Středa 1. června 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

195.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Co se týká volby člena Nejvyššího kontrolního úřadu, bylo vydáno i odevzdáno 144 hlasovacích lístků, ostatně tak tomu bylo ve všech třech volebních bodech. Kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 73.

V případě člena Nejvyššího kontrolního úřadu jediný navržený kandidát Jan Málek získal 85 našich hlasů a byl tedy zvolen. U této volby mohu připomenout, že se jedná o návrh Poslanecké sněmovny panu premiérovi, který svojí funkcí nebo svým dekretem jmenuje člena NKÚ, nového člena do funkce.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP