(12.10 hodin)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, já se musím vaším prostřednictvím ohradit proti tvrzení poslance Jandáka, že pan kolega Němeček je nějaký rekordman s hloupými 250 pozměňovacími návrhy. U energetického jsme byli přes tisíc a zvládli jsme to také. Nemá to téměř žádnou korelaci s kvalitou návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času panu ministru Mládkovi. Nyní pan kolega Klán s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dovolte, abych vaším prostřednictvím reagoval na pana poslance Kolovratníka. On tady říkal o státech, kde platí úplný zákaz kouření, naprosto striktně úplný. A já říkám - proč se nepodíváme tedy do ostatních států celé Evropy, na Slovensko, do Rakouska, do zbylých částí Německa, do Španělska, do Francie? Tam všude mají určité výjimky. Já jsem tady o tom mluvil už v prvém čtení v té celé analýze. Já nevím, jestli tady vy lobbujete za státy, které mají úplný zákaz, já říkám dobře, ať ho mají, určitě to také nějakou dobu trvalo, než k tomu došli. A my podle mého názoru musíme udělat částečnou regulaci tak, abychom mohli třeba za pár let udělat úplný zákaz.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji kolegovi Klánovi. Nyní pan kolega Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Já jenom těm všem, co začínají větou "nechtěl jsem vystupovat". Tak nevystupujte, když nechcete, nebo už to prosím vás aspoň neříkejte. Ono se nám z toho tady stává zase kabaret. Já si rád některé příspěvky poslechnu, zvlášť někteří z nás mají dar pobavit, ale prosím vás, trochu střídmosti v té diskusi. Už tady nad tím trávíme takový čas, pojďme začít hlasovat nebo to věcně řešit. Prosím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji kolegovi Vondráčkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Rostislava Vyzuly.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěl říci něco podobného, co řekl pan kolega Vondráček. Ti, co nechtějí vystupovat, ať opravdu nevystupují.

Co bych ale chtěl říci - ono se nedá nevystoupit. To je pochopitelné. Vře to tady málem jako Morava proti Česku, event. by se mohly nějak chytnout, což by nebylo příjemné. Jsou tady názory od Šumavy k Tatrám. Diskutovali jsme o tom hodiny a hodiny. To není jako že bychom teď začali.

Já bych chtěl říci jenom několik drobností. Potěšil mě pan poslanec Klán, prostřednictvím pana předsedajícího, že chce hlasovat podle Rakouska. Výborně. Jen si ověřte, jak to tam v Rakousku opravdu teď nově je. (Poslanec Jandák mimo mikrofon: Teď jsem tam byl.) Teď jste tam byl, ano. Ale to ještě neplatí to, na čem se domluvili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím kolegy, aby ne -

 

Poslanec Rostislav Vyzula: To je jedna věc. Opravdu hlasujte podle Rakouska. Výborně.

Potom pokud se týká pana poslance Jandáka, prostřednictvím pana předsedajícího. Já ho mám rád jako herce, uznávám ho, je to sranda. Ale pokud se týká vepřového, prosím, ta novela zákona mluví o ochraně kuřáka i nekuřáka, to znamená pasivního kuřáka, ale také nekuřáka. A my nemáme žádné pasivní jedlíky vepřového. Nebo máme? (Poslanec Jandák mimo mikrofon: Máme - děti ve školních jídelnách.) Výborně, dobře. Pasivní jedlíky, jo?

Ještě k panu poslanci Bendovi, prostřednictvím pana předsedajícího. Pokud se týká toho, že ti, co vytvořili tento zákon, tuto novelu, jsou fanatici, tak bych ho chtěl jenom krátce lehce upozornit, že 78 % obyvatel této republiky si přeje tuto novelu. Tak má o 78 % voličů méně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vyzulovi i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Blažek také s faktickou poznámkou. Znovu upozorňuji pana kolegu Jandáka, že zatím jeho přihlášku nemohu evidovat, protože všechny elektronické mají před ním přednost podle jednacího řádu.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím panu poslanci Kolovratníkovi. Já mám rád Velkou Británii, rád si z ní vezmu vzor. Ale to nemůže být tak, že si vezmeme to, co se nám právě hodí, a ostatní věci nebudeme respektovat. Například ve Velké Británii je nepředstavitelné, aby ministr financí nechodil do parlamentu, protože se tam říkají blbosti, a vynechával pravidelně interpelace. Takže až si vychováte vy vašeho předsedu v duchu toho britského parlamentarismu, na který se odvoláváte, na to, jak se tam dobře žije, tak já přestanu kouřit. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Blažkovi. Nyní pan kolega Benešík s faktickou poznámkou. Poté kolega Stanjura s faktickou poznámkou a poté kolega Klán. Pak se dostane na přihlášku z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jenom aby nevznikla mýlka. Já jsem chtěl tím příkladem poukázat typově, k jakým situacím dochází a může docházet, takže nedělejme si z toho úplně legraci. Prostě jedná se o to, že nekuřák by měl mít právo být chráněn. A není to prostě vždy tak, že se řekne: ať tam nechodí nebo má se tomu vyhnout nebo že ten druhý má na to právo. Prostě musíme najít jasný kompromis mezi tím, kde končí právo jednoho a začíná právo druhého. O tom je i spousta pozměňovacích návrhů.

Já nejsem žádný militantní poslanec, který tady bude brojit proti kuřákům. To není vůbec žádná pravda, ale opravdu si uvědomme, že ne každý je kuřák a že i ten nekuřák chce být chráněn. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Benešíkovi. Nyní faktická poznámka pana kolegy Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak nejdříve reakce na mého předřečníka. Já myslím, že vždycky, když se vláda nebo parlament rozhodnou páchat dobro, měli bychom se všichni mít na pozoru. Nikdy to nedopadne dobře. To za prvé.

Za druhé, když chybí argument, což velmi často chybí, zejména u vládních návrhů zákonů, tak se řekne: Ale v té Evropě se to dělá jinak. Podívejte se tam, tam, tam. Například do Německa, Rakouska. A když tady jsme třeba v jiné oblasti a my řekneme, že v Německu je neomezená rychlost, tak to najednou neplatí. Když vám tady vyjmenuji dvacet zemí Evropské unie, kde je tolerována jistá míra alkoholu u cyklistů, tak to u těch samých neplatí. Najednou nejsme tak vyspělí. Když se nám to hodí, tak to dělejme jako naši sousedi, když se nám to nehodí, tak se řekne: To je sice pravda, že to tak sousedi dělají, ale my nejsme tak vyspělá společnost. Není pravda ani to prvé, ani to druhé.

Ať se kolegové zlobí nebo ne, to označení Marka Bendy a některých prosazovat to do tohoto zákona je namístě.

Je zajímavé, když tady někdo obhajuje jinou nebezpečnou látku jako alkohol, tak to je pohoda. No přece pan kolega Benešík je sice nekuřák, chce mít nekuřácký prostor, ale běda, kdyby nemohl koštovat slivovici. Tak kde je rovný přístup? Takže u jedné nebezpečné látky to tolerujeme. Já nevolám po zákazu koštování slivovice. Já se k tomu pozměňujícímu návrhu také postavím hlasováním.

A pro pana kolegu Vondráčka chci jenom říci prostřednictvím pana místopředsedy - já chci vždycky vystoupit, když mluvím. Já to jenom chci říci, aby to bylo úplně jasné. Jsou to převážně kolegové z vašeho klubu. Jak říkal můj kolega Pavel Blažek, udělejte si pořádek doma a pak poučujte ostatní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Klán, poté pan kolega Benešík a poté pan kolega Jandák. (Poslanec Jandák mimo mikrofon: Já jsem se hlásil dříve.) Elektronicky nemám vaši přihlášku, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dovolte, abych vaším prostřednictvím reagoval na pana poslance Vyzulu. Pane kolego, poslouchejme se. Já jsem na začátku rozpravy, když začala probíhat rozprava, říkal, že Rakousko bude mít od roku 2018 úplný zákaz kouření. Já se ale kloním k verzi, kterou tam mají nyní. Já ji tady trošičku osvětlím.

Rakousko - zákonná úprava, federální zákon č. 431/1995 o výrobě, prodeji a reklamě tabákových produktů a o ochraně nekuřáků, tabákový zákon, ve znění pozdějších změn. V barech a restauracích platí obecný zákaz kouření s následujícími výjimkami. V provozovnách větších než 50 m2 mohou existovat oddělené a izolované kuřárny. Nesmí ovšem zabírat více jak 50 % plochy určené pro nekuřáky. V provozovnách představujících jednu místnost mezi 50 m2 a 80 m2 je možné povolit kouření, pokud majitel prokáže, že vytvoření oddělené a izolované kuřárny není z důvodu stavebních předpisů možné. Provozovny menší než 50 m2 se mohou rozhodnout, zda budou plně kuřácké, či nekuřácké. Těhotné ženy a osoby mladší 18 let nesmějí pracovat v prostorách, ve kterých mohou přijít do styku s tabákovým kouřem. Zaměstnanci mohou požadovat výplatu odstupného, pokud ukončí pracovní poměr z důvodu vystavení tabákovému kouři. Tato úprava je podle mého názoru lepší, než tady prosazujeme v tuto chvíli my.

Opravdu se poslouchejme. Já jsem na začátku říkal, že od roku 2018 bude mít Rakousko úplný zákaz. Ale já prosazuji nyní platnou normu, kterou Rakousko má stále ještě platnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Benešík, poté pan kolega Jandák a pak se vrátíme k řádné přihlášce paní kolegyně Válkové. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP