Pátek 3. června 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

181.
Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Zdeňka Soukupa, Romana Procházky,
Josefa Novotného, Jitky Chalánkové, Františka Váchy, Václava Horáčka,
Herberta Pavery, Roma Kostřici, Jiřího Koubka a Daniela Korteho na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 157/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní poslankyně Helena Langšádlová a také zpravodaj garančního výboru, hospodářského výboru pan poslanec Martin Novotný. Návrhy na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 157/6, který byl doručen dne 4. května 2016. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 157/7.

Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak, má zájem paní navrhovatelka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já bych chtěla jenom zdůraznit některé věci -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, milé kolegyně, milí kolegové, ale jednak je tady příliš hluku, jednak tady mluví dáma.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Uvést na pravou míru některé informace. Chtěla bych zdůraznit, že tento návrh novely zákona se netýká reklamy šířené v rozhlasovém a televizním vysílání ani se nevztahuje na názvy právnických osob, jména, příjmení podnikatelů, na ochranné známky ani na ustálené výrazy, takže není potřeba se obávat například, že by nemohl být dále uváděn výraz, jako je steak nebo creme brulée, tak jak je obvyklé. Dále bych chtěla zdůraznit, že opravdu se nejedná o plošnou úpravu. Pouze ty obce, které s tímto jevem mají problém, kde nedojde dlouhodobě k dohodě mezi nimi a podnikateli, se mohou rozhodnout toto třeba jenom lokálně upravit.

Víme všichni, že dneska se někdy jedná o reklamu v ruském jazyce, kterému mnozí ještě rozumíme, ale také se začaly vyskytovat reklamy v jazycích, kterým opravdu většina z nás už vůbec nerozumí. Rozhodně to nechceme omezovat. Návrhem je pouze to, aby vedle této cizojazyčné reklamy se mohl objevit název také v českém jazyce.

Ještě bych chtěla zdůraznit, že pro podnikatele, kterých by se to případně týkalo, je minimálně jednoroční doba, aby doplnili cizojazyčný nápis také o nápis v českém jazyce.

Chtěla bych poděkovat hospodářskému výboru za podporu tohoto návrhu novely zákona o regulaci reklamy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní navrhovatelce. Otevírám rozpravu, do které zatím neeviduji žádnou přihlášku. Hlásí se někdo do rozpravy? Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně pánů zpravodajů. Pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, já jenom cítím potřebu věcně správně zareagovat na úvodní vystoupení paní kolegyně Langšádlové. Samozřejmě platí, že tento zákon nečiní ty věci, které zmínila, pokud projdou pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v usnesení hospodářského výboru, a to konkrétně pozměňovací návrh číslo 7 a 8. Ten samotný původní návrh toto neobsahuje. Tolik jenom jakási faktografická poznámka.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Pan poslanec Berkovec jako zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Nejprve budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bych měl asi tlumočit doporučení na průběh hlasování ze strany garančního výboru. Nejprve bychom měli hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl přednesen ve druhém čtení panem kolegou Zbyňkem Stanjurou, poté jednotlivé pozměňovací návrhy 1 až 11 a poté hlasování o návrhu zákona jako celku. Tolik tedy návrh procedury doporučený garančním výborem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně Havlová se omlouvá dnes od 12.30 z pracovních důvodů.

A přikročíme nejprve k hlasování o návrhu na zamítnutí. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. (Navrhovatelka od zpravodajského stolku: Nejdřív proceduru!) Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Martin Novotný: Domnívám se, že bychom nejdřív měli hlasovat o proceduře, jenom věcná poznámka, a teprve potom o návrhu na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, pane zpravodaji. Omlouvám se, nerozuměl jsem vám.

 

Poslanec Martin Novotný: Doposud jsme nehlasovali o proceduře a návrh na zamítnutí by měl být hlasován až poté, co se odhlasuje procedura.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, já to tu mám napsáno naopak.

 

Poslanec Martin Novotný: Nejsem odborník z legislativy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Legislativa káže, pokud nebude proti mému postupu námitka, o které bych dal hlasovat, tak nejprve budeme hlasovat návrh na zamítnutí, v případě, že neprojde, budeme se věnovat proceduře.

 

Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 388, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 118, proti 28. Návrh na zamítnutí byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas. Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP