály. S tím souhlasím. Ale správně řekl kolega Černoch, to mu dávám za pravdu, že ty díry je třeba zacpat obě, když zacpeme jednu, sankce, přelije se to do RPSN, když to necháme v RPSN, poletí to v těch sankcích. Je třeba zacpat ty díry obě. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Votava, po něm pan poslanec Stanjura, paní poslankyně Zelienková a pan poslanec Černoch. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, nedá mi, abych nereagoval na připomínky k mým dvěma pozměňovacím návrhům, které tady vznesl pan kolega Stanjura, které musím samozřejmě odmítnout. On řekl, že jdou proti spotřebitelům. Naopak, vycházejí vstříc spotřebitelům. Pan kolega tady přejímá samozřejmě argumentaci bank, ani se tomu nedivím, že banky mají takovou argumentaci, jakou mají, když mají přijít o část svých prostředků, které by jinak z toho člověka, z toho spotřebitele, z toho, kdo má hypotéku, také dostaly. V prvním případě je to částečné splacení hypotečního úvěru. Koneckonců s tím počítá i vládní návrh, který dává, že tak člověk zdarma, to znamená bez nějakého poplatku dalšího, může splatit jednu pětinu. Můj návrh je, aby mohl takto splatit jednu čtvrtinu. Samozřejmě motivace je zcela jednoduchá - aby když má člověk mimořádné příjmy, a to nemusí být ani bohatý, a to tady ani nezaznělo od pana kolegy. Očekával jsem, že bude říkat, že to je jenom pro bohaté. To vůbec není pro bohaté, ale člověk může mít mimořádné příjmy a sníží si své zadlužení zcela evidentně. Tak nevidím, co je na tom špatného a co jde proti spotřebitelům.

To, že se tady argumentuje neustále tím, že se zvedne úroková sazba. Za prvé, kolik bude takových případů, to za prvé. A za druhé, dneska je poměrně velká konkurence na trhu, na hypotečním trhu, takže já se nedomnívám, že to bude mít vliv do úrokových sazeb, a už vůbec ne do těch sjednaných. To je jedna věc.

Druhá věc je splacení zcela té hypotéky. A pan kolega tady opomněl říct jednu věc, že to je v případě prodeje nemovitosti a že je to za poplatek jedno procento, nikoliv, jak dneska si někdy účtuji banky, deset procent. To si myslím, že je poplatek, který vůbec nevystihuje nutné náklady, které s tím banka má.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Čas, pane kolego. Děkuji. Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl reagovat na poslední dvě vystoupení. Takže pan poslanec Fiedler. On vlastně říká: dneska to má dělat policie, živnostenské úřady. Podle jeho názoru to nedělají dobře. To já nejsem schopen posoudit, ale dejme tomu. Tak místo abychom zlepšili činnost těch, kteří to mají na starosti, aby postupovali lépe, tvrději, efektivněji, tak je toho zbavíme, té povinnosti, a dáme to někomu jinému, který s tím nemá žádné zkušenosti. To podle mne není dobré řešení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP