Stenografický zápis 47. schůze, 26. května 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


231. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslankyně Miroslava Němcová
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Markéta Adamová
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 10.11 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


210. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2014 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2014 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 643/

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Jiří Skalický


211. Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2016 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2016 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 784/

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Leoš Heger


209. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014 /sněmovní tisk 595/

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Pavel Šrámek
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Ivana Dobešová
Poslanec Pavel Šrámek
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Ivana Dobešová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Pavel Šrámek
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Ladislav Velebný


203. Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků /sněmovní dokument 3633/

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura


144. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno od 12.43 do 12.45 hodin.)

Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)
(Jednání zahájeno ve 14.32 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


232. Ústní interpelace

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Stanislav Mackovík
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Alena Nohavová
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Radim Holeček
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Ladislav Okleštěk
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Simeon Karamazov
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Dana Váhalová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Vojtěch Adam
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Vojtěch Adam
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Stanislav Mackovík
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Stanislav Mackovík
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Josef Nekl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Josef Nekl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jan Zahradník
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Jan Zahradník
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Zdeněk Soukup
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Soukup
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Dana Váhalová
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Radim Holeček
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Stanislav Mackovík
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Bendl
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Dana Váhalová
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání skončilo v 17.51 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP