(12.50 hodin)

 

Poslanec Martin Lank: Já už s tím ani nepočítal. Každopádně děkuji za slovo, pane předsedo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, už nebudu zdržovat dlouhým opakováním všech argumentů, proč si myslím, že tento zákon představuje zásah do svobody podnikání i jednotlivce. Řada argumentů už tady zazněla. Snad jenom připomenu ty z mého pohledu nejzásadnější.

Lidé v této zemi jsou z velké většiny svéprávní, ale stejně jako hospodský ví, jaké zákazníky ve svém podniku chce, tak každý má možnost si vybrat, jestli půjde do kuřáckého, nebo nekuřáckého. Vy oběma skupinám chcete tuto možnost volby sebrat. Říkáte, že lidé nemají dost rozumu, aby si rozhodli sami, jak se svým životem budou nakládat, a že vy sami budete rozhodovat, co je pro ně nejlepší, ať se jim to líbí, nebo ne.

Kdyby kuřácké provozovny tak hrozně lidem vadily, tak by už dávno zanikly, protože by do nich jednoduše nikdo nechodil. A ostatně je jich čím dál tím méně. Kuřáckou restauraci často hledáte dlouho a někdy i marně. Tak to tak nechte. Trh si s tím poradí. Ale prosím, neberte lidem tu svobodu řídit se vlastním rozumem. Ano, nezpochybňuji, zákaz kouření má smysl na místech, kam jít musíte a kde nemáte na výběr, ať už jsou to třeba čekárny, soudní budovy, veřejné instituce a další a tak podobně. Ale trvat na tom, že všechny provozovny budou nekuřácké, protože co kdybyste někdy v budoucnu teoreticky náhodou tam chtěli jít, tak to je z mého hlediska prostě nehoráznost.

Vadí mi také, a to už tady taky zaznělo, že jste podle mého názoru záměrně uvedli velkou část veřejnosti v omyl, když se tento návrh prezentuje tak, že chcete zabránit tomu, aby lidem v restauraci někdo u oběda kouřil pod nos. Věřím, že kdybyste na rovinu řekli, že jde o absolutní zákaz kouření v restauracích, barech, pivnicích, kavárnách, diskotékách a všude jinde, kde se podávají jídlo nebo nápoje, tak by to ta veřejnost možná vnímala trošku jinak. Ostatně podle průzkumu většině Čechů skutečně vadí kouř v restauracích. To je pravda. Ale s absolutním zákazem nesouhlasí. To je to B, které je potřeba k tomu průzkumu taky dodat. Celkově se podle autorů průzkumu ukazuje dlouhodobý trend, že většinová domácí populace není nakloněná přijímání striktních zákazů, které nedávají možnost volby. Ale čemu se divit? Jak věříte úsudku vlastních občanů, se už ukázalo při vašem postoji k referendu o vystoupení z Evropské unie.

A poslední věc. Vážené kolegyně, vážení kolegové, už to tady taky zaznělo. Ale vládní návrh zákona, ke kterému je více než 250 pozměňovacích návrhů, a to včetně těch, které podali sami vládní poslanci. Tak jestli se někdo precizně vyznáte v tom, jak bude ta výsledná podoba zákona vlastně vypadat, tak to se přiznávám, klobouk dolů. Spíš se obávám, že z toho zase bude paskvil a sami se pak budeme divit, co jsme to zase vlastně odhlasovali.

Proto ve vší úctě navrhuji vrácení tohoto zákona do druhého čtení, kde by získal trochu stravitelnější a jasnější podobu, a prosím vás o to.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Lankovi. Nyní pan poslanec Jiří Koubek a připraví se pan poslanec Snopek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající. Já budu mít návrh na technicky legislativní úpravu, už jsem to panu zpravodaji říkal, ale aby mohl pan zpravodaj o tom nechat hlasovat, tak je nutné, aby to tady zaznělo na mikrofon.

Týká se to pozměňovacího návrhu, který je obsažený v usnesení garančního výboru pro zdravotnictví č. 141 z 30. schůze konané dne 17. února pod písmenem A, resp. pod písmenem A2: 4. V § 36 odst. 1 písmena s) se za slovo "nápoje" - a to je to klíčové, co tam budu rozporovat - vkládají tato slova "nebo provozovně výrobce vína, ve které jsou prodávány alkoholické nápoje". Když si tuto větu vložím do příslušného § 36, tedy Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob, odst. 1: Prodejce se dopustí správního deliktu tím, že - a teď tam vložím tuto větu - tak ta věta je zcela nelogická, neboť by zněla: "Prodejce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 16 odst. 1 nezajistí, aby na místě prodeje alkoholických nápojů nedocházelo k požívání alkoholického nápoje nebo provozovně výrobce vína, ve které jsou prodávány alkoholické nápoje osobou mladší 18 let." Tak ta věta nedává logiku. Zřejmě měl autor tohoto pozměňovacího návrhu úmysl vložit tento svůj pozměňovací návrh nikoli za slovo "nápoje", ale za slovo "nápojů", a potom by ta věta zněla: "Prodejce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 16 odst. 1 nezajistí, aby na místě prodeje alkoholických nápojů nebo provozovně výrobce vína, ve které jsou prodávány alkoholické nápoje, nedocházelo k požívání alkoholického nápoje osobou mladší 18 let." Pak ta věta bez ohledu na to, jestli pro ni budu hlasovat, nebo ne, by alespoň nějakou elementární logiku dávala.

Ke zvážení pana zpravodaje je i to, zdali nechce v tom pozměňovacím návrhu učinit ještě jednu legislativně technickou úpravu a doplnit předložku "v", jako od slova Vojtěch, aby tam bylo "nebo v provozovně výrobce vína, ve které jsou prodávány alkoholické nápoje".

Děkuji za pozornost. To jenom jako on ten výsledný návrh bude samozřejmě paskvil, ale tak aspoň v jedné větě ten paskvil může vypadat tak, že se dá i jako česky přečíst. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Koubkovi. A nyní se slova ujme poslední přihlášený v rozpravě, pan poslanec Václav Snopek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Snopek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pane ministře, dovolte mi jako předkladateli nejkomplexnějšího pozměňovacího návrhu se vyjádřit k tomuto zákonu, který právě projednáváme. Jeho název je o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Už sám název je poněkud zmatečný, stejně jako celý návrh zákona.

Na úvod si položme otázku, jak dělíme návykové látky. První dělítko nám říká, že na legální a nelegální. Dělení ve sféře legality probíhá na linii, zdali je, nebo není zákaz jejich prodeje. Mezi legální návykové látky patří alkoholické nápoje, tabákové výrobky a také některé léky. Ano, i u léků může vznikat uživateli návyk a závislost. A jsme u prvního problému. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tedy léků, v tomto zákoně není ani slovo. Nelegální návykové látky můžeme rozdělit na měkké a tvrdé drogy. Do kategorie měkkých drog je zařazena například marihuana. Mezi tvrdé drogy patří heroin, pervitin, kokain, hašiš nebo extáze.

Kdybychom si měli návykové látky seřadit podle návykovosti a nebezpečnosti pro společnost, tak by tato řada vypadala asi takto: nejnebezpečnější je jednoznačně heroin, na tom se shodnou všichni experti. Nejrychleji na něm vzniká závislost. Heroin je z drog také považován za nejrychlejší cestu k závislosti nebo na hřbitov. Hned za ním je pervitin a další injekčně aplikovatelné drogy. Dále bychom na stupnici nebezpečnosti mohli najít látky, které se šňupou, například kokain, nebo čichají - čikuli a podobně. Na chvostu nelegálních drog jsou pak různé taneční a rekreační drogy, jako je třeba extáze.***
Přihlásit/registrovat se do ISP