(11.40 hodin)

 

Poslanec Josef Novotný: Dalším hlasováním je hlasování pozměňovacího návrhu B1.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Zásadní nesouhlas.) Výbor? (Bez stanoviska.) Dobře.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 251, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 56, proti 67. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Josef Novotný: Dalším hlasováním je pozměňovací návrh pod označením B2.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (B2? Ještě jednou.) B2. (B2 - nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Bez stanoviska.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 252, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 56, proti 69. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Josef Novotný: Další hlasování, což je hlasování pozměňovacího návrhu pod označení B3.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko výboru? (Bez stanoviska.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 253, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 59, proti 68. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Josef Novotný: Další hlasování je hlasování pozměňovacího návrhu pod označením C1.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Stanovisko výboru? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 254, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 160, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Josef Novotný: Ano. Další hlasování je hlasování pozměňovacího návrhu C2.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Stanovisko výboru? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 255, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 172, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Josef Novotný: Poslední hlasování je hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Děkuji. Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Děkuji.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona, podle sněmovního tisku 717, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 256, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 129, proti 17. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání, tím je

160.
Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru
/sněmovní tisk 679/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jaroslav Klaška. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 679/7, který byl doručen dne 12. 5. 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 679/8.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi jenom ve stručnosti připomenout to nejdůležitější k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru.

Nová regulace spotřebitelských úvěrů si klade za cíl posílit postavení spotřebitelů a k tomuto účelu zavádí řadu nových institutů, ze kterých bych zmínil zejména úpravu předčasného splacení úvěru na bydlení, limitaci smluvních pokut, soukromoprávní sankce za špatné či žádné posouzení úvěruschopnosti, převod licenčních a dohledových pravomocí do České národní banky, nový systém ověřování odbornosti distributorů a podobně. Proti dosavadní právní úpravě zákon do budoucna rozšíří svou působnost i na takzvané mikroúvěry a úvěry na bydlení.

K vládnímu návrhu zákona bylo podáno poměrně mnoho pozměňovacích návrhů. Řada z nich směřuje k vylepšení návrhu a Ministerstvo financí je podporuje. K některým jsme však museli zaujmout zásadně nesouhlasné stanovisko.

Především bych vás rád upozornil na ty pozměňovací návrhy, které omezují aplikaci pravidel, která vládní návrh za účelem ochrany spotřebitele zavádí, nebo které umožňují regulovaným osobám navrhovanou úpravu obejít. Jedná se zde především o návrh na výjimku z působnosti zákona pro sjednávání úvěru po telefonu či návrh na odstranění zákazu stanovení odměny posuzovatele úvěruschopnosti klienta podle počtu schválených žádostí o úvěr. Tím jdou tyto pozměňovací návrhy zcela proti základním východiskům a cílům zákona, což je ochrana spotřebitele a snaha o zlepšení poměrů na nebankovním úvěrovém trhu. Tyto návrhy jsou rovněž v příkrém rozporu k usnesení Poslanecké sněmovny z roku 2014, které jsme si tady odhlasovali a kterým Sněmovna požádala vládu o návrh úpravy, která zásadně zpřísní poskytování nebankovních spotřebitelských úvěrů a dohled nad nimi.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP