(16.20 hodin)
(pokračuje Benda)

Prostě je to smysluplné řešení, ale musí se vědět, že to není právnická osoba, což mám takový pocit, že dosavadní vedení Ministerstva spravedlnosti nebo odborníci, kteří na tom pracují, tak nějak netuší, že to není právní subjekt. Že je naprosto nesmyslné ho někam zapisovat. To jsou taková jako zlehčení, která mi připadají... Ale zato budeme citovat Panama Papers a tvrdit, že tam někde unikají peníze ze svěřeneckých fondů.

Některé další věci dílčí byly označeny, ale jestli chceme svěřenecké fondy zrušit, tak je zrušme. Je to možná koncepční změna. Já ji pokládám za nerozumnou, protože si myslím, že byly do zákona dány z rozumných důvodů, které umožňují správu některých větších majetků snazším způsobem. Ale netvařme se, že jejich úplné převrácení do něčeho úplně jiného, kde se vůbec nerozumí jejich podstatě, pomůže svěřeneckým fondům, a netvařme se, že to je něco, co nám předepisuje Evropská komise nebo co nám předepisují dohody proti praní špinavých peněz. Ty nám předepisují úplně jiné věci než vytvářet nějaké veřejné rejstříky svěřeneckých fondů.

Takže moc poprosím, nezkracujme lhůtu. Při vší úctě k paní profesorce Válkové, nezkracujme lhůtu. Ono to nebude, ani toto projednání nebude tak jednoduché, jak to vypadá. A to vidíte, že já nenavrhnu jediné rozšíření. Nenavrhnu jediné rozšíření novely občanského zákoníku, protože to pokládám opravdu za chybu. A myslím si, že kodexy tohoto charakteru úplně klidně vydrží pět let bez jediného zásadu. Že si s tím nakonec justice dokáže poradit, že praxe si s tím dokáže poradit a že by bylo nejlépe, kdybychom návrh zákona opravdu teď vůbec neotevřeli, nechali nový občanský zákoník novému občanskému zákoníku. A jestli se k němu vrátí příští Sněmovna po příštích volbách, tak pak možná už bude mít nějaké rozumné poznatky z praxe.

Ale pro komplikovanost toho, co je nám tady předkládáno bych nedoporučoval ani to zkrácení na 30 dnů, protože si myslím, že část věcí se bude muset úplně vyhodit a části se budou muset v případě přepsat, pokud už by byl takový zájem vůbec to dělat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Bendovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Jan Chvojka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já na rozdíl od mých dvou předchozích kolegů, kteří si horovali za to, aby občanský zákoník zůstal alespoň ještě nějakou dobu nezměněn - a jsou to kolegové, kteří zde minulé funkční období, kdy nejenom já, ale i ostatní sociální demokraté bojovali za to, aby nový občanský zákoník nebyl vůbec schválen, a to jsme byli tenkrát na stejné lodi s dnešním panem ministrem, který proti němu byl jako advokát, já jako poslanec, ale nejenom já, ale celá ČSSD - tak si myslím, že změny jsou rozumné a že přišly ve správnou dobu, protože se v praxi ukazuje, že můžou být opravdu problémem. Tudíž já tu změnu - kvituji je možná silné slovo, ale jsem za ni rád.

Nicméně vadí mně na novele jedna věc. Čekal jsem celou dobu, nebo myslel jsem si, že v tisku bude i určitá oprava toho, co se stalo, když se přijímal nový občanský zákoník. A já považuji za velký omyl zrušení předkupního práva. Mám takový pocit, že pan ministr avizoval někdy před rokem, před tři čtvrtě rokem touto dobou, že tam opětovně navrácení předkupního práva bude. Bohužel tam není. A já se chci zeptat, prostřednictvím... nebo bez prostřednictví, je tu pan ministr, jestli plánuje, když už ne tady v té další novele, kterou přislíbil, že se tam předkupní právo vrátí. Protože já si myslím, že by tam mělo být. Myslím si, že byla velká chyba, že se zrušilo. Myslím si, že se toho institutu, toho, že předkupní právo v podstatě až na nějaké výjimky neexistuje, zneužívá. Že byť víme, že spoluvlastnictví, jak nás učili na právnické fakultě, je ďáblův vynález a že by vlastnictví mělo směřovat spíše do rukou jedné osoby, tak v životě se stává to, že nemovitost např. vlastní více osob. A dřív bylo prostě jasné a desítky let právní praxe obvyklé, že pokud se chcete zbavit nějaké části svého jmění, nemovitosti, půlky domu, tak to musíte nabídnout spoluvlastníkovi, pokud jste to nepřeváděl na nějakého svého blízkého, na osobu blízkou. Nyní tomu tak není. A těch věcí se zneužívá. Obrátilo se na mě už - nechci říkat, jak někdo přehání, říká desítky, stovky, ne, pár lidí, kteří vědí o tom, že se to zneužívá a že to je určitým prostředkem k vydírání. Ty se chceš se zbavit... nebo já chci koupit tvůj podíl, tak já ho nekoupím, ale prodám svůj za nějakou cenu. A prodám to osobě, se kterou nebudeš zrovna rád, že bude tvým spoluvlastníkem.

Takže je to prostě problém, pane ministře. A mě by zajímalo, jestli to vnímáte stejně. Jestli jste ochoten, protože pan předkladatel Vondráček sliboval, že dá nějakou malinkou změnu ve formě pozměňovacího návrhu, akceptovat i můj pozměňovací návrh... (Směje se.) A bude jich třeba ještě víc u někoho jiného. Anebo ho nebudu dávat, když mi přislíbíte, že se tam v té větší novele předkupní právo vrátí. Já si myslím, že relevanci to má a že je to v této Sněmovně prosaditelné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. S faktickou poznámkou - ne, řádně přihlášený. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Určitě není dobrý nápad zkracovat lhůtu.

Ale já mám konkrétní dotaz k jedné z navržených změn - asi jsem první nečlen ústavněprávního výboru, který vstupuje do rozpravy - a to je § 2254. To je ta jistina, kdy z šestinásobku možného maxima je navržen trojnásobek. Mě by zajímalo proč. Já nevím, jestli budeme kvantifikovat případy, kdy nájemník vybydlí. Vybydlí ten byt. Nezaplatí. Nezaplatí za služby. Způsobí škody a neuvede byt do původního stavu. A v zásadě jediné, co zbude majiteli, je, že se může částečně sanovat z kauce, kterou má předplacenou nájemník. Takže místo abychom chránili majitele a nechali tu smluvní volnost, tak nějaký imaginární požadavek MPSV, který není nijak zdůvodněn, říká, že stačí tříměsíční záloha na nájemné. Zkuste to trošku ekonomicky podložit a kvantifikovat případy.

A co mají dělat chudáci majitelé po svých nájemnících, a bohužel takoví nájemníci existují, po kterých zůstávají dluhy, nezaplacené faktury a zdevastované vnitřní prostory bytu? Já vím, že řeknete, tak ať se soudí a pak případně, ať to vymáhá exekutor. Známe takové případy. Ale kde nic není, ani exekutor nic nevybere. A jde to k tíži majitelů bytů či domů.

Takže tuto konkrétní navrhovanou změnu nepovažuji za ničím podloženou. V důvodové zprávě je jedna obecná věta na přání MPSV. Ale to mi přijde hrozně málo. Takže minimálně budeme navrhovat vypuštění toho paragrafu, když už tam vůbec má být nějaká hranice. Proč to není na smluvní volnosti? Zeptejte se starostů, zda jim stačí tříměsíční kauce. A to mluvíme o obecních bytech. Nemluvíme o privátních. Podívejte se, zeptejte se Svazu měst a obcí, jak jsou velké dluhy za nájemné, které evidují obce. A jde to k tíži veřejných rozpočtů. A vy zase ztěžujete možnost majitelů bytů, ať už jsou to obce, nebo privátní, aspoň částečně v případě, kdy se nájemce nechová řádně, aby částečně z něčeho měli možnost hradit nezaplacené dluhy, případně vzniklé škody na majetku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Dalším, tentokrát řádně přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka. Po něm pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP