(12.00 hodin)

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já nerad navážu na soubor moravských poslanců, ale rád bych konstatoval, aby to nevypadalo, že my na té Moravě jsme pořád ve sklípku a koštujeme slivovici a že kvůli tomu tady brojíme za to, abychom na Moravě mohli dál pít, zatímco v Čechách se žije nádherně. Takže já bych tady zareagoval a poprosím poslance z Moravy, aby o nás nemluvili takto, a s plnou odpovědností prohlašuji, že v Čechách a v Praze trávím také dost času a pije se tam a hulí úplně stejně. Takže nedělejme prosím vás z Moravy tu představu, kterou by někteří rádi viděli, že neustále koštujeme slivovici, prosím vás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Blažkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Klán, po něm pan poslanec Benda.

 

Poslanec Jan Klán: Já se tady nebudu vyjadřovat ke slivovici, i když ji také rád piji, takže se určitě kloním k pozměňovacímu návrhu, který předkládá pan poslanec Petrů, což já také podpořím, ale vrátím se k tomu, kdo má právo na čistý vzduch. Asi všichni určitě, ale tady se možná trošku něco motá, tady šlo prioritně o restaurace. V restauracích dneska už se většinou nekouří. Kde se vaří, podotýkám. To je velký rozdíl. Tam, kde se nevaří, tam podle mého názoru by si provozovatel měl vybrat, zda chce být kuřáckým, nebo nekuřáckým zařízením. To je můj názor.

A jak tady říkal pan kolega Benešík, že nekuřák má právo na čistý vzduch. Já když tady vyjdu na terasu, tak ten vzduch samozřejmě čistý třeba není, když tam jsou kuřáci, ale já s tím takový problém nemám. Pokud jde o to, zda kouřit v restauracích, nebo ne, tak opět říkám: dobře, udělejme tam uzavřenou místnost, bude to kuřárna, tam budou ti kuřáci a nekuřáci tam budou mít čistý vzduch, protože budou stejně v té nekuřácké části. Tohle si tady musíme trošku ujasnit. A říkám už tady poněkolikáté, já budu hlasovat pro modely, které jsou rakouské anebo slovenské.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klánovi. Nyní ještě dvě faktické poznámky - pan poslanec Benda, poté pan poslanec Jandák. Dobré poledne, paní a pánové, pokračujeme v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Dobré poledne, pane místopředsedo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, mě jenom trošičku nadzvedl pan kolega Benešík se svou tezí, že má právo chodit na verandu, aby mu tam nikdo nekouřil. To už se mi zdá opravdu - tak pak regulérně navrhněte zákaz cigaret. Ale teze, že někdo má právo na to, aby se nekouřilo ani venku, to už mi připadá fakt ulítlé někam úplně jinam. Když se podívám, kolik máme znečištění vzduchu jiného od automobilů a dalších věcí, tak prohlašovat za největšího škůdce této země kuřáky, protože někomu asi smrdí. No tak možná smrdí. Mně smrdí spousta věcí. Různé osoby pohybující se v tramvajích, které nemají třeba možnost se dostatečně často vykoupat. Dokonce mi často smrdí i některé typy voňavek, a to i pánských i dámských. Ale pořád ještě nechodím po světě a neříkám: tohle všechno máte zakázat.

Takže jenom bych chtěl, abychom tam měli nějakou míru racionality, a poprosil bych pana kolegu Benešíka, který zrovna musel odejít, tak buď ať tam nechodí, na tu verandu, ale aby mi zakazoval kouřit už i venku, to už se mi zdá trošku moc. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Jandák, poté pan kolega Seďa a Kolovratník, stále ve faktických poznámkách.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Já jsem panu kolegovi Bendovi chtěl jenom přeložit, o co tady jde. Pane kolego, my přece chceme lidi chránit. A my je uchráníme, i kdybychom je měli zabít! (Pobavení.) To si uvědomte, že o tohle nám přece jde.

A potom prosím vás jedna taková maličkost. Já už jsem pamětník, končící starý muž. 250 pozměňovacích návrhů, to tu nikdy snad ani nebylo. To ty zdi nepamatujou. (Námitky z pléna: Bylo!) Jestli je tu někdo starší, možná si to pamatuje, ale já už jsem tu dost dlouho na to, aby to bylo promlčeno. To si nikdo nepamatuje. A mám takový pocit, i když tam vyleze jenom pár pozměňovacích návrhů, dejme tomu 120, tak to přestává být vládní návrh, pane ministře. Co kdybyste se zamyslel po tom všem, co jste slyšel, a řekl jste krucifix, já to stáhnu a přepracujeme to? Já si myslím, že to je dobrý návrh. Děkuji vám. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Sice tady mám přednostní právo vystoupení pana ministra Mládka, ale nemohu mu udělit slovo, protože mám ještě dvě faktické poznámky, a to pana poslance Sedi a pana poslance Kolovratníka. Potom faktická poznámka pana zpravodaje, který má také přednostní právo, a pan ministr také. Dobře. Ale také faktické poznámky? (Ano.) Dobře. Pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji za slovo. Já velmi nerad vystupuji ve třetím čtení, protože tady bychom měli řešit opravdu už konkrétní pozměňovací návrhy a hlasování, ale chtěl bych připomenout, že každý návrh zákona by měl být posuzován selským rozumem, měl by být reálně realizován v praxi a hlavně by měl být kontrolován. A já se obávám, že v některých ustanoveních se zřejmě vychází ze zavedené praxe, kdy například teď řeknu svařené víno, které se běžně používá, nebo grog při turistických, to znamená sportovních akcích v zimě, tak v podstatě ho nikdo nebude kontrolovat, i když zákon to bude zakazovat. Má to logiku? Já si myslím, že to loku nemá.

A závěrem bych chtěl říct, že tady někdo zapomněl hlasovací kartu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Kolovratníka, potom faktická poznámka zpravodaje a pana ministra, potom přednostní právo pana ministra Mládka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré poledne, kolegyně, kolegové. Já jsem nechtěl už ve třetím čtení, ono se to opravdu točí dokolečka a nevěřím, že kterýkoliv z táborů přesvědčí někoho z jiného tábora k nějakému významnému posunu. Ale v reakcích na kolegy musím a vlastně se také budu opakovat, prosím vás, kolegyně, kolegové, podívejte se do zahraničí, podívejte se do Velké Británie, včetně Irska, Severního Irska, podívejte se do velké části Německa, ale také do Itálie nebo Turecka dokonce.

Chci vzkázat těm šedesátiletým dědkům, které reprezentuje Slávek Jandák: Milí dědci, normální je nekouřit! Tak prosím vezměte rozum do hrsti a podpořte ten zákon tak, jak ho navrhuje Ministerstvo zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je to od vás hezké, ale faktické poznámky jsou v pořadí: pan zpravodaj Krákora, pan ministr Němeček, pan kolega Klán, pan kolega Vondráček, pan kolega Vyzula, pan kolega Blažek, poté pan poslanec Jandák. To jsou faktické poznámky. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom navážu na pana kolegu. Já přesně tuto větu používám, že normální je nekouřit, a ještě za to doplňuji: kouření prokazatelně škodí zdraví. To bylo prokázáno.

Ale vystoupil jsem kvůli tomu, že bych chtěl navázat na pana kolegu Jandáka. Já jsem tady o jedno období přece jen déle než pan kolega Jandák, takže byly tady zákony třeba o pozemních komunikacích, které měly kolem 300 hlasování, i přes 300 hlasování, a pak běžně přes 200 až 300 hlasování měly, to někteří kolegové také pamatují, zákony o státním rozpočtu, kde bylo tzv. porcování medvěda, ale to každý poslanec měl několik návrhů a ty byly nezávislé, nepropojené a byly individuální. Ale jinak souhlasím samozřejmě s tím, že skoro 250 hlasování je velká porce. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana ministra Němečka, a protože pan ministr Mládek přeměnil svou přihlášku na faktickou poznámku, dám mu poté slovo. Pane ministře, máte slovo k faktické poznámce.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jenom navážu na poznámku pana poslance Jandáka, že jako zodpovědný ministr bych snad ten zákon měl stáhnout. Chci tady ubezpečit Sněmovnu, že ho stahovat nebudu, protože bychom si nic neušetřili. I po přepracování, kdybychom přišli do této Sněmovny, tak si myslím, že by pozměňovacích návrhů nebylo (bylo?) mnoho. Musím říct, že tady respektuji plně suverenitu Sněmovny, a že i když třeba s tím nesouhlasím, tak tady chápu jinou filozofii pana poslance Bendy například a rozumím tomu, že se snaží prosadit v tom zákoně změny, které jsou blízké jeho vidění světa. Já věřím, že zákon zůstane v tom původním smyslu, ale je pravda, že skutečně když tady někteří předkládají desítky a desítky pozměňovacích návrhů, tak si myslím, že ten smysl je úplně jiný, to znamená zákon tak zašmodrchat, aby už hlasovatelný nebyl. Takže já bych naopak chtěl vyzvat ty, kteří to nemyslí úplně vážně s těmi pozměňováky, aby je stáhli. Já zákon stahovat nebudu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za výzvu pana ministra Němečka. Nyní faktická poznámka pana ministra Mládka, poté - zopakuji - pan kolega Klán, Vondráček, Vyzula, Blažek a Jandák. (Posl. Jandák má poznámky k pořadí.) A ještě upozorňuji pana kolegu Jandáka, že pokud se nepřihlásí elektronicky, že ho ještě někdo předběhne s elektronickou přihláškou k faktické poznámce podle jednacího řádu.

Prosím, pane ministře, máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP