Středa 1. června 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

197.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Opět žádám pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nám zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V bodě 197 jsme ve stejné fázi, tedy v druhém kole běžící volby. 12. února 2016 nám pan ministr kultury Daniel Herman navrhl deset kandidátů na volbu tří členů. Volební komise následně přijala své usnesení číslo 128. V prvním kole jsme byli, mohu říci, ze dvou třetin úspěšní. Bylo to 20. dubna. Dva ze tří členů jsme zvolili. Jsou jimi Lubor Dohnal a Jan Svěrák.

Do dnešního druhého kola postoupili dva kandidáti, opět mohu říci v uvozovkách finalisté: Richard Němec se 45 hlasy a Daniela Staníková se 62 hlasy. Z těchto dvou jmen tedy budeme vybírat.

Než ten bod přerušíme, kolegyně, kolegové, v rychlosti vás poprosím - prosím, dávejte pozor na označování volebních lístků. Vím, že to je někdy vaše svobodné rozhodnutí lístek přeškrtnout nebo neoznačit, ale velmi často nacházíme lístky, které jsou například zakroužkované a už tam chybí ty další křížky, takže znehodnocujete svůj vlastní hlas. Jenom vám to chci zopakovat. Kandidáty označujeme tak, že dáváme označení na číslo před jménem kandidáta. Pokud jste se pro něj rozhodli, dáváte kroužek a na ty ostatní dáváte křížek na to číslo.

Děkuji a můžeme jít volit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přerušuji i tento bod. Pro tajnou volbu vyčleníme čas - jaký potřebujete, pane předsedo?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Myslím, že bude stačit 15 minut - nebo mohu ten čas zaokrouhlit. Do 13.05 budeme vydávat volební lístky. Výsledky voleb oznámím pět minut před zahájením odpolední části schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Přerušuji na provedení tajné volby. Prosím členy organizačního výboru, aby využili svého přednostního práva ve volbě a nejpozději ve 13 hodin přišli na organizační výbor.

Ještě budu konstatovat omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 14.30 do 16 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Roman Kubíček.

 

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, zahajuji odpolední jednání 47. schůze Poslanecké sněmovny, a než začneme projednávat pevně zařazený bod 44 schváleného pořadu, požádám předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Přeji kolegům, kolegyním dobré odpoledne a v rychlosti výsledky volebních bodů. Z tří bodů jsme ve dvou případech byli úspěšní a podařilo se nám kandidáty zvolit, v jednom případě se to nepovedlo.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP