(12.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Takže v tuto chvíli přerušuji bod č. 155, vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ve třetím čtení s tím, že jsme přerušili před vystoupením pana poslance Václava Snopka. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a přerušuji tento bod.

 

Podle usnesení Poslanecké sněmovny se ve 12.40 hodin budeme zabývat bodem číslo

226.
Návrh na působení Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany
v Irácké republice v období ode dne schválení Parlamentem České republiky
do 31. prosince 2018 v celkovém počtu do 35 osob
/sněmovní tisk 761/

Materiál mají uvést ministr obrany Martin Stropnický a ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Ale bylo doručeno usnesení vlády České republiky ze 3. května letošního roku, kdy předseda vlády pověřuje ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, aby odůvodnil vládní návrh tohoto tisku. Požádám tedy pana ministra Pelikána, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. O totéž požádám pana poslance Antonína Seďu.

Ale slovo dám nejdřív s přednostním právem předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že členové vlády si z nás dělají legraci! My jsme v úterý souhlasili na poradě grémia Poslanecké sněmovny, že zařadíme tento bod napevno ve 12.40 hodin s odůvodněním, jak je to klíčové, nezbytné, jak to spěchá! Ať je opozice vstřícná, ať dají hlasy! Což my samozřejmě dáme, protože jsme vždycky podporovali mise. Kde jsou ministři? Já navrhuji přerušení do příchodu ministrů, zejména ministra obrany v této chvíli. Pokud nepřijde a vy to neodsouhlasíte, tak vám říkám, že si vezmu pauzu. Takhle s námi jako s Poslaneckou sněmovnou ministři zacházet nesmí! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak ano, já samozřejmě, jde o procedurální návrh, který musím nechat odhlasovat. Spustím gong, odhlásím vás všechny. Požádám vás o to, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

O procedurálním návrhu předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury na přerušení bodu č. 226 do příchodu ministra zahraničí a ministra obrany rozhodneme v hlasování číslo 428, které právě teď hodlám zahájit.

Zahajuji hlasování číslo 428 a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 428, z přítomných 155 pro 132, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nezbývá mi nic jiného než přerušit bod č. 226, poděkovat jak panu ministru Pelikánovi, tak i zpravodaji. Ale podle usnesení nám nezbývá než tento bod přerušit. Ještě udělám poznámku na tisk.

Podle pořadu schůze se můžeme zabývat zpět přerušeným bodem, protože ten jsme přerušovali jenom pro projednání tohoto bodu.

 

Takže se vracím k bodu

155.
Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
/sněmovní tisk 508/ - třetí čtení

Ale předtím, než otevřu dál rozpravu, předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Prosím o pět minut pauzu na poradu klubu KSČM. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vyhlašuji přestávku do 12.49 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 12.45 hodin do 12.49 hodin.)

 

Přestávka pro poradu klubu KSČM uplynula. Budeme pokračovat. První přihlášený je pan kolega Václav Snopek. Toho nevidím, takže jeho přihláška propadá na konec přihlášených k rozpravě a slova se ujme pan poslanec Martin Lank. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji, že zaujali svá místa u stolku zpravodajů. Do 13 hodin budeme pokračovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP