(15.00 hodin)
(pokračuje Marksová)

Abychom byli schopni efektivně kontrolovat, tak ty lidi potřebujeme. Ale to není, že toho člověka naberete a on rovnou takhle jde a všechno to umí. Tam se to prostě a) musí naučit a b) ti lidé mají nástupní platy asi 14 až 15 tisíc, a nám tam v této situaci, kde je nízká nezaměstnanost, ani nikdo nechce dělat, protože je to nesmírně náročná agenda. Když tu dávku nevyplatíte, tak na vás prostě ti lidé řvou. My máme verbální napadení v lehčích případech, ale registrujeme i fyzická napadení. Takže my potřebujeme ty lidi, potřebujeme jich hodně a potřebovali bychom je také mnohem lépe zaplatit, jestli to má fungovat tak, jak má. Anebo ne, nebo jich prostě bude málo, ale potom budeme vyplácet pomalu tomu, kdo přijde, a nemáme šanci to kontrolovat. Prostě je to buď málo lidí a nebudeme kontrolovat, nebo dost lidí slušně zaplacených, a pak můžeme i kontrolovat. Buď je to jedno, nebo druhé. Nejde to obojí.

Co se týče dotazu na sjednocení těch dvou dávek, opět - my jsme zdědili systém, který byl za těch dvou předchozích pravicových vlád. Ty dvě dávky mají nějaké opodstatnění právě z toho důvodu, že ta jedna je do ubytoven, což se tedy považovalo za nestandardní formy bydlení, které by měly být dočasné. Mimochodem, byznys s ubytovnami se také rozjel za těch osm let těch v uvozovkách pravicových vlád. To bychom si asi také měli připomenout. A zase, my jsme to teď zdědili, snažíme se s tím něco dělat a bude trvat několik let, než se to podaří napravit. Několik let se ti lidé sestěhovávali do těch ghett, což odnášejí zejména naše regiony ústecký, moravskoslezský a karlovarský.

Pokud se týče nákladů, že navrhujeme redukci pouze na 80 %, byl to jakýsi kompromis mezi tím, když část názorů říkala, že když snížíme na 80 %, poskytovatelé ubytoven vyhodí lidi na ulici, ale pak jsou druhé názory, že by to mělo být ještě mnohem níže, že by to mělo být třeba 50 %. Takže jsme zvolili zlatou střední cestu mezi tím. Musím říci, že já jsem varovala ty, kteří říkali, že snížení nemáme vůbec navrhovat. Říkala jsem, že to přijde do Poslanecké sněmovny a bude to ještě mnohem nižší a můžete být rádi, že je tam 80 %.

Co se týče nákladů, my máme tabulky, můžeme anonymně vytáhnout Mostecko, kolik a jak se platí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Nyní s přednostním právem místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Michal Kučera. Prosím, pane místopředsedo.

 

Poslanec Michal Kučera: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych krátce zareagoval na slova paní ministryně.

Já bych chtěl říci, že paní ministryně se tady už tři roky vymlouvá na to, co tady dělaly předchozí vlády. Paní ministryně nepřišla s žádnou ucelenou koncepcí, pouze s drobnými novelami jednotlivých zákonů. Musím říci, že v žádném případě nemohu akceptovat polohu, že jako malý školák se tady budou ministři vymlouvat na to, co dělaly vlády předchozí. Bohužel tam, kde není vize, tam, kde není pohled do budoucna, tam, kde není řešení, nastupují pouze výmluvy.

Paní ministryně tady zmínila dvě věci, že na úřadech práce nikdo nechce dělat a že zaměstnanci na úřadech práce mají nízký plat. No tak paní ministryně, já bych se vás chtěl zeptat, kdo je za to odpovědný. Snad ne ministr Drábek, který už tam čtyři roky není? Odpovědnost padá pouze na vaše bedra. To znamená to, že tam nikdo nechce dělat a že mají nízké platy, je vaše manažerské selhání, paní ministryně.

Současně bych vám chtěl připomenout, že neustále roste výplata dávek. Já se chci zeptat, jak je možné, že v době hospodářského růstu neustále roste výplata dávek. Já čtu stovky a stovky nabídek práce, a to mi potvrdí i lidé z Ústeckého kraje, že není možno sehnat zaměstnance na uvolněná místa v průmyslových podnicích. Zaměstnavatelé doslova prosí jak o nekvalifikované, tak i kvalifikované zaměstnance. A přesto rostou výplaty dávek. To je vaše zodpovědnost, paní ministryně, a neschopnost úředníků kontrolovat ty, kteří dávky pobírají, a skutečně selektivně vyplácet pouze těm potřebným, kteří dávky skutečně potřebují. Ne těm, kteří je zneužívají a pouze sedí doma na gauči a dívají se na telenovely. Toto je věc, která plně padá na bedra ministryně práce paní Marksové.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane místopředsedo. Prosím, dle úzu, který zazněl na grémiu Sněmovny, abyste příště žádal o přednostní právo pouze v případě, kdy je předseda poslaneckého klubu omluven, což v tomto případě nebylo. Kolegům se omlouvám, netušil jsem.

Jsme mimo rozpravu. Paní ministryně pronesla závěrečné slovo. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 259, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 114, proti žádný. Konstatuji, že návrh byl přikázán výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Není tomu tak. Nezazněl ani návrh na zkrácení či prodloužení lhůty. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu, a končím prvé čtení toho návrhu zákona. Děkuji paní ministryni i paní zpravodajce.

 

Dalším bodem našeho jednání je

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění
některé volební zákony a další související zákony
/sněmovní tisk 568/ - druhé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali už 25. května na této schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme na návrh pana poslance Zbyňka Stanjury přerušili projednávání tohoto bodu do dnešního dne, do 14.30 hodin, viz stenozáznam.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr vnitra Milan Chovanec a také zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jan Chvojka, kterého ale nevidím. Protože pan poslanec Chvojka jako zpravodaj není přítomen, poprosím předsedu ústavněprávního výboru pana poslance Jeronýma Tejce, aby se ujal role zpravodaje. Děkuji, pane poslanče.

Budeme tedy pokračovat v přerušené... (Do sálu vbíhá poslanec Chvojka.) Pardon, pan poslanec Chvojka už se našel. Ano, děkuji. Děkuji panu poslanci Tejcovi za jeho ochotu.

Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásil pan poslanec Tomio Okamura. Ano, pan poslanec je přítomen. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP