(10.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Celý zákon asi ne, ale všichni víme, o čem hlasujeme. (Se smíchem.)

 

Stanovisko pana ministra prosím. (Nesouhlas.) Pan zpravodaj - stanovisko výboru. (Garanční výbor nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 239, přihlášeno je 175, pro 42, proti 114. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jiří Holeček: Ano. Tím, že jsme zamítli tento pozměňovací návrh, tak budeme hlasovat o A1.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra k A1? (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Garanční výbor - souhlas, doporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu. Je to hlasování 240, přihlášeno je 175, pro 165, proti 1. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jiří Holeček: Další budeme hlasovat o B1 varianta 1.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Garanční výbor nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 241, přihlášeno je 175, pro 44, proti 84. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jiří Holeček: Tímto teď nebudeme hlasovat o variantě B1 - varianta 2 B1. A dostáváme se k hlasování o B2.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já myslím, že hlasujeme o variantě 2 v této fázi, protože B1 varianta 1 přijat nebyl, v tom případě bychom hlasovali o B1 varianta 2. Je to tak?

 

Poslanec Jiří Holeček: Ano, máte pravdu. Ano, omlouvám se, je to tak.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Takže budeme hlasovat o B1 varianta 2. Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko pana zpravodaje? (Garanční výbor nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 242, přihlášeno je 175, pro 45, proti 85. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jiří Holeček: Posuneme se k hlasování o A2.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, B2 je tedy nehlasovatelné. A2. Prosím stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Garanční výbor souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 243, přihlášeno je 175, pro 168, proti 1. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jiří Holeček: Nyní, protože nebyl přijat B1, budeme hlasovat o návrhu C3.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj?

 

Poslanec Jiří Holeček: Pan zpravodaj má poznámku, že garanční rozpočtový výbor neudělil souhlas, ale rozpočtový výbor přesto má záznam bez stanoviska. V legislativě jsem to ověřoval, ti mají také nesouhlas, takže já musím přečíst ale to, co doporučil rozpočtový výbor, a stanovisko zní "bez stanoviska".

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 244. Přihlášeno je 175, pro 45, proti 81. Tento návrh přijat nebyl.

 

Mám za to, pane zpravodaji, že jsme hlasovali o všech hlasovatelných pozměňovacích návrzích. Je tomu tak? (Souhlas.) Nikdo z pléna nemá jiný názor? V tom případě můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu číslo 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, podle sněmovního tisku 639, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Ještě prosím pana ministra financí o stanovisko k celému zákonu. (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 245. Přihlášeno je 175, pro 130, proti 20. Návrh byl přijat a s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím tedy bod 157. Ještě přečtu omluvu pana poslance Chalupy, který se omlouvá od 31. 5. z důvodů zdravotních.

 

Budeme pokračovat bodem

158.
Vládní návrh zákona celní zákon
/sněmovní tisk 716/ - třetí čtení

Pan ministr je na místě. Prosím pana poslance Novotného a předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne, budeme pokračovat podle schváleného programu.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru, kterým je rozpočtový výbor, poslanec Josef Novotný. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 716/3, který byl doručen dne 20. dubna 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 716/4.

Nyní se táži navrhovatele, zde má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a táži se, kde se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Novotný: Hezké dopoledne, děkuji za slovo. Takže usnesení rozpočtového výboru ze 40. schůze ze dne 27. dubna 2016. Tento garanční výbor doporučil následující proceduru, která je velmi jednoduchá. Za prvé pozměňovací návrhy A1 až A6 obsažené v usnesení rozpočtového výboru hlasovat jedním hlasováním a následně hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda někdo má námitku proti navrženému postupu procedury? Není tomu tak. V tom případě ji dám schválit.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem procedury, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 246. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 160, proti nikdo. Procedura byla schválena a nyní vás tedy požádám, pane zpravodaji, abyste nás provedl tou procedurou.

 

Poslanec Josef Novotný: Ano, děkuji. Takže jako první hlasování bude hlasování o pozměňovacích návrzích A1 až A6 jako jedno hlasování a následující bude potom hlasování o celku. Takže prosím to první hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jaké je stanovisko garančního výboru? Nejprve pan ministr. (Souhlas.) Garanční výbor? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 247. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 164, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP