(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Jana Klána, aby nás taktéž informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezký podvečer, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 40. schůze ze dne 13. dubna 2016.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 40. schůzi po odůvodnění návrhu Ing. Vladimírem Dolejským, náměstkem pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí, po zpravodajské zprávě poslance Mgr. Jana Klána a po rozpravě, přijal usnesení, kterým:

a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 501 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Já vám je stručně přečtu:

1. V čl. I bodě 1 § 18 odst. 5 se slova "opatřením obecné povahy" nahrazují slovem "vyhláškou".

2. V čl. I bodě 1 § 18 odst. 1 písmeno d) zní: "d) zóna kulturní krajiny se vymezí na zastavěných plochách a zastavitelných územích obcí určených k jejich udržitelnému rozvoji a na plochách, kde převažují člověkem pozměněné ekosystémy určené k trvalému využívání člověkem."

3. V čl. I bodě 1 § 18 odst. 6 se slova "opatření obecné povahy" opět nahrazují slovy "vyhláškou".

Potom se jedná o určité změny, kdy v čl. I § 22b odst. 1 se slovo "přirozené" zrušuje a v čl. I se bod 2 zrušuje.

Tyto pozměňovací návrhy určitým způsobem vycházejí z požadavků starostů ze Šumavy. Podotýkám, že jsme na výboru vedli poměrně obsáhlou diskusi. Já jsem diskusi vedl i se zástupci starostů ze Šumavy. Podotýkám, že ne se všemi, ale jenom s některými. Poté jsem o této problematice hovořil i se zástupci Ministerstva životního prostředí, stejně tak se zpravodajem výboru pro životní prostředí a našli jsme určité kompromisy, ale věřím tomu, že asi tady bude ještě poměrně dlouhá diskuse, zejména o Šumavě, o které jsme se bavili i na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které s dovolením nejprve k jednomu hlasování pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobrý den. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, opožděně jsem zjistil na sjetině jiné výsledky hlasování, než jsem hlasoval, tak mi dovolte, abych zde veřejně řekl, že v hlasování 415, kde mám na sjetině, že jsem hlasoval proti, jsem hlasoval pro, a v hlasování 416, kde mám na sjetině, že jsem se zdržel, jsem hlasoval proti. Nezpochybňuji hlasování, ani nemůžu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To jenom pro stenozáznam. A nyní už v obecné rozpravě nejprve s přednostním právem místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem si se zájmem vyslechl úvodní projevy jak pana ministra, tak pana zpravodaje. Já se ztotožňuji s panem zpravodajem, že tento zákon byl velice důkladně projednáván jak ve výborech, tak v podvýborech, byl projednáván na kulatých stolech, a myslím si, že se mu věnovala velmi důkladná pozornost. Trochu nemohu souhlasit s tím, že pan ministr Brabec nás tady vyzývá k tomu, abychom dnes zákon projednávali rychle, když to budu trochu parafrázovat, nebo že je rád, že se to konečně dostává na jednání Sněmovny. Chci říct, že první čtení tady bylo v říjnu 2015. Tuším, že je to rekord této Sněmovny, kdy mezi prvním a druhým čtením uplynulo šest měsíců. Mezitím pana ministra Brabce předběhla celá řada jeho kolegů ministrů z hnutí ANO. Nevím, proč to tak je, zda má tak slabou pozici, nebo ti ostatní mají silnější ministerstva, netuším, ale nemyslím si, že je správné nechávat tak dlouhou proluku mezi prvním a druhým čtením. To bylo v říjnu 2015, dnes máme květen 2016 a jsme ve druhém čtení.

Já jsem se nikdy netajil tím, že jsem podporovatelem tohoto zákona, minimálně původní verze, kterou tady předložilo Ministerstvo životního prostředí, protože norma, kterou tady předložilo, je skutečně moderní norma, která splňuje nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí. Bohužel v mezidobí během pěti šesti měsíců začínám mít dojem, že zákon se stává pomalu zákonem, který by měl vyhovět všem a nikomu. To jsou samozřejmě jednotlivé pozměňovací návrhy, které se tady různě objevují... (Odmlka pro hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám. Milí kolegové, poprosím vás o klid. Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Michal Kučera: Já jsem to říkal, že ochrana přírody tady nikoho nezajímá. (S úsměvem.)

To znamená, že to není jenom těch šest měsíců, kdy přicházejí různé pozměňovací návrhy, ale jsou to různé signály, které vysílá jak ministr životního prostředí, tak ministerstvo, což se bude upravovat právě těmi různými podzákonnými normami. A toho bych se skutečně obával. Takže věřím, že v pozměňovacích návrzích projde právě rozumná část, která stanoví to, co má, v zákoně a ministerstvu, ať už bude ministr ten, či onen, umožní samozřejmě pracovat s nějakými podzákonnými normami, ale manévrovací schopnost samozřejmě nebude tak vysoká, jak si dnes představuje ministerstvo.

O čem se tady dnes bavíme? Bavíme se nejenom o zákoně o ochraně přírody a krajiny, ale zjednodušeně, mezi všemi je dnes jasné, že se tady bavíme zejména o zákoně o Šumavě. Jedná se tady o Šumavu, víme to všichni, nemusíme to tady skrývat. Jedná se o to, zda ve druhém kole, které tady v současné Sněmovně zažíváme - první kolo byl senátní návrh zákona o Šumavě, kdy to ti developeři prohráli - zvítězí developeři, nebo ochrana přírody a krajiny. Jinými slovy, zda budeme mít na Šumavě lunapark a golfové hřiště a nějaká wellness centra, nebo zda tam budeme chránit divokou přírodu. Mám zatím z Ministerstva životního prostředí pocit, že se kloní ke straně divoké přírody, za to bych je chtěl i nějakým způsobem pochválit, ale věřím, že tomu tak i zůstane dál.

To znamená podpora, jak jsem tady říkal, ze strany TOP 09 je dnes podmíněná. Je to hodně závislé na tom, jaké pozměňovací návrhy projdou a jak zákon bude pozměňovacími návrhy změněn. Samozřejmě zákon obsahuje celou řadu nedostatků a to je jakási, nazval bych to absence záruky, že to, co je dnes přísně chráněno, bude přísně chráněno i v budoucnu. To si myslím, že v zákoně není jednoznačně definováno a mělo by být. Od toho zákon je.

A další otázka je, jak dobře je stanovený cíl národních parků. Několikrát jsme diskutovali, jak si možná vzpomenou kolegové z výboru pro životní prostředí, onen § 15. Myslím si, že to je věc, která je taky s otazníkem, zda by kompetence měly být na každém jednotlivém ministru či řediteli parku, nebo zda by měly být uzákoněny. Absence těchto dvou mantinelů znamená jedno, že pravidla péče se mohou měnit v závislosti na každém novém ministru životního prostředí. Neznám ministra životního prostředí, který předložil normu dobrou. V příští vládě to může vyhrát jiná populistická strana, která získá 45 % a sestaví si vládu sama a ministr si změní úplně všechno sám.

Skutečně bych tady znovu apeloval na to, abychom větší část posunuli do zákona, to znamená těmi navrhovanými pozměňovacími návrhy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP