Pátek 27. května 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslava Jermanová)

153.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném
ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 379/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr Jiří Dienstbier a zpravodaj garančního výboru, tím byl ústavněprávní výbor, poslanec Lukáš Pleticha. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 379/4, který byl doručen dne 14. dubna 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 379/5.

Táži se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. S přednostním právem předseda klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové, já si dovoluji po konzultaci s panem ministrem Dienstbierem navrhnout, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do 29. června.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, je to procedurální návrh, já o něm nechám hlasovat. Dříve než tak učiním, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Svolám kolegy z předsálí.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu do 29. června tohoto roku.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 209, do kterého je přihlášeno 140 přítomných, pro 73, proti 19. Konstatuji, že návrh byl přijat, a přerušuji projednávání tohoto bodu.

Nyní přistoupíme k projednávání bodu 154. Tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP