Středa 1. června 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

156.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu
a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb.,
devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 587/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan místopředseda vlády a ministr financí, pan Andrej Babiš, a zpravodaj garanční výboru, kterým je výbor rozpočtový, tím zpravodajem je pan Adolf Beznoska.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 587/3, ten byl doručen 19. dubna 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 587/4. Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě předtím, než otevřu rozpravu. Nepřeje si vystoupit. V tom případě otevírám rozpravu. Nemám do rozpravy žádné přihlášky. V tom případě rozpravu končím a zeptám se pana ministra, popřípadě pana zpravodaje, zda si přejí závěrečná slova. Pan ministr nikoliv. Pan zpravodaj? Také ne. V tom případě můžeme rovnou přikročit k hlasování.

Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Byly podány tyto pozměňovací návrhy: Jeden podal pan kolega Votava, je to pod číslem sněmovního dokumentu 3972. Další sérii pozměňovacích návrhů najdete pod sněmovním dokumentem 3973 a třetí pod sněmovním dokumentem 4078. Proceduru navrhuji takovou, že budeme hlasovat po třech skupinách o těchto sněmovních dokumentech a ve všech třech případech stanovisko zpravodaje bude souhlasné.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k proceduře. Není tomu tak. Pane zpravodaji, já ji nechám odhlasovat, to bude nejjednodušší.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem procedury. Kdo je proti?

Je to hlasování 233, přihlášeno je 175, ano, 175, pro 166, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat a budeme tedy hlasovat podle jednotlivých pozměňovacích návrhů. Takže první prosím.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Čili první pozměňovací návrh se týká odborných kurzů. Pozměňovací návrh, který byl můj původně, podal pan kolega Votava, mým prostřednictvím, ve druhém čtení. Moje stanovisko je souhlasné.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nejprve prosím pana ministra o stanovisko. (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 234, přihlášeno je 175, pro 52, proti 69. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Druhý pozměňovací návrh se týká společných ustanovení pro příjem, výdej, vrácení a výměnu tuzemských bankovek a mincí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 235, přihlášeno je 175, pro 45, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

 

(Reakce zpravodaje na poznámku z okolí - mimo mikrofon.) Jenom upozorňuji zpravodaje, že je oprávněn přednášet stanovisko výboru, nikoliv své soukromé. Zeptám se, zda někdo z tohoto důvodu má pocit, že to hlasování neodpovídalo regulím. Není námitka, dobře. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Poslední se týká provozování anonymních zařízení a neanonymních zařízení přijímajících eurobankovky nebo euromince.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Ministr: Jaké číslo?) A3. (Zpravodaj: A3, sněmovní dokument 4078. - Ministr: Je třeba říct A3. Souhlas.) Pan zpravodaj? (Stanovisko výboru souhlasné.) Dvakrát souhlas.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 236, přihlášeno je 176, pro 164, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

Mám za to, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Je tomu tak? (Zpravodaj souhlasí.)

 

V tom případě přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 587, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Prosím ještě pana ministra o stanovisko k celému zákonu. (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 237, přihlášeno je 177, pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat a s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím bod 156.

 

Budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP