Středa 1. června 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

196.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
člena Rady pro rozhlasové a televizní vysíláni

Žádám tedy pan předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nás informoval o krocích, které máme podniknout. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V bodu 196 návrhu Poslanecké sněmovny na jmenování jednoho člena tzv. velké mediální Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se nacházíme ve druhém kole druhé tajné volby, takže jedno místo je tam neobsazeno poměrně dlouhou dobu. Funkční období skončilo panu inženýru Janu Kostrhunovi už 1. prosince 2015.

My už jsme jednu dvoukolovou volbu absolvovali, bylo to 27. ledna a následně o několik dnů v druhém kole. Tam ani jeden kandidát nezískal dostatečný počet hlasů, proto volební komise vyhlásila 7. března novou lhůtu a přijala svoje usnesení číslo 128.

První kolo této volby proběhlo 20. dubna. A nyní to nejdůležitější, o vaši přízeň na to jedno místo se dnes budou ucházet v uvozovkách finalisté, kteří postoupili z prvního kola. Je to pan Jan Mrzena, který byl navržen klubem KDU-ČSL, v prvním kole získal 53 hlasy, a pan František Vostál, který byl navržen klubem sociální demokracie a v prvním kole měl 32 hlasy.

Připomenu, že je to návrh, výběr Poslaneckou sněmovnou. Následně bude člen rady, pokud v dnešní volbě uspěje, jmenován do své funkce předsedou vlády České republiky, panem premiérem.

I tady prosím o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, rozpravu končím. Přerušuji tento bod.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP