Středa 1. června 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

196.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
člena Rady pro rozhlasové a televizní vysíláni

U volby, u návrhu Poslanecké sněmovny na jmenování jednoho člena do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bylo toto druhé kolo druhé volby, bohužel jsme úspěšní nebyli. I tady bylo kvorum 73, kandidát Jan Mrzena obdržel 49 hlasů a František Vostál 55 hlasů. Nebyl tedy bohužel nikdo zvolen a tímto volba končí. Je to už druhá volba. Za komisi tedy mohu předeslat, že opět po dohodě s předsedy klubů vyhlásíme nový termín a pokusíme se zvolit ve třetí volbě.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP