Středa 1. června 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

158.
Vládní návrh zákona celní zákon
/sněmovní tisk 716/ - třetí čtení

Pan ministr je na místě. Prosím pana poslance Novotného a předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne, budeme pokračovat podle schváleného programu.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru, kterým je rozpočtový výbor, poslanec Josef Novotný. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 716/3, který byl doručen dne 20. dubna 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 716/4.

Nyní se táži navrhovatele, zde má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a táži se, kde se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Novotný: Hezké dopoledne, děkuji za slovo. Takže usnesení rozpočtového výboru ze 40. schůze ze dne 27. dubna 2016. Tento garanční výbor doporučil následující proceduru, která je velmi jednoduchá. Za prvé pozměňovací návrhy A1 až A6 obsažené v usnesení rozpočtového výboru hlasovat jedním hlasováním a následně hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda někdo má námitku proti navrženému postupu procedury? Není tomu tak. V tom případě ji dám schválit.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem procedury, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 246. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 160, proti nikdo. Procedura byla schválena a nyní vás tedy požádám, pane zpravodaji, abyste nás provedl tou procedurou.

 

Poslanec Josef Novotný: Ano, děkuji. Takže jako první hlasování bude hlasování o pozměňovacích návrzích A1 až A6 jako jedno hlasování a následující bude potom hlasování o celku. Takže prosím to první hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jaké je stanovisko garančního výboru? Nejprve pan ministr. (Souhlas.) Garanční výbor? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 247. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 164, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Josef Novotný: Ano, děkuji. Následuje hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím o stanovisko. Pan ministr? (Souhlas.) Garanční výbor? (Souhlas, doporučuje.) Děkuji.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona (celní zákon), podle sněmovního tisku 716, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 248, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 163, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP