(17.50 hodin)

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane místopředsedo, já jsem s dovolením využil možnosti přihlásit se s faktickou poznámkou k vystoupení pana poslance za TOP 09 Kučery. Já bych nejprve se přihlásil k tomu, na rozdíl od něj, že jsem dlouhodobým kritikem tohoto návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny. To za prvé.

Za druhé, trochu mě překvapilo, když z jeho úst vyšlo konstatování, že se vlastně jedná o zákon o Šumavě. Tedy že to není zákon o ochraně přírody, nějaký vznešený, všeobjímající zákon, který by měl vyřešit ochranu přírody. Nebo navíc, který by měl definovat i ostatní národní parky. Skutečně je to lex Šumava a jako takový jej musíme samozřejmě také vnímat.

A já se připojuji ke kolegovi Votavovi s ohrazením, s vymezením se k tomu, co on řekl o těch, kteří předložili senátní návrh, kteří se snaží nějakým způsobem předkládat pozměňovací návrhy. On je nazval šmahem, že jsou to developeři. Že chtějí vybudovat na Šumavě golfová hřiště a že ji chtějí celou zabetonovat. Jsou to lidé, kteří na Šumavě žijí, ti, kteří podporují předložené pozměňovací návrhy. Jsou to jejich představitelé samospráv, starostové. A nejsou ti hnusní developeři, které si pan kolega Kučera zřejmě představuje. Myslím si, že on by měl zvážit a Šumavákům se za toto svoje vyjádření pokorně omluvit, když je takto popisuje a takto je představuje zde na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Další faktická poznámka, pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Tak ještě jednou, vaším prostřednictvím pro pana poslance Kučeru. Proč byly pozměňovací návrhy, které byly od starostů ze Šumavy, nahrány kdysi v systému? Hrozilo, že je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj neprojedná. Protože původním záměrem ministerstva bylo to projednat v úterý. A výbor měl zasedat až večer po Sněmovně. Proto byly dány do systému, tak abychom se tady na plénu o nich pobavili. Ale záměrem bylo to projednat na výboru. Tak se také stalo po dohodě s panem ministrem životního prostředí. Proto jsme tento bod zařadili až sem na variabilní týden Sněmovny. To si uvědomte. Tam nebylo žádným účelem, že jsem nějakým způsobem zmanipulován nebo zlobbován developery. To není pravda! Já jsem jednal se starosty ze Šumavy. Ti za mnou přišli a dodali mi pozměňovací návrh, který byl třeba komplexní, říkejme tomu jakkoliv. Já jsem si ho osvojil, tak aby byl hlasovatelný, protože jinak by se o něm nedalo hlasovat ani diskutovat. Proto jsem si ho na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako zpravodaj osvojil a také jsme o něm diskutovali. Vše jsme si vydiskutovali s Ministerstvem životního prostředí a také s výborem životního prostředí tady ve Sněmovně. A našli jsme určitý kompromis. Tak to prostě bylo. Tak to, pane poslanče, už konečně pochopte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Chápat pouze mým prostřednictvím prosím. Děkuji.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Po něm pan poslanec Igor Jakubčík. Po něm pan zpravodaj s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Jiří Junek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já samozřejmě rozumím tomu, co říkal pan kolega Klán, a dále už k tomu nechci zaujímat komentáře.

K mým dvěma předřečníkům, panu poslanci Votavovi a Zahradníkovi, prostřednictvím pana předsedajícího.

Vážení kolegové, já slovo investor a developer nepovažuji za nějaké pejorativní slovo nebo urážku. To jsou naprosto kompetentní, řeknu firmy, které se živí tím, že někde investují, že něco staví, že něco rozvíjejí, a jejich podnikání je naprosto legitimní. To, že se jedná o nějakou urážku, to je pouze ve vašem vnímání, ne v mém. To, že možnost, že Šumava se bude rozvíjet právě pod taktovkou developerů, je také naprosto legitimní. Naprosto legitimní, pokud chceme, aby tam byla větší vybavenost. Aby se tam rozvíjel rekreační průmysl. To je naprosto legitimní stanovisko. To nikoho přece nemůže urážet. Na druhé straně je druhé legitimní stanovisko, a to je stanovisko, které říká: chceme ochranu přírody, chceme ochranu divočiny. Chceme ochranu šumavské přírody, aby se rozvíjela tak, jak je. To jsou dvě naprosto legitimní stanoviska. A jestli říkám... pokud říkám, že to developeři prohráli, tak to nemyslím vůbec špatně. To přece není žádná urážka pro developery. Naprosto legitimní podnikatelská činnost. A já tady stojím na straně těch, kteří chtějí Šumavu zachovat v jejím přírodním, přirozeném rozvoji. Pokud někdo chce budovat rekreační oblasti, prosím. Je to jeho skutečně právo. Jemu to nijak nevymlouvám. Ale samozřejmě budu stát na té druhé straně. Toť vše.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Igor Jakubčík. Po něm pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji, pane předsedo. Já nebudu vašim prostřednictvím oslovovat nikoho konkrétního. Všichni asi pochopí, o koho se jedná.

K jednomu z mých předřečníků. Mě by zajímalo, kým je zlobbován, kým je placen. Protože někteří poslanci jsou údajně placeni některými developery, některými nátlakovými skupinami. Mě by zajímalo, kým je placen tento můj předřečník. Kým je on lobbován. Věc číslo jedna.

Věc číslo dva. Tento dotyčný poslanec, by mě zajímalo, v kterém bydlí městě a zdali jsou tam např. prováděna protipovodňová opatření. Pokud ano, tak si myslím, že by to mělo být okamžitě zastaveno a zrušeno, protože přece voda je naprosto přírodní živel, který by měl jít tam, kam uzná on sám. A neměl by být regulován. Vždyť to je přece také příroda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem se přihlásil proto, abych se pokusil debatu vrátit k věci, protože jsme většinu času, která nám byla určena, nakonec strávili faktickými poznámkami v zásadě k proceduře a k tomu, jak to údajně probíhalo v zákulisí.

Tak já vás seznámím s průběhem dění podrobněji. A musím říct, že proti tomu, jak to teď vypadá na plénu jednání, hádám v obou výborech, v zákulisí, se všemi dotčenými, ať to byly ekologické organizace, starostové a další, probíhala v naprostém klidu a velmi korektně.

Rád bych odmítl poznámku pana poslance Kučery, že jde o lex Šumava. Nejde. Zmiňoval, že jde o moderní normu a já s tím souhlasím. A je to norma pro všechny národní parky. Důkazem toho je, že nahoře na galerii sedí pan ředitel Správy národního parku Podyjí, pan inženýr Rothröckl. Nikoliv ředitel Správy národního parku Šumava. Je to skutečně zákon pro všechny národní parky.

První kulatý stůl výboru pro životní prostředí se uskutečnil 4. února 2016. Trval asi šest hodin. Probírali jsme tam paragraf po paragrafu za účasti starostů ze Šumavy, ředitelů správ národních parků, řady poslanců, ekologických organizací i odborné veřejnosti. Další kulatý stůl se potom konal 10. března, kde jsme dokončili, paragraf po paragrafu, celý zákon, celou novelu. Mezitím se uskutečnil podvýbor pana poslance Kučery, kde došlo k témuž. 25. února 2016 se konal veliký seminář, který uspořádalo tady v Poslanecké sněmovně Ministerstvo životního prostředí.

Výbor pro veřejnou správu se zabýval zákonem dvakrát. Sice na hranici lhůty, která byla zákonu určena, ale po dohodě se zpravodajem jsme se myslím dopracovali k velmi kvalitnímu pozměňovacímu návrhu, se kterým můžeme nadále pracovat, stejně jako s pozměňujícím návrhem výboru pro životní prostředí. Vítám i některé návrhy, které se objevily v systému. Určitě se o nich ještě budeme bavit, byť už to asi nebude dnes.

Tolik tedy podrobněji k rozpravě, která probíhala ve výborech, zejména ve výboru pro životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Poslední faktickou poznámkou před pauzou, kterou avizovala Občanská demokratická strana - pan poslanec Jiří Junek. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP