(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Chtěl bych vás informovat, že pan poslanec Vondráček hlasuje s kartou číslo 3 a já hlasuji s kartou číslo 8.

O omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně, poslanci a členové vlády: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, pan poslanec Böhnisch do 10 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Fichtner - zahraniční cesta, paní poslankyně Havlová od 12 do 14 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Chalupa - zdravotní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová - osobní důvody.

Pan premiér hlasuje s kartou číslo 16.

Pan poslanec Kádner - zdravotní důvody, pan poslanec Kostřica - pracovní důvody, paní poslankyně Matušovská - osobní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Pojezný - rodinné důvody, pan poslanec Rykala - rodinné důvody, pan poslanec Schwarzenberg do 10.30 hodin - osobní důvody, pan poslanec Skalický - osobní důvody, pan poslanec Soukup - zdravotní důvody, pan poslanec Šidlo - osobní důvody, pan poslanec Štětina od 13 hodin - osobní důvody, pan poslanec Volný - osobní důvody, paní poslankyně Vostrá - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Bělobrádek - pracovní důvody, pan ministr Dienstbier - pracovní důvody, pan ministr Jurečka - pracovní důvody, paní ministryně Marksová - zahraniční cesta, pan ministr Němeček - pracovní důvody, pan ministr Stropnický - zahraniční cesta, pan ministr Ťok do 12 hodin - pracovní důvody, paní ministryně Valachová - pracovní důvody, pan ministr Zaorálek - zahraniční cesta.

Pan poslanec Tejc hlasuje s kartou číslo 17.

Dnešní jednání bychom zahájili body z bloku třetích čtení, to znamená body 160, 161, 181, a dále připomínám pevně zařazené body 40, 43, 19, 49, 50 a 45. Ještě než otevřu bod 160, mám zde přihlášku pana místopředsedy Vojtěcha Filipa. (Poslanci v sále se hlasitě baví.)

Prosím sněmovnu o klid! Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl pro dnešní jednací den jednu drobnou změnu, a to za třetí čtení zařadit bod číslo 30, tisk 699, zákon o registru smluv, abychom dokončili obecnou rozpravu, kde byl jeden přihlášený, a podrobnou rozpravu k tomuto tisku, abychom to mohli pustit do třetího čtení alespoň v té schůzi, která bude od 28. 6. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Dále k pořadu schůze? Pokud se nikdo nehlásí, přivolám ještě kolegy a budeme hlasovat. Ještě se omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová mezi 9 a 9.30 z osobních důvodů.

 

Budeme hlasovat. Pan místopředseda Filip navrhuje, aby bod 30, to znamená registr smluv, byl zařazen jako první bod dnes po třetích čteních.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 312, přihlášeno je 125, pro 49, proti 49. Tento návrh přijat nebyl.

 

V tom případě otevírám bod

160.
Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru
/sněmovní tisk 679/ - třetí čtení

Prosím pana vicepremiéra Andreje Babiše a současně zpravodaje pana poslance Klašku, aby zaujali místa u stolku zpravodajů.

My jsme tento bod přerušili, a to v obecné rozpravě. Hovořil pan předseda Stanjura, takže se ho zeptám, zda si přeje dokončit své vystoupení. Po něm se hlásí s přednostním právem pan ministr financí. Pan kolega Stanjura dává přednost panu ministrovi. Slovo má pan ministr financí. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, předtím než konečně přistoupíme k závěrečnému hlasování o pozměňovacích návrzích k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o zákonu jako celku, dovolte mi krátce reagovat na některá vystoupení, která zde zazněla ve středu, předtím než bylo projednávání tohoto bodu přerušeno.

Já a moje ministerstvo jsme zde byli tento týden opakovaně napadáni za to, že v převážné části poslaneckých pozměňovacích návrhů dáváme negativní stanovisko. Pan poslanec Šincl si zde stěžoval, že nejsme ochotni podpořit jeho geniální návrhy k pojišťovnictví, pan poslanec Černoch se podivoval, proč se bráníme tomu regulovat RPSN u úvěru, pan poslanec Stanjura říkal, že jsme z nepochopitelných důvodů proti tomu, aby počet zbytečných exekucí se snížil. Dovolte mi proto nyní opětovně vysvětlit, proč některé pozměňovací návrhy, které jsou načteny u návrhu zákona o spotřebitelském úvěru, považujeme za skutečně nešťastné a škodlivé, a to bez ohledu na to, kdo je jejich autorem.

U pana Černocha u regulací RPSN. Pokud jde o regulaci RPSN, o které zde mluvil poslanec Černoch, mohu pouze zopakovat již mnohokrát řečené. Nejde zde samozřejmě vůbec o to, že by nám nevadilo, že jsou někteří lidé ve spárech lichvářů, kteří požadují úroky a poplatky, které v souhrnu vystřelí RPSN až někam do řádu tisíců procent. A už vůbec to není tak, že bychom přehlíželi zkušenosti z jiných okolních zemí. (V sále je velký hluk, řečník se obrací na předsedu s dotazem, zda má pokračovat.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já vás prosím o klid. Je zde opravdu vysoká hladina hluku. Prosím, usaďte se, nediskutujte a poslouchejte pana ministra. Děkuji.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Naopak, dívali jsme do nich velmi pečlivě. O těchto věcech jsme se zde bavili i na odborném semináři pořádaném v roce 2014 touto Sněmovnou. Na tomto semináři nevystupovalo jen Ministerstvo financí, ale i Česká národní banka, zástupci bank a lidé z neziskových sdružení, kteří působí přímo v terénu, ve kterém se pohybují oni lichváři. Ti všichni se shodli, že cenová regulace formou zastropování RPSN je sice na první pohled líbivou, ale fakticky nefunkční ochranou spotřebitele. Shodli se, že RPSN regulovat dost dobře nelze, protože zejména u krátkých půjček vyskakuje jeho hodnota z matematických důvodů mimo jakékoliv představitelné hodnoty, aniž by přitom taková půjčka byla skutečně likvidační. Skutečně ne vždy je vysoké RPSN nutně lichvou. Navíc se náš právní řád umí vypořádat s neúměrně vysokými úroky. Z rozhodování soudů vyplývá, že smluvní ujednání úrokové sazby, která přesáhne cca čtyřnásobek horní hranice sazby obvyklé na bankovním trhu, je v rozporu s dobrými mravy a takové jednání je neplatné.

Další argumenty proti stropování RPSN podrobně uvádí důvodová zpráva, resp. zpráva z hodnocení dopadu regulace, takzvaná RIA. Odkazuji zde na ni, je to skutečně užitečné čtení. Z těchto argumentů uvedu ještě alespoň jeden, přestože již zde rovněž několikrát zazněl. RPSN je standardizovaný ukazatel, který nezahrnuje - zdůrazňuji nezahrnuje - náklady sankční, tedy takové náklady, které se realizují až tehdy, když dlužník nedodrží, byť z malicherného důvodu, sjednané podmínky splácení. Tyto sankce jsou přitom tím hlavním problémem ve světě drobných nebankovních půjček, ty jsou těmi minovými poli, jak trefně uvedl pan zpravodaj Klaška, které spouštějí většinu životních příběhů s nešťastnými konci a které pak zaplatí dílem i každý z nás na daních. A tyto sankce v zákoně hlídané máme. Ať už jde o limity pokut za prodlení se splácením, nebo třeba i o povahu a rozsah náhrad za předčasné splácení úvěru, v zákoně je upravené máme.

Kladivem na poskytování úvěru lidem, u kterých je zřejmé, že nebudou schopni úvěrový závazek vzhledem ke sjednaným podmínkám a ve své finanční situaci řádně splácet, jsou pak jednoznačně i přísné soukromoprávní sankce vůči poskytovateli úvěru za špatné či žádné posouzení úvěruschopnosti.

Sečteno a podtrženo, regulace RPSN je nevhodná, nefunkční, obtížná a zbytečná. Připomínám, že k tomuto názoru dospěl nejen pan poslanec Fiedler, jak tvrdil on sám ve druhém čtení tohoto zákona, ale především celá tato Sněmovna, a to už v roce 2014, kdy v usnesení k tehdejšímu sněmovnímu tisku číslo 41 konstatovala, že problém predátorských obchodních praktik v sektoru úvěrů se má řešit zcela jinými nástroji. Takovými, které jsou právě obsahem předkládaného vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP