(12.40 hodin)
(pokračuje Brabec)

Co to znamená, dámy a pánové? Že i Nejvyšší správní soud v ČR prostě judikoval, že je problém s těmi starými stanovisky EIA, která jsou 15 i 20 let stará.

A už směřuji k závěru a určité rekapitulaci, ale ještě než to udělám, dovolte mi krátký výtah z komentáře Zeleného kruhu, který rovněž přišel a který určitě má k dispozici Evropská komise a DG Envi a z kterého třeba pak čerpá při posuzování námi navrhovaných projektů. Jedná se o stavbu 511 na dálnici D1, stavba Běchovice.

Podklady, vstupní informace a dokumenty procesu EIA na stavby silničního okruhu kolem Prahy jsou nejméně 15 let staré, a tudíž vesměs naprosto neaktuální. Například odhady/výpočty dopravních intenzit se od té doby zvýšily i o stovky procent. Došlo ke změnám v území, např. vyhlášení EVL Natura 2000. Došlo k dalším změnám. V řadě míst vznikla nová bytová výstavba. Od roku 2000 se změnily předpisy stavební, o ochraně životního prostředí, hygienické limity, několikrát se novelizoval zákon o ochraně ovzduší. V důsledku salámové metody při přípravě a posuzování staveb nebyly řádně posouzeny vlivy staveb souvisejících. Dokumentace a posudky EIA k výše vyjmenovaným stavbám navíc vůbec neexistují v elektronické podobě, což již řadu let velmi silně komplikuje občanům dotčených území se s nimi seznámit a k jejich obsahu se vyjadřovat. Žádáme u těchto staveb nové kompletní posouzení v procesu EIA, včetně posouzení variant těchto staveb.

Podobné námitky má samozřejmě Komise a DG Envi k dispozici k velké většina staveb a má je opravdu naprosto detailní a v přímém přenosu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme zdědili mnoho let neřešený problém s nedostatečnou novelizací evropské směrnice EIA a začali jsme ho řešit doslova od prvních týdnů našeho fungování. Díky obrovské aktivitě se nám podařilo zachránit více než 100 mld. z evropských fondů, a ty byly opravdu akutně ohroženy. Česká republika se totiž díky špatnému čerpání evropských fondů z minulého období dostala do dvojích kleští, kdy jsme byli doslova několik hodin, a to už jsem říkal, před rozhodnutím o okamžitém zastavení čerpání evropských fondů. Kritizovaná novela zákona 39 tyto peníze zachránila a byla mnoho měsíců vyjednávána celou řadou odborníků včetně, troufám si říci, v řadě případů špičkových právníků a mj. byla i schválena Legislativní radou vlády. Podařilo se, ne že se nepodařilo, podařilo se dohodnout zásadní výjimku, ke které Evropská komise ze začátku byla zcela odmítavá, že tedy nebude plošně nutno provádět nové hodnocení EIA na další stovky projektů podle novějšího zákona číslo 100.

O tom, že délka přípravy staveb v České republice je naprostý unikát, o tom už jsem hovořil.

Já už jsem ten trošku bonmot jednou říkal, já ho musím znovu zopakovat. Jestli pan kolega Stanjura říká, že každý den bez novelizace směrnice EIA byl dobrý, tak bohužel, byť chápu tu logiku, s kterou to říká, tak je to ale bohužel stejnou logikou, jako když se někdo raduje z každého dne, kdy nebyl ještě dopaden. To je něco, co na nás tedy už dopadlo.

Musím říct, že zcela neodůvodněná je rovněž obava, že nevyčerpáme evropské peníze včas. Ministerstvo dopravy má v rámci svého operačního programu připraveny mechanismy, aby pokud by ty peníze nebyly vyčerpány na silnice, tak byly vyčerpány jiným způsobem, a jsou tady i možnosti realokací. O možnosti realokací je případně možno rozhodnout, pokud jsem dobře informován, až do konce tohoto roku.

Troufám si tedy říct, že neztratíme ani euro z nového programového období, kdežto z minulého programového období jsme měli kriticky ohrožených 100 mld. A to je prostě snadno dokázat.

Pokud jsem tedy vyzýván k nějaké odpovědnosti, tak já říkám, nemám s ní žádný problém, pokud bych měl pocit, že jsme někde udělali zásadní chybu. Ale jsem přesvědčen, že Ministerstvo životního prostředí, a nejen to, v této záležitosti dělalo maximum možného v zájmu České republiky. Nejsem ani Hollande ani Cameron ani Merkelová, kupodivu. To by bylo asi jednodušší vyjednávání. Vždycky, kolegové, když mluvíte o evropských fondech, uvědomte si prosím, že tady investujeme peníze německých, francouzských, britských, belgických, holandských a dalších daňových poplatníků, ne tedy naše peníze, a že je prostě potřeba dodržovat pravidla, která má EU nastavena. A není to o žádném podlézání Evropské unii, protože ta jednání, která se vedla, se vedla s vědomím, co je ve hře.

Byla to záležitost krizového managementu, kdy jsme opravdu rozhodovali o tom, zda a jaké je riziko, a to riziko bylo obrovské, že okamžitě zastaví čerpání evropských prostředků, a my jsme ten další čas už neměli. My jsme si ten čas tímto koupili, zachránili jsme těch 100 mld., zachránili jsme projekty podle zákona číslo 100 a získali jsme čas na to, který jsme využili na jednání s Evropskou komisí, a je to prokazatelné, na jednání s Evropskou komisí o řešení projektů podle zákona 244, které byly vždycky problematické.

A je to půlka toho problému, možná ta menší půlka. My dneska po těch postupných krocích, tzn. možností zrychleného projednávání a novelou, a není pravda, kolegyně, kolegové, jestliže někdo říká: vy jste 13 měsíců čekali a teď přicházíte s nějakou novelou. My jsme tu novelu Evropské komise samozřejmě už několikrát navrhovali, ale zatím nás vždycky s jakoukoli novelou poslali rovně, s tím že říkali ne, pojďme se pobavit o jiných možnostech.

My jsme dneska v situaci, kdy je prostě jasné, že jsme vyčerpali po těch jednáních na všech politických úrovních možnosti, které jsme měli. Budu velmi rád a vždycky bych byl rád, kdyby se někdo z kolegů do toho aktivně zapojil. Vždycky jsem říkal, pokud máte tu možnost, že můžete někoho ovlivnit v Evropské komisi, především pak DG Envi, které je klíčovým partnerem a které předkládá věci Evropské komisi k financování, tak to prosím udělejte. Mluvili jsme s desítkami lidí, ale bohužel nikdo neměl takovou pravomoc, aby toto zařídil.

Myslím si, že dneska jsme v situaci, kdy skutečně navrhneme po všech těchto jednáních legislativní úpravu, která zajistí, aby nebylo zastaveno čerpání evropských fondů, ale abychom se posunuli vpřed.

Znovu. Trváme na tom a máme na to spoustu jasných argumentů, že jsme zachránili ty peníze, že ty peníze by nikdy nebyly vyčerpány bez tohoto zákona, bez tohoto klíčového zákona jako podmínky že by ani nemohlo být zahájeno čerpání nového programového období, a získali jsme další čas. A to jsou jasná a nezvratná fakta. A ostatní, vážení, je samozřejmě strašení v tom, co by se stalo kdyby. Ale já vím, co by se stalo. Protože to skutečně už můžeme dneska dokázat.

Jsem pevně přesvědčen, že se dokážeme nakonec domluvit s Komisí na tom, aby ty projekty, těch 11 projektů, které jsou ale naprosto nejklíčovější, a bude o nich hovořit pan ministr Ťok, že dokážeme přesvědčit Komisi tak, že nakonec ty projekty schválí a také zafinancuje. Protože znovu se ptám. To není o tom, že bychom teď měli někde v pokladně 100 nebo více miliard korun na financování těchto peněz z českého rozpočtu. My ty peníze chceme od Evropské unie, a my bychom taky měli splnit aspoň elementární požadavky, které Evropská unie po desetiletí na nás má. A já jsem pevně přesvědčen, že je splníme. Děkuji vám. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi. Prosím, než bude pokračovat další. S přednostním právem jsou přihlášeni pan ministr Ťok, pan premiér Bohuslav Sobotka a pan předseda klubu ANO Faltýnek. S faktickými poznámkami pan kolega Kalousek, Kučera a Zahradník. Nyní tedy faktická poznámka pana předsedy Kalouska, a potom budeme pokračovat. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane ministře, jestli mi odpustíte prostřednictvím pana předsedajícího, že vzhledem k dlouhé a sofistikované vaší řeči se ji pokusím přeložit do češtiny během několika málo vět. Vy jste tady v podstatě řekl: Byl jsem konfrontován s tímto problémem v únoru 2015. Za 14 měsíců, které mezitím uplynuly, přestože ten problém na samém začátku byl zhruba středně velký a středně zásadní, jsem díky své neschopnosti a nekompetentnosti z toho dokázal udělat problém olbřímího rozsahu. A protože jsem z toho díky své neschopnosti udělal problém olbřímího rozsahu, musím teď tvrdit, že za to všechno mohou ty vlády přede mnou, protože ty to zanedbaly, ty to neudělaly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP