(9.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já ještě jednou prosím o klid, aby pan kolega Laudát mohl dokončit svou argumentaci.

 

Poslanec František Laudát: Jediné, co vám jde, je politika, která směřuje k tomu, že tady není stát pro občany, ale občané pro stát. Na lidi navalujete jednu povinnost za druhou, sbíráte na ně citlivá data, vytváříte předpolí pro další regulace, kontroly a šmírování.

Drobné podnikatele a živnostníky, kteří jsou páteří naší ekonomiky a velkou nadějí pro budoucnost, ničíte. To se děje za blahosklonné tolerance sociální demokracie a KDU-ČSL. Nejsem si jistý, zda obě "zavedené" politické strany domýšlejí možné důsledky svého chování. Mlčíte ke zpochybňování samotné podstaty demokracie, chabě či vůbec se nevymezujete vůči zpochybňování polistopadového vývoje a zahraničněpolitického a bezpečnostního směřování naší země. Svou nechutí či zbabělostí vymezit se vůči populismu nejste schopni nastavit jasné nepřekročitelné hranice populismu svého koaličního partnera. Dovolujete posunovat meze rizik pro další demokratické směřování naší země do stále většího pásma nestability a nepředvídatelnosti v blízké či nedaleké budoucnosti.

Řadu měsíců upozorňujeme na stav projednávání desítek tisků ve Sněmovně. Arogantně tlačíte pouze ty zákony, které nakládají občanům další a další povinnosti vůči státním institucím, sbírají na ně osobní soukromá data a přijímáte normy, které dávají různým úřadům právo libovůle, komu budou ztrpčovat život a komu ne. K čemu jsou sliby, že se tak dít nebude? Nikdo z nás nemá mandát jistý a nemusí tady příště být.

Pan Babiš tvrdí, že minulý pátek byl řádně omluven, že to všichni přece věděli. Já chci, aby tady vystoupil kdokoliv, včetně předsedy klubu hnutí ANO kolegy Jardy Faltýnka, a řekl, zda to věděl. A v případě, že to věděl, tak se budu ptát, proč tady ráno nevystoupil, nepřišel za předsedy zbylých poslaneckých klubů a nevyjednal změnu programu. Dokonce jsem vám sám nabízel alternativu, o které paní předsedající madam Jermanová v té době nedala ani hlasovat.

Takže nevím, jestli všeci věděli, já jsem nevěděl. A ať se přihlásí kromě Babiše, kdo tedy věděl. Já nevím, jestli je. Není přece povinností poslanců a poslankyň Sněmovny zjišťovat, kde bude první místopředseda vlády rozdávat koblihy nebo rádoby pronášet moudré výroky k věcem, kterým vůbec nerozumí, přestože si myslí, že rozumí úplně všemu.

Pane premiére (otáčí k vládním lavicím) - nepřítomný, ano. Pane nepřítomný premiére, kolikrát ještě budeme muset vystupovat a požadovat, aby vaše koalice a vláda ve vztahu ke Sněmovně začala fungovat? Letmý pohled na program svolané schůze, který měli poslanci k dispozici deset dnů před zahájením této schůze, i minulé úterý schválené změny jasně prokazují, že šest bodů ministra financí se s velkou pravděpodobností dalo očekávat, že přijdou na pořad jednání minulý pátek. Jak spolu komunikují předsedové klubů koaličních stran? To si ani neřeknou, že předseda klubu sociální demokracie navrhne přerušení bodu pravomoci ombudsmana? To nejste schopni odhadnout, dokonce ani ráno při načítání změn programu, že velká diskuse kolem atomového zákona, jeho technická doprovodná norma a další víceméně odborné zákony asi nebudou velkým tématem, které si vyžádá velký čas?

Pane nepřítomný premiére, nevadí vám a vaší straně a KDU, že vás pan první místopředseda Babiš obviní přes média z dálkové předvolební cesty z koaličních čachrů vůči chudákům z hnutí ANO či vůči jemu?

Pane premiére, kolik ještě dopisů bude muset napsat předseda Sněmovny Hamáček, abyste konečně donutil svoje ministry v čele s Andrejem Babišem, aby plnili svoje zákonné povinnosti a účastnili se a odpovídali na interpelace poslanců? Jste dost vzdělaný na to, abyste věděl, jak začínalo v historii zesměšňování a napadání parlamentní demokracie a jaké to mělo důsledky. Důrazně vás žádám, abyste okamžitě zjednal nápravu.

(Řečník se odmlčel a listuje ve svých podkladech. Po chvíli mlčení začínají někteří poslanci tleskat.)

Já si počkám. Já mám času dost. (Smích v sále.) Pan Babiš ho měl v pátek, já ho mám dneska.

Velmi často slyšíme, a pan prezident to několikrát zmiňoval, že jeho vzorem pro fungování demokracie a stabilitu jsou skandinávské země. Dovolím si říci, že před několika lety byl poslanecký výbor, petiční výbor, na návštěvě Norského království a samozřejmě jsme se zajímali také o fungování tamější poslanecké sněmovny. Při řádném zasedání sněmovny nás překvapila velmi malá účast, počet poslanců, kteří se účastnili jednání sněmovny. Tázali jsme se na mechanismus, jakým sněmovna funguje. (V sále je hlučno.) Bylo nám sděleno, že jsou projednávány odborné záležitosti, že toho se zúčastní pouze z každé politické strany zájemci a poslanci a poslankyně, kteří mají ve svých stranách danou problematiku na starosti. Ale potom při hlasování, na které jsou vypsány přesně definované a pevné termíny... Já si počkám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já se vám pokusím, pane poslanče, zjednat klid, ale je to asi věcí všech poslaneckých klubů. Pravděpodobně jste je svým projevem nezaujal. Myslím, že můžete pokračovat.

 

Poslanec František Laudát: Samozřejmě mě nepřekvapuje, že zástupce strany, který se shodou okolností ocitl v pozici místopředsedy, má tyto poznámky. (Šum v sále sílí.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP