(10.00 hodin)

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, děkuji. Za prvé, ten návrh myslím, že je, a nejenom pro koalici, ale i pro opozici, speciálně pro tu pravicovou opozici, důležitý, protože významně snižuje administrativní zatížení podnikatelských subjektů. Já ho považuji za velmi dobrý kompromis a jsem rád, že jste mi dali i tu možnost, protože kolegové z opozice dobře vědí, že jsem jeden z ministrů, kteří tady sedí pravidelně a zachránil je i při jejich opozičním okénku, protože kdybych tady tenkrát neseděl, tak se nemohlo opoziční okénko projednávat. Takže děkuji za tu vstřícnost a udržme si aspoň zbytek nějakého smyslu pro humor, jinak nám praskne cévka a máme po legraci.

Takže ten návrh je kompromisní, prošel výborem, je k němu jenom jeden pozměňovací návrh, zaslouží si schválení. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tudíž rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova - pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Sedlář: Tak dobrý den, kolegové, kolegyně, ministři, je tu ministr. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro životní prostředí, který byl garančním výborem pro tento sněmovní tisk.

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 574/2 v následujícím pořadí: za prvé pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí, za druhé návrh zákona jako celku.

Ten jediný pozměňovací návrh se týká stanovení účinnosti tohoto zákona, tzn. ten pozměňovací návrh zní: Tento zákon nabývá účinnosti prvním kalendářním dnem měsíce následující po dni jeho vyhlášení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče. Táži se, zda má někdo námitku k navržené proceduře či jiný návrh. Není tomu tak, nicméně o proceduře dám hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 212, do kterého je přihlášeno 160 přítomných. Pro 153, proti nikdo. Konstatuji, že procedura byla schválena.

 

Nyní poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním.

 

Poslanec Martin Sedlář: Takže ještě jednou zrekapituluji. Máme tedy jeden pozměňovací návrh a tento pozměňovací návrh se týká stanovení termínu účinnosti, platnosti tohoto zákona, tzn. jedná se o to, že tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Stanovisko garančního výboru? (Souhlas.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 213, do kterého je přihlášeno 160 přítomných, pro 152, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní bychom tedy měli, pane zpravodaji, jestli se mnou budete souhlasit, hlasovat o návrhu zákona jako celku. Je tomu tak? (Ano.) Stanovisko pana ministra? (Velmi souhlasné.) Stanovisko garančního výboru? (Také souhlasné.)

 

Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 574, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 214, do kterého je přihlášeno 160 přítomných, pro 155, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

 

V tuto chvíli také přerušuji jednání Sněmovny do 31. května do 14 hodin, kdy budeme pokračovat projednáváním pevně zařazených bodů. Děkuji vám a přeji hezký víkend.

 

(Jednání skončilo v 10.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP