(11.50 hodin)
(pokračuje Černoch)

Problém je v tom, že vláda stále tvrdošíjně lpí na starých zákonech, projektuje jednu trasu místo několika variant, nekomunikuje s veřejností a protlačuje vadné projekty. To vede k odporu veřejnosti ke stavbám silnic a dálnic, nárůstu soudních sporů, zpomalení vydávání územních rozhodnutí, stavebních povolení a celkové nedůvěře občanů k vládní politice ochrany zdraví a životního prostředí.

Z vlastního uspokojení vládu nevyburcovaly ani opakované dopisy Komise v roce 2006-2007 ani rozsudek soudního dvora v roce 2010 o neplnění povinnosti České republiky zpracování evropské směrnice o posuzování vlivu na životní prostředí. Česká republika v zákoně o posuzování vlivu na životní prostředí ještě v roce 2015 vydá paragrafy, kde v přechodném ustanovení posvětí uznání EIA podle závadných a špatných zákonů, které Komise i Rada kritizovaly. Dopravní stavby, které jsou v počtu přes stovku v ceně přes 250 mld. korun, mají tak EIA v roce 2016 podle zákona z roku 1992. Nemůžeme se potom divit, že sklízíme oprávněnou kritiku odmítnutí financování takových staveb a současně nedůvěru a kritiku občanů. Hlavní brzdou výstavby nejsou občanská hnutí, ekologové a kritici vládní politiky, i když ti také dokážou velmi zatopit, ale ministři této vlády. Je třeba si přestat lhát a přiznat si, že průšvih je potřeba řešit. Je třeba přestat vymýšlet, jak obejít dotační programy Evropské unie a směrnice Rady. Je třeba začít opravdu makat na nových EIA a nových projektech, a to co nejdříve.

Jako hlavní problém... My také nevíme, pane kolego, který mi tady napovídáte. (K poslanci Chalupovi, který měl poznámku z lavice.) Jako hlavní problém vidíme, že není k dispozici dopis Evropské komise, na které stavby musí být posudky o vlivu na životní prostředí a na které ne. Nevím, jestli z vás někdo takový dopis dostal, ale vaříme tady z vody. Nevíme, co v tom dopise stojí. Proto se ptám, u kterých staveb požaduje Evropská unie nové posudky. Ten problém může být takový, že Komise nedá peníze na stavby bez nových EIA, což by znamenalo stopku pro všechny nové stavby. Je také možné, že ministr Ťok za ANO chce proplácet peníze, které Evropskou unií nejsou schváleny, a nebudou tak nikdy proplaceny. Ministr dnes může tvrdit, že je vše v pořádku, stavby se proplatí ze státního rozpočtu, ale budoucí nečerpání peněz z Evropské unie už půjde na hlavu následující vlády.

Proto si dovolujeme také navrhnout usnesení. Ne usnesení o tom, že by se něco mělo dělat a nikdo za to nebyl zodpovědný. Bohužel ta situace, která v současné době panuje a která opravdu nikoho nečiní odpovědným, ať už se týká OKD, ať se to týká dalších kauz, rozhodně není cestou. Proto si dovolím načíst usnesení, jestli mohu...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Můžete samozřejmě jako předseda poslaneckého klubu říkat cokoli, ale nebude to nic platné, protože není schválen pořad schůze. Takže možná to zkrátíme tím, že to necháte až v rozpravě. Ale jak chcete, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Černoch: Dobře. Načtu tedy usnesení po rozpravě, ať to zkrátíme a ať to pak padne na úrodnou půdu. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura s přednostním právem z klubu Občanské demokratické strany, připraví se kolega Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pozdě, ale přece, pane ministře životního prostředí. Já musím ocenit, že po třinácti měsících účinnosti toho zákona jste se probudil a přiznáváte, že problém existuje, a v posledních dnech horečně hledáte řešení. Ale je to opravdu pozdě.

Nejdřív mi nedá, abych neokomentoval ty vaše neustálé výmluvy na minulost. Když se podíváte do toho pěkného barevného papíru, který jste nám dneska rozdal, tak se tam dočtete dvě data. Infringement, ten druhý, protože ten první byl zastaven, mimochodem začal v roce 2006 a to bylo po období vlády vašeho koaličního partnera, jenom abychom si připomněli politické dějiny. (Premiér mimo mikrofon: V červenci.) 2006 byl první infringement spuštěn. Píše to váš ministr, pane premiére. A kdybyste mně nerušil, bylo by to pro mě mnohem příjemnější. (Premiér mimo mikrofon cosi dodává.) Ano, v červenci 2006. Předtím jste vládli jak dlouho?

Ale poprosil bych, pane místopředsedo, abyste pana premiéra upozornil, že na mě nemá takhle vykřikovat, protože se skutečně špatně hovoří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já bych poprosil všechny, aby oslovovali ostatní poslance prostřednictvím předsedajícího, abychom v klidu mohli dokončit úvodní slova a vrátit se k hlasování o programu schůze. Prosím pokračujte, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Takže ten první infringement byl zahájen v roce 2006 a byl ukončen v roce 2012 s tím, že Česká republika splnila věci, které jí byly vytýkány. A ten druhý byl zahájen - a to mám přesné datum a shoduji se i s tím materiálem, který vám rozdal ministr životního prostředí - 25. dubna 2013. Naše vláda skončila 10. července 2013, což jsou necelé tři měsíce, ale v dikci ministrů za ANO - měli jste to za ty tři měsíce vyřešit, my jsme sice dvaapůl roku po volbách, ale my jsme měli málo času... To jenom krátký exkurz do minulosti.

Zase jsme u našich oblíbených evropských fondů. Já už jsem o tom mluvil jednou, kolik zachránců je v této vládě a kolik peněz se zachránilo nebo nezachránilo. Vzpomeňte si na to, jak nás přesvědčoval ministr životního prostředí, abychom schválili novelu zákona o EIA slovy: když to neschválíme, nebudeme čerpat peníze. Když se podíváte do stenozáznamu, mnozí z nás říkali: pokud schválíme takto navržený zákon - a to jenom připomínám tu legislativní cestu, nebyl tam náhodou komplexní pozměňovací návrh, který šel mimo standardní legislativní kolečko a který vlastně přepsal původní návrh, ten vynikající, moderní, skvělý, nejlepší v Evropě zákon? Já myslím, že ano, když se podíváte do análů a stenozáznamů v Poslanecké sněmovně. A my jsme tehdy říkali: pokud, milé kolegyně, milí kolegové, schválíte takto navržený zákon, který je možná nejtvrdší v Evropské unii, a pan ministr životního prostředí určitě má na svém úřadu analýzu všech obdobných zákonů členských států a může se hrdě pochválit, pokud to bude považovat za věc k pochválení, že máme jeden z nejtvrdších, ne-li vůbec nejtvrdší zákon o posuzování vlivu na EIA. Poturčenec horší Turka. Opět.

A co nám hrozí v této chvíli? Došlo na naše slova. I vláda to říkala. Je ohroženo - ne čerpání peněz. Já s tím souhlasím. Já myslím, že na méně významné stavby, na opravy, na údržby se ty peníze nakonec nějak vyčerpat dají. Ale dostáváme se do situace, kterou jsme bohužel zažívali v minulém období na všech úrovních, že se čerpá na to, na co se může čerpat, a nečerpá se na ty priority, které by si buď stát, kraj, obec, město stanovily. A přizpůsobuje se investiční program tomu, na co peníze dostat můžeme. To se dělá. A na co peníze z různých důvodů dostat nemůžeme, tak to prostě stojí. Já myslím, že se shodneme v Poslanecké sněmovně na tom, jak má vypadat páteřní silniční a železniční síť v České republice, o tom není žádný politický spor. A že jestli máme ty evropské peníze na něco využít, tak na dobudování klíčových staveb. R35 jako první. Bohužel dva úseky, které se už mohly stavět, jsou už ohroženy taky. Jedině dva, které jsou de facto připraveny nebo mohly být připraveny k výstavbě. Velmi často jezdí naši vládní politici, ale i sněmovní, do Rakouska a říkají, jaká je priorita propojit Českou republiku s Rakouskem. Zcela neomylně, všechny úseky od Českých Budějovic směrem na Rakousko jsou ohroženy oddálením. Já neříkám, že se to nikdy nepostaví. Ale hrozí reálně oddálení. Nesdílím ten optimismus, jak říkal minule pan ministr Ťok, že naše spřátelené ekologické organizace to určitě pochopí a svým velmi konstruktivním přístupem pomohou tomu, že ta jednání budou rychlá, efektivní, bezproblémová. No kdyby to tak bylo, tak dobře. Já myslím, že nikdo z nás si nemůže přát nic jiného. Ale realita, se obávám, bude jiná.

Takže nám hrozí, že nebudeme čerpat na to, na co čerpat potřebujeme, a možná ty peníze nějak vyčerpáme za cenu nějakých přesunů mezi programy, mezi osami apod.

V čem já vidím to selhání zejména ministra životního prostředí? Tohle všechno musel vědět. Dneska se dočtu, že připravuje urychlené legislativní řešení. Nic proti tomu. Jestli ho přinesete, bude mít hlavu a patu, myslím, že ho podpoříme. Ale skutečně je to tak jednoduché, že poté, co jste se tomu nevěnovali, nedojednali jste nic, tak třeba v devadesátce proženete Sněmovnou zákon, kde vyjmenujeme např. jedenáct úseků infrastruktury a hotovo? A Brusel to bude akceptovat? Vymalováno? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP