(16.50 hodin)
(pokračuje Pelikán)

Poslední otázka, která tu byla, proč chceme vracet tedy tu kauci zpět na trojnásobek nájmu. No, v tomto jsme skutečně vyslyšeli Ministerstvo práce a sociálních věcí a oni teď zrovna dopracovali podrobný materiál, ve kterém to podrobněji vysvětlují. Skutečně tam vysvětlují, že v určitých a v poměrně velkých příjmových skupinách našich obyvatel prostě ti lidé nejsou schopni dát dohromady šest nájmů. A jsou to právě tyhle skupiny, u kterých hrozí to, co říkáte, tzn. to vybydlení, a zároveň to víme. Když se podíváte na takové ty průzkumy, kolik mají lidé finanční rezervu, tak zjistíte, že bohužel valná většina obyvatel nemá vůbec žádnou a že množství obyvatel, kteří mají k dispozici hotovost odpovídající šesti nájmům, je opravdu velmi malé. Čili oni to identifikovali jako vzniklou závažnou bariéru využívání nájemního bydlení. A máte pravdu, je to pro ty pronajímatele omezující. To je legitimní připomínka a je to věc právně-politického názoru, zda to tak prostě být má, nebo nemá. A je to prostě v tomhle legitimní debata pravice a levice a já počítám, že ji povedeme v dalších čteních na tohle téma, a vůbec se jí nebráním.

To asi závěrem. Protože ta debata tady oscilovala mezi takovou obecnou a takovou, která už, myslím si, patří potom spíše na ústavněprávní výbor, popř. do druhého čtení. Takže v tom zbytku, myslím, že to je něco, co jednak už je mnohokrát probrané, protože tu debatu jsme nezačali dnes, ale jednak si ji asi zopakujeme na ústavněprávním výboru. Ještě jednou prosím o podpoření jak toho návrhu, tak i toho zkrácení lhůt, které navrhla paní profesorka Válková. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak není úplně jednoduché reagovat na tak arogantní vystoupení ministra spravedlnosti. Jednak chci říct, že mě nepřekvapil. Kolegové ho vyzývali, aby mohli reagovat na jeho vystoupení, on jim "odvážně" tu šanci nedal. Úplně stejně se "odvážně" přiznal, že má výbornou novelu v šuplíku, ale že ji nepředloží.

Za třetí si vymýšlel, pokud mluvil o nás. My jsme nevolali, nikdo z členů ODS, po větší novele. My jsme přece jasně říkali, abychom nepřijímali žádnou novelu. A to je velký rozdíl. Takže to jste si vymyslel, abyste pak mohl vyvodit takovou divnou konstrukci, že jste kritizován za to, že to je moc malá novela, a současně, že jste nepřinesl větší. Tak z naší strany nic takového není.

Současně říkáte, že chcete navrhnout zkrácení lhůty. A leží to tady půl roku. Zase je třeba poděkovat panu ministrovi, že taky občas do té Sněmovny přijde a po půl roce jsme mohli projednat první čtení, protože tempo a pořadí projednávání tisku diktuje vládní koalice, a ne opozice. Takže když to tady leželo půl roku, tak teď najednou máme my ostatní dostat jenom 30 dnů. No a uvidíte, když to zkrátíme na 30 dnů, stejně to budeme projednávat ve druhém čtení v září, protože pan ministr tady v červnu stejně nebude, jak je jeho dobrým a oblíbeným zvykem.

A k tomu konkrétnímu dotazu, který já jsem dal, žádnou odpověď jsem nedostal. Vy jste vlastně řekl, jestli jsem to dobře pochopil, že jste to sem nejdřív poslali a potom dodatečně MPSV zpracovalo nějaký podrobnější materiál. Ale my ho nemáme k dispozici. A všimněte si... A my se shodujeme na popisu toho problému. Pan ministr říká: To je ve prospěch těch, u kterých, jak správně říkáte, hrozí riziko vybydlení toho bytu - a já s tím souhlasím - a proto navrhujeme, aby ten majitel bytu mohl vybrat nižší kauci. No to nemá žádnou logiku. Vy vlastně říkáte, že ti, u kterých hrozí vybydlení toho bytu a nějaké škody, že tu tíži ponese majitel. A vy si skutečně myslíte, že to prosadíme, že ti soukromí majitelé to někomu pronajmou, že se nějaká bariéra odbourá? No neodbourá. Naopak, když je tam větší záloha či kauce, tak je teoreticky větší možnost, že to ten majitel riskne. Řekne: Mám šest nájmů, no tak uvidíme. Můžu chodit to tři měsíce kontrolovat a jsem schopen včas zatáhnout záchrannou brzdu a v případě ty škody sanovat z té kauce. Takže to žádnou bariéru neodbourává a je to přesně v duchu toho neomarxistického křídla v naší vládě, která prostě vidí, že nás bude vychovávat, regulovat a bude trápit vlastníky. Protože kdo má majetek, je prostě sprostý podezřelý. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. To byl zatím poslední přihlášený, i když už mimo rozpravu. Já přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Nejprve o návrhu pana poslance Plíška na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování a pak se budeme případně zabývat přikázáním výborům. Je tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Plíška na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 437, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro 37, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru? Není tomu tak, přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 438, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 145, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Ne, nebojte se, zemědělský výbor to nebude, ale výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj vzhledem k tomu, že bydlení je jeho parketa. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Jestli tomu tak není, budeme hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj dle návrhu pana poslance Bendla.

Zahajuji hlasování o přikázání tomuto výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 439, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro 86, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme návrh přikázali výboru ústavněprávnímu jako garančnímu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Dále paní poslankyně Válková navrhla zkrátit lhůtu k projednání na 30 dnů.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 440, přihlášeno 148 poslankyň a poslanců, pro 55, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Já děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím projednávání prvého čtení tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP