Stenografický zápis 47. schůze, 25. května 2016


(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


149. Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek /sněmovní tisk 508/ - třetí čtení

Poslanec Jan Klán
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jan Klán
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Marek Černoch
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Jaroslav Krákora
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 10.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.35 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno od 11.11 do 11.16 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno od 11.16 do 11.18 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 11.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.22 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 12.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.33 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin).
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


201. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2015 /sněmovní dokument 4363/

Poslanec Vladimír Koníček
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno ve 14.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.45 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Vladimír Koníček


202. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 až 2014 /sněmovní dokument 4364/

Poslanec Vladimír Koníček


12. Vládní návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) /sněmovní tisk 589/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jan Volný


13. Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce /sněmovní tisk 763/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jiří Valenta
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jiří Petrů


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 764/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jiří Valenta


Sloučená rozprava k bodům 13 a 14 /sněmovní tisky 763 a 764/

Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jan Klán
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Petr Bendl


13. Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce /sněmovní tisk 763/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 764/ - druhé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /sněmovní tisk 568/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zbyněk Stanjura


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - druhé čtení

Poslanec František Laudát
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Václav Votava
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Václav Zemek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Robin Böhnisch
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jan Klán


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 678/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Jiří Junek
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 18.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP