(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, prosím o klid.

 

Poslanec František Laudát: Byl sedmý nejhorší výsledek od roku 1970, kdy se začala budovat první dálnice, a loňský rok byl ještě horší. 2014. Loňský rok byl ještě horší, to jste zprovoznili ještě polovinu z těch sedmi kilometrů původní rychlostní silnice. Tak co to tady vykládáte? Pan Bárta skončil jako ministr dopravy v roce 2011, jestli si dobře pamatuji. Kolik roků se ještě budete vymlouvat?

Pan premiér tady na dotaz, kdy si po začátku pletl svoji roli, protože dlouhá léta byl zvyklý fungovat v opozici, tak tady stále komentoval minulost a nenabízel, co bude vláda dělat. Na přímý dotaz našeho předsedy pana Kalouska řekl, že to bude dělat ještě dva roky. Dva roky uplynuly, a jak je vidět, stále potřebujete odvracet pozornost od skutečných výsledků svého vládnutí.

Další z užitečných zákonů z dílny ministra Brabce. Budeme vám chodit domů a koukat, čím topíte. Prolomení domovní svobody kvůli držení zbraní bez předchozího zákonného soudního rozhodnutí. Další pro vás užitečná norma.

Pokuta za urážku úřední osoby. Úředníci budou skutečně pány v této zemi a oni budou určovat, co je urážka, co není urážka. Taky jste si jich už najali další tisíce navíc. Už jsem tady o tom mluvil, že to je jeden z mála výsledků, v uvozovkách, toho, co jste tady předvedli.

Omezení prodejní doby se sem teď vrací ze Senátu. Skutečně velmi potřebná norma. Té jsme tady věnovali asi rok nebo kolik.

Cenzura internetu. Vy tady ujišťujete, že se nic nebude dít. Ale předpokládám, že za pár měsíců či v příštím období budou přicházet úředníci, kteří více řídí stát než vy. Budou přicházet, a ono ještě se hodí vypínat tam tyhle stránky na i-netu, a jiné stránky, a už to pojede. Vytváříte si pro to zákonné předpolí a první krok jste udělali.

Povinný poslední rok v mateřské škole. Další. Dítě holt je věcí státu, jak už také zaznělo od jedné vaší ministryně.

Národní registr hrazených služeb. Nedáte lidem pokoj ani 30 let po smrti a budete tady někde skladovat případně proti jejich dětem, co jejich rodiče měli a jaké měli zdravotní problémy.

Příprava trestného činu krácení daní. Nevím, jestli by také nemělo být trestné, když se někdo zbaví papíru a není schopen prokázat pár let zpátky třičtvrtěmiliardovou investici.

Trestní odpovědnost právnických osob. Sami jste se přechodným ustanovením, liberací, vylhali ze stávajících problémů se zákonem, zato si vytváříte předpolí, abyste mohli nasazovat a zastrašovat firmy všemi možnými paragrafy občanského a trestního zákoníku.

Kontrola veřejnoprávních médií. Ani těm nedáte pokoj, ta vám také vadí.

Centrální registr bankovních účtů. Registr sportovců, trenérů, to je opravdu důležité pro stát, abyste tohle tady předváděli.

Jestli tohle jsou ty užitečné zákony - a to nemluvím o tom, že na jedné straně dennodenně vidíme děti postižené, pro které nemají zdravotní pojišťovny peníze na pomůcky, a na druhou stranu tady schvalujete zcela zbytečné pokračování dotací pro podporu biopaliv, které už nemusíme schvalovat. Na to miliardy máte. Statisíce a jednotlivé miliony pro chudáky nemáte. To je vaše politika ve skutečnosti! (Potlesk vpravo.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Pan předseda Sklenák tady vykreslil, jak to bylo za bývalých vlád strašlivé. Já si tu dobu nijak neidealizuji. Chápu, že koaliční vládnutí je složité v jakémkoli složení, takže si pamatuji, co tady bylo. Ale nikdy od roku 1992 - protože si to tady pamatuji od roku 1992, ať již jako úředník, či jako poslanec - tady z procedurálního hlediska nebyl takový zmatek, nebyl takový chaos a nebyla taková diskoordinace v organizaci, jak bude Sněmovna jednat. Kdy předsedové koaličních klubů netuší jeden, co udělá ten druhý, a nikdo ve Sněmovně netuší, co se bude odehrávat v následujících deseti minutách.

Proto bych se rád, zeptal, ale opravdu kolegiálně a v úctě bych se rád zeptal prostřednictvím pana předsedajícího pana předsedy Faltýnka na tu páteční skandální situaci, protože to skutečně nebylo nic jiného než skandální situace, neschopnost Sněmovny pracovat, i když to nebylo nezbytné. Ano. Pan ministr financí mohl předpokládat teoreticky, byť jeho účast ve Sněmovně je z principu povinná, ale mohl teoreticky předpokládat, že se na jeho body nedostane, neb předcházel bod o veřejném ochránci práv, kde se rovněž dala očekávat živá diskuse. A ta diskuse neproběhla a o veřejném ochránci práv jsme nehlasovali, neboť ten bod navrhl a prosadil přerušit pan předseda Faltýnek. No a pak přišly Babišovy body. A když přišly Babišovy body, tak pan předseda Laudát vám chtěl pomoci jako koalici a navrhoval ty body vyřadit. A mohly se projednávat další body. Kdyby se Babišovy body vyřadily, Sněmovna mohla pracovat na dalších bodech. To vy jste jako koalice zásadním způsobem odmítli, protože to přece navrhl zločinný Laudát, a pan předseda Faltýnek prosadil ukončení jednání toho dne. Já jsem si připadal jak ve snu, musím říct.

Chci se zeptat pana předsedy Faltýnka slušně zeptat, jestli by nám teď tady mohl říct po tom skandálním ukončení sněmovny, proč za prvé prosadil přerušení bodu o ombudsmanovi, když jsme byli připraveni o něm jednat. Vy jste požádal o přerušení. (Poslanec Faltýnek ze sálu: Já jsem tady nebyl.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, abyste případnou diskusi vedli mým prostřednictvím, pánové. Pan kolega Faltýnek se přihlásí, když bude chtít reagovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pan předseda Faltýnek mě sice mimo proces okřikl, ale prosadil to pan předseda Sklenák. Pardon. Tak se ptám obou dvou těch předsedů. Pana předsedy Sklenáka bych se chtěl zeptat, proč prosadil přerušení toho bodu o ombudsmanovi, když o něm Sněmovna byla ochotna jednat. To je jeden předseda koaličních klubu. A proč pan předseda Faltýnek pak prosadil ukončení, když Sněmovna byla připravena jednat? To by nám snad oba dva předsedové klubů mohli být schopni říct. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud se nikdo další nehlásí, budeme hlasovat o návrzích na změny pořadu schůze. Nejprve ještě ale přečtu omluvenky. Paní poslankyně Válková se omlouvá od 9 do 10 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Lorenzová se omlouvá z celého dne z důvodu nemoci a pan poslanec Soukup se omlouvá mezi 10.30 a 14. hodinou z důvodu návštěvy lékaře.

Ale ještě přednostní právo pana předsedy Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Je mi velmi líto, vážené dámy, vážení pánové. Opravdu jsem položil zdvořilou otázku. Očekával jsem přiměřenou odpověď. Pokud tu přiměřenou odpověď nedostanu, pak si budu muset odpovědět sám. Pak neexistuje jiné vysvětlení než totální neschopnost a nepracovitost. Makáme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan kolega Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Přece jenom paměť je krátká. Když tady pan kolega Sklenák říkal, že si každý pamatuje, co se tady dělo za minulých vlád a v minulých volebních obdobích, tak oživím paměť těm, kteří tady seděli, není jich příliš, a vám, kteří jste asi politikou nežili, tak jste to možná tak nesledovali. Tak např. když začínala sněmovna, tak sociální demokraté tady zpravidla s lídrem opozice panem Sobotkou, dnešním premiérem, několik hodin předčítali zdůvodňování programu, zařazování nějakých bodů. Standardně se hlasovalo poměrně dlouhé roky o programu tak někde kolem půl páté a později. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP