(12.30 hodin)
(pokračuje Válková)

Ministerstvo zdravotnictví nám slibuje úplný zákaz kouření už pět roků. Myslím si, že naše veřejnost si zaslouží, abychom už konečně začali hlasovat. Takže já tu svoji původně rozsáhlejší řeč končím s tím, abychom dali v hlasování najevo jednoznačně svoji vůli, jestli chceme zákaz kouření v restauracích, nebo nechceme. Jestli se opět jenom vymlouváme, stejně jako to bylo v Poslanecké sněmovně v roce 2009. Tam se to tenkrát povedlo. Doufám, že se nám povede dát minimálně ten svůj názor v rámci hlasování najevo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Válkové. Mám tady faktické poznámky, kolega Snopek počká. Mám faktickou poznámku poslance Klána, Vyzuly, Lorencové a Urbana. Pan poslanec Klán k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dovolte, abych navázal na předřečnici paní poslankyni Válkovou. Rakousku to trvalo dvacet let, od roku 1995 je ten zákon upraven, ale nějakou dobu jim to trvalo. Šli cestou částečné regulace. Podle mého názoru ta částečná regulace je lepší než jít úplnou regulací, úplného zákazu. Mám k tomu jeden argument. Je lepší částečná regulace, protože ti lidé si na to postupně budou zvykat. Postupně, jak provozovatelé, tak lidé, občané, různí hosté, návštěvníci atd. Poté se můžeme podívat, jakým způsobem to vyhodnotíme, zda to přineslo nějaká pozitiva, negativa, a přejít třeba k úplnému zákazu. Podotýkám, já jsem nekuřák a nemám problém s úplným zákazem kouření. Já s tím nemám problém, ale říkám, pojďme cestou částečné regulace. Mají to i státy v Evropě, má to Francie, má to Slovensko, v současné době ještě stále Rakousko, Řecko a další. Já jsem tady o tom mluvil. Říkám, je to můj pohled, je to můj názor, podle mého názoru je to lepší cesta než jít úplným zákazem kouření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klánovi. Nyní pan poslanec Vyzula, potom paní kolegyně Lorencová, pan kolega Urban a dále se přihlásil pan kolega Bendl. To jsou faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji za slovo. Já tady slyším takové strašení, že budeme hlasovat 250krát, že je to dlouhé. Prostě ta hlasovací procedura není jednoduchá, je složitá, ještě jsme k ní nedošli. Až bude řečena, tak uvidíte sami, jak je náročná. Ale každopádně jsou tam takové možnosti, že když se jedna možnost odhlasuje, tak potom třeba deset, dvanáct, patnáct dalších hlasování vůbec nebude. Proto bych chtěl z tohoto místa teď podpořit jednak návrh paní profesorky Válkové, který tuto záležitost částečně řeší, a podpořil bych i návrh pana poslance Bendy v podstatě, protože rovněž nám několik hlasování ubude.

A jinak si myslím, že je mou povinností ještě naposledy - už jsem o tom mluvil opakovaně, ale myslím si, že to musím říct, ten názor na elektronické cigarety a vodní dýmky. Já vím, že jsou tady jiné názory, a nemá cenu to celkově rozebírat. Je celá řada studií na internetu, když si na to někdo klikne, tak může číst celý den. Ale prostě elektronické cigarety některé škodí tomu kuřákovi, obsahují kancerogenní látky, to nebezpečí tady prostě je. Jednak z hlediska kancerogeneze a jednak z hlediska poškození plic. A pokud se týká samotných vodních dýmek, musím říct i tohleto, protože sice garančním výborem prošlo, že by vodní dýmky mohly být uvolněny, nicméně uvědomme si, že v té vodní dýmce může být až stokrát více tabáku než v normální a je to otázka nikotinu. A nikotin je jedna z nejnebezpečnějších návykových látek.

Pokud se týká hlasovací procedury, já vím, že to je nepříjemné. Kdybych byl zpravodaj a někdo mi zasahoval do hlasovací procedury, kterou jsem několik dní tvořil, tak bych taky nebyl rád, ale tady bych prosil o shovívavost a o schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Urban, poté pan poslanec Bendl. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Já musím úvodem říct, že nejsem opravdu zalobbovaná ve prospěch firem, které vyrábějí tabákové výrobky. Moje názory vycházejí z naprosté, promiňte, dámy a pánové, netolerance vůči kuřákům, kteří, ať chceme, nebo nechceme, plní státní pokladnu nemalými částkami. A to je až druhá věc. Chápu do jisté míry snahu ochránit zdraví těch, kteří nekouří a nechtějí si zdraví ničit tím, že budou dýchat tabák, který odmítají. Chápu to do značné míry. Co mi vadí, je militantnost. To je - buďto nebudete kouřit vůbec a nikde, bez jakýchkoli výjimek. To, co mi vadí, a nejenom mně, já to dostávám i v různých mailech a v různých poznámkách od lidí, se kterými se setkám - prostě ten zákon má opravdu velmi militantní podobu. A to je to, co vadí nejenom mně. Trochu tolerance aspoň mi tam chybí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Lorencové. Nyní pan poslanec Milan Urban také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já mám Sváťu Němečka celkem dost rád, ale přesto musím říct, že se tady skloňovalo, co je normální. Je normální, aby děti v základních školách braly drogy? Není. Je normální, aby lékaři a sestry odcházeli za hranice? Není. Je normální, abychom se starali o své seniory, o své maminky a tatínky tak, abychom si byli jisti, že prožijí klidné stáří? Je normální, aby se lidi nezabíjeli na silnicích? Je normální, abychom chránili své evropské hranice atd.? V tom bych ve všem mohl pokračovat a myslím si, že to normální je. Samozřejmě možná máte pravdu, ale je tohle nejdůležitější problém této společnosti? Není. Myslím si, že je dostatečně ošetřen stávající legislativou a že to, jak se mu teď věnujeme, neodpovídá důležitosti a prioritám, které máme a musíme v této Sněmovně řešit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Urbanovi. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Petra Bendla a poté pan poslanec Václav Snopek, pokud na něj dojde. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já opravdu dvě stručné poznámky ke svým předřečníkům, kteří tady často používali argument, nebo používali slovo provozovatelé, že provozovatele omezíme tam či onde a že se tady rozhodujeme, jestli provozovatelům zakážeme kouření v jejich provozovnách a podobně. Já bych prosil, neštiťte se toho slova majitelé. Proč se bojíte říkat "majitelům zakážeme nebo majitelům dovolíme"? Co my jim, majitelům, ještě dovolíme v jejich restauracích. To jsou ti majitelé, kteří možná pronajmou někomu svůj prostor, kde je provozována restaurace, ale často a v naprosté většině, zejména v těch malých obcích, jsou majitelé zároveň provozovateli. Používejte to slovo majitelé, abyste věděli, o čem mluvíte. Ono to je daleko víc sofistikované, abyste věděli, komu to vlastně zakazujete, že to není imaginární provozovatel apod.

A k panu předsedovi zdravotního výboru, když říká, že elektronická cigareta sice neškodí tomu okolí, ale škodí tomu člověku samotnému, tak on přece dobře ví, že i třeba přejídání také škodí tomu člověku samotnému, a kdybych šel v duchu tohoto, tak asi změřím každému jeho - jak se tomu říká... body mass index nebo jak se to jmenuje - jestli náhodou už není moc tlustý, a oni řeknou: vy u nás dneska jíst nebudete, protože by to škodilo vašemu zdraví. A já si tedy nemyslím, že to je správná cesta.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Bendlovi za jeho vystoupení. Ještě je tady faktická poznámka kolegy Fiedlera, ale ani ho nenechám vyčerpat celé dvě minuty, přestože má podle jednacího řádu na ně nárok, ale ve 12.40 tento bod přeruším podle usnesení Sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Velmi krátce, bude přerušen bod. Já si myslím a dávám plnou pravdu panu kolegovi Urbanovi. Máme tady podstatně důležitější zákony, kterým bychom měli věnovat tolik času. Proboha, už tu diskusi ukončeme a posuňme projednávání tohoto bodu někam dál.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to se stát nemůže, protože mám tři přihlášené do rozpravy, a to kolegu Snopka, Martina Lanka, Jiřího Koubka. Ale platí usnesení Poslanecké sněmovny, že ve 12.40 začneme projednávat bod číslo 226.***
Přihlásit/registrovat se do ISP