(11.50 hodin)
(pokračuje Hovorka)

A dále je tam odst. 2, který je ale jinak formulován. Tak prosím, abyste si přečetli, jak je formulován v tom mém návrhu: (2) Osoba, která hodlá prodávat lihoviny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího definici a popis lihovin, dále jen lihovina na trhu, je povinna prodej lihovin písemně oznámit správci daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, a to nejpozději pět pracovních dnů před zahájením prodeje.

Potom je tam ještě odst. 3: Oznámení podle odst. 2 musí podle náležitostí stanovených daňovým řádem obsahovat tyto údaje: daňové identifikační číslo osoby, druh a množství lihoviny nabízené k prodeji, místo prodeje, druh a popis akce, datum zahájení a ukončení prodeje.

A já tady zdůrazňuji, v čem je ta pointa mého návrhu. Tento odstavec se dostal do zákona zřejmě z toho důvodu, že tady byla aféra kolem pančovaného lihu. A jedná se o opatření, které má omezit dopad nekvalitních lihovin na naše občany. Ale současně je to podle stávajícího předpisu komplikace právě pro tyto příležitostné prodeje, např. košty slivovice, kde se prodávají jenom vlastně ovocné pálenky apod. Je to komplikace, protože ten pořadatel musí dopředu oznámit správci daně, že bude prodávat alkohol, jaké to bude množství. Přitom v mnoha případech se nejedná ani o prodej alkoholu, ale jeho podej, atd. atd. Čili tady je to odbřemenění příliš komplikovaného předpisu a povinnosti, kterou musí ten pořadatel splnit. A týká se to případně i pořádání plesů a tanečních zábav, kde stejně tak musíte nahlásit, že budete prodávat alkohol, v jakém množství, a IČO musíte nahlásit, a to je v případě prodeje těch organizací často komplikace a často se to obchází, že se to nahlásí na nějakého místního podnikatele apod.

Čili ta pointa je v tom, že to, co má ty lidi ochránit, to zásadní, to je prodej lihovin na trhu, tak ta povinnost, kterou musí prodejce splnit, se týká právě jenom prodejce lihovin na trhu. Takže bych chtěl poprosit všechny předkladatele návrhů, které se týkají příležitostného prodeje, které chtějí vlastně osvobodit příležitostné košty vín, tradiční nápojové soutěže, košty slivovice od těch nepříjemných povinností a nechtějí komplikovat lidem jejich slavnosti, aby podpořili tento můj návrh. Já jsem to konzultoval i s Ministerstvem zemědělství a v podstatě bylo řečeno, že takto ten návrh je správný.

Takže prosím o podporu svých pozměňovacích návrhů, zejména návrhu I1.3, a děkuji za vaši podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Tak ještě jednou dobrý den. Děkuji za slovo. Já jsem trochu nepochopil slova svého předřečníka o tom, že jsou tady skoro všechno poslanci z Moravy, kteří chtějí nějaké výjimky. Nevím, jestli se to týká taky poslanců z Čech, kteří mají myslím podobný pohled na věc.

Nicméně já bych chtěl upozornit na jednu věc, kterou si, doufám, všichni, nebo aspoň většina z nás uvědomuje. My před sebou máme návrh zákona, který má více než 200 pozměňovacích návrhů, tuším nějakých 240. A slova mého předřečníka to jenom potvrdila. My tady budeme schvalovat výjimky, pak budeme schvalovat výjimky z výjimek a výjimky ve výjimkách. Toto je novela zákona, který tady bude dneska schválen. Výjimka, výjimky z výjimek a výjimky ve výjimkách. Co z toho zákona bude, jaká ta finální novela bude po schválení všech těch pozměňovacích návrhů, to nikdo netuší, to nikdo nemůže vědět. Co bude výsledkem našeho hlasování o finálním návrhu, to skutečně nemůže nikdo tušit. A já si myslím, že pak musí být nějaký čas na to, abychom si ten zákon vůbec po sobě přečetli, než ho finálně schválíme, abychom věděli vůbec, pro co budeme hlasovat. A přitom většina z toho, co se tady děje při schvalování tohoto zákona, má aspoň takový ten nádech - já tam cítím takovou pokryteckost. Protože pokud chceme skutečně zakázat kouření a pokud přistoupíme na to, že kouření je škodlivé, tak prosím zakažme prodávat tabák. Zakažme prodávat cigarety. To je jediné účinné řešení. Pokud přistoupíme na to, že alkohol je škodlivý, tak omezme prodej alkoholu a vykažme ho do speciálních obchodů. Jsou to dvě jednoduchá řešení a dva jednoduché paragrafy. A my zatím jdeme cestou výjimky ve výjimkách a výjimky z výjimek. Vznikne legislativní paskvil. To je vše.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl omluvit kolegům a kolegovi předřečníkovi. Já jsem nechtěl nějak zvýraznit poslance z Moravy. Já si myslím, že každý, kdo je v této sněmovně, se snaží nekomplikovat příliš lidem pořádání jejich příležitostných akcí, které se pořádají v rámci tradičních koštů slivovice, tradičních koštů vína, tradičních nápojových soutěží. Myslím si, že každý na to má zdravý názor. A myslím si, že ani záměr předkladatele nebyl takový, aby tyto akce byly nějakým způsobem omezovány. Tak to jenom na vysvětlenou. Jenom jsem chtěl říct, že pro některého poslance možná je to citlivější, protože v jejich regionu se těch akcí pořádá víc a samozřejmě se s těmi lidmi setkává dnes a denně a často je mu předkládáno, co vy to tam vymýšlíte v Poslanecké sněmovně za nesmysly. Tak proto jsem chtěl zdůraznit, že nás se to týká malinko víc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, jenom stručná reakce. Zaznělo tady, že jsme všichni rozhodnuti, jak budeme hlasovat. Já zatím nejsem. Já budu hlasovat podle toho, jak dopadne hlasování o pozměňovacích návrzích. A plně stojím za tím, co říkal Ludvík Hovorka. Já bych se tady k tomu chtěl připojit a chtěl bych říct, že jeho pozměňovací návrhy neřeší tabák, neřeší kouření, ale právě řeší možné komplikace, které určitě předkladatel nezamýšlel, ale které mohou nastat, pokud ty pozměňovací návrhy nebudou schváleny, při takových akcích, jako jsou košty vína, košty slivovice apod., kdy vzniknou zbytečné komplikace a lidé, kteří takovéto akce pořádají, je v podstatě pořádat nebudou moci nebo ne v takové míře a s takovým charakterem jak dnes.

A poté ještě jedna věc. Také tady zazněla záležitost, že snad budeme zakazovat vepřové a že kuřáci mají právo kouřit. Jasně že mají. Nikdo netvrdí, že nemají. Ale já prostě také tvrdím, že nekuřák má právo na čistý vzduch. A je spousta veřejných prostor, kde se o ten čistý vzduch dělí s tím zakouřeným.

Já doufám, že paní místopředsedkyně, která tady dneska není, si nebude číst stenozáznam a nebude si to brát jako inspiraci. Nerad bych ji naváděl na něco, co sám nechci jako nekuřák. Ale když teď vyjdeme na terasu za Státními akty, kolegové mě teď slyší, tak se tam o takový vzduch dělíme. A teď kdo má právo? Nekuřák na ten čistý vzduch, anebo kuřák na to právo tam kouřit? (Hluk v sále.) Já vím, že je to velmi složitá diskuse, ale toto je přece podstata té věci. Nejde jenom o to, aby děti neviděly dospělé kouřit. To je velmi složitá věc. Ale jde také zejména o to, aby nekuřák měl právo (upozornění na čas), pokud nechce takovýto vzduch dýchat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Benešíkovi a slibuji, že to paní místopředsedkyni neřeknu.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Blažek, po něm pan poslanec Klán, po něm pan poslanec Benda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP