(10.30 hodin)

 

Poslanec Josef Novotný: Ano, děkuji. Následuje hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím o stanovisko. Pan ministr? (Souhlas.) Garanční výbor? (Souhlas, doporučuje.) Děkuji.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona (celní zákon), podle sněmovního tisku 716, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 248, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 163, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

159.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím celního zákona
/sněmovní tisk 717/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru poslanec Josef Novotný. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 717/3, který byl doručen dne 20. dubna 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 717/4.

Táži se nyní navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Prosím, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem včera u jiného návrhu zákona demonstroval, já nevím, jestli vědomou, nebo nevědomou snahu zákonem buď zcela vyloučit určitý typ podnikání pro některé společnosti, anebo jim natolik ztížit podmínky, aby to podnikání nemělo smysl a vlastně zaniklo. Jenom připomínám, že to včera bylo v zákoně o pojišťovnictví, kdy vládní návrh zakazuje pojišťovnám prodávat normální finanční produkty, tak jak to dělají jejich konkurenti na trhu. Tady máme další návrh, jenom v doprovodném zákoně, dokonce je to v novele zákona o DPH, kterým se de facto, ne že by to ze zákona bylo zakázáno, ale tím, že se výrazně změní a zhorší podmínky, ruší svobodná pásma. Možná je ještě znáte pod starším názvem bezcelní zóny.

To zdůvodnění je takové obvyklé, které přichází z Ministerstva financí pod vedením Andreje Babiše - tam jsou podvodníci. Když jsem se ptal, kolik jich je a kteří to jsou, tak mi řekli na rozpočtovém výboru, to vám nemůžeme říct. Tam jsou prostě podvodníci, tam se dějí podvody, tudíž to navrhujeme zrušit.

Není žádný důvod rušit svobodná pásma. Fungují tady mnoho let, nikdo nás k tomu nenutí, můžeme to udělat, slouží to zejména ke kompletování investičních celků, které se vyvážejí. I v podrobné debatě na rozpočtovém výboru zástupci Ministerstva financí přiznali to, že vlastně ani ta změna zákona nepřinese žádné vyšší daňové přínosy pro ČR a že nedochází ani v dnešní době k tomu, že by někdo neplatil daně nebo že by státní rozpočet přišel o něco, na co má nárok.

Já to považuji za zcela zbytečné a mohl bych tady předvést podobnou filipiku jako včera, kdy říkám, že naši úředníci špatně vykládají evropské směrnice, ohýbají si výklad k tomu, tak jak se jim to hodí. I tady se odvolávají na směrnici. A nevím, jestli mám také zase hodinu číst, co všechno špatně pochopili a co špatně implementují. Možná to není velký problém, těch společností není tolik, máme deset svobodných pásem. V okamžiku, kdy tu činnost fakticky znemožníme, říkám, aniž bychom ji zakázali, a ty podmínky se tak dramaticky změní - dneska, když to zjednoduším, to funguje tak, že české firmy, které chtějí vyvážet, shromažďují zboží ve svobodném pásmu, neplatí z toho DPH a případně DPH, pokud je potřeba, se platí v okamžiku, kdy zboží opouští svobodné pásmo. A to je pomoc pro firmy. Navržené znění je takové, že firmy zaplatí DPH při vstupu zboží do svobodného pásma, to tam potom trvá týdny a měsíce, než dojde k výstupu, a pak případně, pokud takový případ nastane, DPH dostanou zpátky. To znamená, že změnou zákona místo abychom firmám pomáhali, tak je donutíme k tomu, aby vlastně úvěrovaly stát. A to si myslím, že není účelem.

My jsme jako občanští demokraté podpořili novelu celního zákona, o které jsme hlasovali před chvílí, takže tento náš pozměňovací návrh není žádným koaličně opozičním střetem. Je to to, že se zastáváme lidí a firem, které v tomto oboru podnikají. Nevidíme žádný důvod, proč jim zhoršovat podmínky pro jejich podnikání. Myslím si, že když ten pozměňovací návrh podpoříte, nijak se tím nesníží zamýšlené důsledky i pozitivní změny tím, že jsme přijali základní celní zákon. Já vás žádám, abyste se na to podívali ne pohledem toho, že to předložil opoziční politik, ale pohledem toho, zda to je, nebo není dobře a zda nám stojí za to některým, kteří tady svobodně podnikají a plní své povinnosti, ztěžovat podmínky. Pro nás odpověď je velmi jednoduchá. Nám to za to nestojí. My podpoříme tento pozměňovací návrh. V případě, že projde (správně neprojde), nemůžeme hlasovat pro zákon jako celek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda se hlásíte s přednostním právem, pane předsedo. (Ano.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já si dovolím doplnit jednou poznámkou a prosbou na dvě tři vysvětlující věty, které prosím, zda by nám mohl poskytnout pan ministr financí.

Uvědomuji si, že problematika, o které mluví pan předseda Stanjura, se netýká nějakého masového množství subjektů, ale přece jenom jsou to lidé, kteří poctivě podnikají, poctivě platí daně a zaměřili své podnikání na tuto činnost. Vím ze své bývalé zkušenosti, že je Finanční správa nemiluje, protože kontrola jejich činnost je prostě obtěžující. Je to nějaký jiný režim než standardní režim standardního podnikatele a oni by rádi, kdyby to nebylo. Ale to je jediný důvod, na který jsem kdy přišel, proč bychom to měli zrušit. Myslím si, že to není dobrý důvod, neboť evropská směrnice - Ministerstvo financí se nám snažilo chvíli tvrdit, že to odporuje evropské směrnici. Neodporuje. Je to zcela v souladu s evropskou směrnicí a je to aplikováno v několika státech EU, tedy i tady.

Pokud pozměňovací návrh pana poslance Stanjury nebude přijat, v podstatě těm několika desítkám subjektů zakážeme podnikat v tom oboru, v kterém se etablovaly a jsou docela úspěšné. O nic jiného nejde, protože se to prostě Finanční správě nelíbí, protože musí kontrolovat trochu jiný režim, než je standardní, je to prostě obtěžuje a je to práce navíc. My máme trochu jiný přístup a vždycky jsme ho měli v dobách, kdy jsem o tom komunikoval s Finanční správou já. My jsme tady pro ně, ne oni pro nás. Pokud podnikají a platí daně, tak nám nemůže vadit, že mají trochu jiný režim, pokud je legální.

Na rozpočtovém výboru jsme o tom s panem předsedou Stanjurou vedli zvláštní diskusi s paní náměstkyní ministra financí, která mi trochu připomínala onen slavný dialog z Cimrmanovy pohádky Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Hovořili jste spolu, nebo nehovořili? Hovořili, nehovořili. My jsme se vždycky zeptali a paní náměstkyně řekla něco jiného, než na co jsme se ptali. Tak asi patnáctkrát. Nikam to nevedlo.

Jinými slovy, velmi poprosím pana ministra financí, protože to je fakt vážná věc, svým hlasováním budete rozhodovat o životním osudu několika desítek lidí, kteří se nedopustili ničeho jiného, než že podnikají podle evropského i českého práva. Vy jim to chcete zakázat. Tak já se chci zeptat pana ministra financí, zda by byl tak laskav a teď Poslanecké sněmovně řekl, co je tím opravdovým důvodem této restrikce a co z toho stát bude mít kromě toho, že to bude mít Finanční správa o něco pohodlnější. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP