(16.30 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, páni poslanci, my jsme tady na podzim roku 2013 diskutovali o možnosti odložení účinnosti občanského zákoníku. Já jsem v té souvislosti upozorňoval na problém s omezením svéprávnosti na dobu tří let. Byla to zkušenost soudců, kteří upozorňovali na to, že to bude věc, která soudy do značné míry zahltí, a že to bude také velmi nákladné, protože s každým novým posuzováním musí být nový znalecký posudek. Tato změna přináší jistou úlevu. V nové úpravě lze původní omezení svéprávnosti prodloužit na pět let. Dalším problémem stávající úpravy pak bylo, že soudy jsou v pravidelných intervalech zahlcovány novými žádostmi o omezení svéprávnosti každé tři roky. Tady změna ulehčí soudům, které budou přezkoumávat velmi zjednodušeně tyto žádosti, o prodloužení na pět let. Až praxe ukáže, zda to soudům přinese nějaké ulehčení práce a pomůže to významně jejich zatížení v dané oblasti. Rozhodně jsem toho názoru, že navrhovaná změna je potřebná, měla by pomoci jak opatrovníkům, tak soudům v řízení o omezení svéprávnosti. A s tím bodem souvisí změna zákona o zvláštních řízeních soudních ve sněmovním tisku 642. Možná by stálo za úvahu prodloužení i na dobu delší než pět let, protože opravdu si myslím, že skutečně ty soudy tím musí být zahlceny a že to je poměrně nákladná záležitost.

Potom bych chtěl říct ještě jednu zmínku k tomuto návrhu, a to je usnadňování udělování plné moci, která musí mít předepsanou formu veřejné listiny. Zatímco stávající stav umožňoval opatření takové plné moci v zásadě pouze formou notářského zápisu, který musel být klientem samozřejmě zaplacen, v tuto chvíli bude na zmocniteli, zda půjde k notáři, či nechá pouze levně ověřit podpisy. Samozřejmě si dokážu představit, že tato změna může vyvolat jistý odpor u notářů, a dojde podle mého soudu trochu k vyprázdnění užití plné moci ve formě skutečné veřejné listiny. Ve většině případů však v běžném životě člověku k právním jednáním opravdu stačí plná moc s ověřenými podpisy, které dostatečně prokazují oficialitu dokumentu, a jedná se o mnohem levnější variantu. V závažných případech pak jistě lidé sáhnou po formě notářského zápisu. Ale zde by, si myslím, stálo za úvahu, zda by nemělo být do zákona doplněno, že na plné moci má být podpis jak zmocnitele, tak zmocněnce. Setkal jsem se totiž i s názorem, že plná moc je jednostranný právní akt, který nevyžaduje, aby se na něj zmocněnec podepsal a plnou moc tak přijal. Stačí, že ji má u sebe a jedná podle ní. Navrhovaná úprava ale podle svého znění mluví o podpisech a podle mého názoru automaticky počítá, že na plnou moc se podepíše zmocněnec i zmocnitel. Tady tento dvojí výklad, kolik podpisů má být na plné moci, by mohl v některých případech vést ke sporům, byť by samozřejmě šlo o určité výjimečné případy, ale je to takové doporučení, které já dávám k tomuto návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já spíš takovou obecnou poznámku. Když poslouchám projevy pana poslance Chvojky, pana poslance Hovorky, pana ministra a možná i dalších, a nejenom teď, tak se prostě otvírají jakési staré boje, které kdysi byly, o podobu toho takzvaného nového občanského zákoníku, který dnes již nějakým způsobem platí. Přece to, co máme projednávat dnes, je asi takový drobný malý... důkaz to má být těch, co to navrhují a podporují, že vlastně měli pravdu, jaké tam ty chyby byly. Ale já si myslím, že tímto způsobem se nikam nedostaneme, když budeme pořád dělat nějaké drobné úpravy, úpravičky, jenom proto, abychom dokazovali: tehdy jsme měli pravdu. Já chápu a bral bych jako legitimní, kdyby ti, co byli proti tomu zákonu, a když tady to říkali, tak přišli a řekli: zrušíme ten občanský zákoník, on je hrozný - neboť dnes máte většinu. Ale hlavně to b) - přinesli lepší občanský zákoník, což se nekoná. Ono je dobré ten zákoník kritizovat - jestli pan poslanec Chvojka a někteří další tady říkali, pan poslanec Chvojka přímo teď ne, teď se omlouvám, ale někteří jiní, že vlastně ten starý zákoník byl málem lepší, no tak zrušte tento, mějte tu odvahu, ve svých vlastních hnutích a stranách to prosaďte a pak to prohlasujte. Ale my se tady nabouráváme malinko do korábu zvaného občanský zákoník, a místo abychom tedy řekli "tak ho tedy celý sestřelíme, říkáme to dlouho, celé je to špatně", tak my napřed vlezeme do podpalubí, pak se snažíme tam chvilku šmejdit, třeba tam něco poškodíme, a půjdeme dál.

Takže opakuji, tak to zrušte celé, pokud na to máte politickou sílu, ale hlavně předložte lepší. A takové to šití těch malých kapsiček místo toho, aby se vytvořil celý oblek, to umí každý.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Blažkovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Jenom zareaguji na svého předřečníka, vaším prostřednictvím, pana poslance Blažka. Ale takhle to přece vůbec není. Vždyť naopak i z řad opozice tady zazněla kritická slova, že se v podstatě mění jenom nepatrně a jenom v oblastech, které i vy sami definujete jako nedůležité, nevýznamné, proto vůbec zpochybňujete tu změnu. Takže já tomu teď nerozumím. To je asi tedy, když bych si vzala váš příměr, tak je to, jako by tam někdo běhal s barvičkami v tom podpalubí a místo toho, aby byla stěna zelená, ji maloval namodro, aby námořníci lépe nebo hůře viděli. A teď mi odpusťte, že v tom příměru nejsem schopna pokračovat, protože mu nerozumím.

Já si ale myslím, že naopak tady jsou jenom ty akutní změny vyvolané praxí. Já sama vím ještě o některých dalších, které by byly asi užitečné, třeba v té oblasti pracovní, pracovněprávní, ale zatím se krotíme všichni. Tak doufejme, že nám to vydrží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Válkové. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, po něm pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Tak, děkuji za slovo. Paní poslankyně Válková v tom předchozím svém projevu sama řekla, a to já s ní souhlasím, že se může otevřít - vy jste neřekla Pandořina skříňka, to řekl někdo jiný. Ale já nepoznám, jestli tento návrh zákona přichází právě proto, aby se otevřela široká debata na výborech a nevím, kde všude možně, a ve třetím čtení prošla nějaká obrovská novela toho občanského zákoníku - nebo jak to může dopadnout? Čili já říkám, než připouštět tato rizika, tak napište lepší zákon a přineste ho. Nic víc, nic míň. Ale celý.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem se nedostal ke slovu, když mě zarazil pan předseda, myslím řídil schůzi, myslím, že ještě nebyla diskuze, tak přece jen teď, byť s odstupem. Paní kolegyně Válková tady před chvilkou řekla sama, jestli jsem to správně zaregistroval, že tam je pár nevýznamných věcí. Tak proč s tím tedy ztrácíme čas, s těmi nevýznamnými věcmi? Proč ztrácíme čas s nevýznamnými věcmi? My jsme dopoledne tady řešili - já jsem dával za pravdu kolegovi Urbanovi, že tady ztrácíme čas nad kuřáckým zákonem a máme tady mnohem podstatnější zákony, které by měla Sněmovna projednat.

Pan ministr v úvodním slově - na to jsem chtěl reagovat - říkal, že tedy by chtěl, aby se to projednalo rychle, a současně řekl, že už to tady nějakou dobu leží. Tak jsem nelenil a podíval jsem se do systému - leží to tady půl roku, to je pravda. Takže to je ta klasika vládní koalice: nejdřív to budeme protahovat, nejdřív to necháme ležet v šuplíku, a pak tady budeme škemrat: my to potřebujeme rychle projednat.

Já se zarazím. Nebudu říkat to, co jsem chtěl říct teď lidově. Prosím vás, nechte toho.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Další dvě faktické poznámky - nejprve pan poslanec Petr Bendl, po něm pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem pozorně poslouchal pana ministra, když tady zdůvodňoval tento návrh novely občanského zákoníku a jako jeden z bodů tady říkal o tom zrušení toho nájmu, šestiměsíčního nájmu, z šesti měsíců na tři. A pan kolega Stanjura se ho na něco ptal, já vidím, že pan ministr nemá zájem odpovědět. Nebo pravděpodobně asi bude reagovat až ve svém závěrečném slově, kdoví jestli. Tak bych vás chtěl vyzvat, abyste odpověděl, protože my na to potom nemáme šanci reagovat kromě přednostních práv. Tak prosím nedělejte tady malého Bobše a zkuste jaksi vylézt ven s odpovědí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP