(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hegerovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Lorencová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající. Já si dovolím trošku obecnější pohled na problematiku, kterou se teď právě zabýváme.

My žijeme v době, kdy nevíme, do jaké podoby se Evropa, tudíž i my, probudí zítra. Žijeme v době, která má zvláštní specifika. Jedním z nich je to, že se zabýváme přípravou zákonů, které - z mého pohledu, mluvím teď sama za sebe - jsou nadbytečné, protože, ta situace, ve které jsme, to dávno vyřešila. Já už dneska, když jdu po Praze nebo po jiném městě, tak si vybírám restauraci podle toho, jestli je kuřácká, nebo nekuřácká. Ta situace je podle mě vyřešena.

Chtěla bych připomenout, že ta situace evokuje historii, evokuje nám starý Řím, chléb a hry, a za každou cenu rozdělit národ. Rozdělit národ. Jednou mladé proti starým, podruhé kuřáky proti nekuřákům atd. Vždycky něčím zaměstnat národ, zaměstnat lidi, aby se hádali mezi sebou.

Já si myslím, že ten zákon je nadbytečný, ale věřím, že každý z nás už je stejně rozhodnutý, jak bude hlasovat, stejně už nic tím, o čem tady diskutujeme už hodinu, a ještě několik hodin budeme, v době, kdy jsme mohli řešit daleko důležitější věci, stejně už jste všichni rozhodnuti, jak budete hlasovat. Já osobně také.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Lorencové. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych krátce komentoval postoj klubu KDU-ČSL k tzv. protikuřáckému zákonu.

KDU-ČSL je připravena tento vládní návrh podpořit. Od počátku vnímáme tento zákon zejména jako ochranu nekuřáků před škodlivými účinky zplodin kouření. Toto chci, a už jsem to tady říkal ve druhém čtení, znovu zdůraznit. My nepodnikáme žádný frontový útok proti kuřákům, proti vášni kuřáků si zakouřit, proti jejich svobodě si zakouřit, ale zároveň chceme chránit svobodu nekuřáků mít čisté prostředí tam, kam dojdou, tedy zejména se bavíme o restauracích, ale i některých dalších veřejných prostorech.

Také si uvědomujeme, že tento zákon, a mluvila tady moje předřečnice o tom, naši společnost trochu rozděluje, a i tady ve Sněmovně si dovolím tvrdit, že je možná dvě stě názorů na tento zákon. Přesto si myslím, že tento zákon je potřebný a že je potřeba dojít do legislativního konce, a všechny vás vyzývám k tomu, abychom se snažili přivést tento zákon ke šťastnému legislativnímu konci, tedy aby ten zákon měl podobu, která skutečně této zemi pomůže, a nikoliv naopak.

Nežijeme v černobílém světě, i na našem klubu jsme měli poměrně širokou a ne úplně jednoduchou diskusi a nakonec jsme se rozhodli, že podpoříme některé změkčující pozměňovací návrhy, protože si myslím, že to jednak snad i zlepší tu situaci ve společnosti a jednak že to také přispěje k tomu, aby tento zákon měl šanci na to ve Sněmovně projít. Vidíme, že je možné podpořit některé změkčující pozměňovací návrhy týkající se elektronických cigaret, vodních dýmek, zmírnění zákazu kouření na předzahrádkách, ale také v problematice ochrany před škodlivými účinky alkoholu. Tady se to týká zejména už dnes zmiňovaných škol, které se zabývají výukou v hotelnictví a gastronomii, ale také některé ochutnávkové akce, tzv. košty a jiné tradiční akce.

Dovoluji se tedy požádat ctěnou Sněmovnu, abychom při schvalování pozměňovacích návrhů postupovali uvážlivě, abychom se za výslednou podobu zákona nemuseli stydět.

A na závěr mi dovolte, abych vás požádal o podporu svých pozměňovacích návrhů, které jsou uvedeny pod písmeny a čísly R1 a R2. Pozměňovací návrh R1 řeší současně právně velmi problematickou situaci z praxe lékařů, kteří provádějí substituční léčbu metadonem. Ten pozměňovací návrh je připraven ve spolupráci s protidrogovým odborem Úřadu vlády a s Ministerstvem zdravotnictví a měl by právní stav, který v současné době je špatný, napravit. A potom pozměňovací návrh pod číslem a písmenem R1 (?), který řeší zakotvení adiktologických služeb do dikce zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. S faktickou poznámkou pan poslanec Jandák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem nechtěl vystupovat, je to zbytečné. Ale když tady zazněla slova od lidoveckého kolegy o těch šťastných koncích... Kdy skončí ty šťastné konce? Až zakážete vepřové? Nevím.

Pak jedna malá poznámka k tomu, co v úvodu řekl pan ministr. Pan ministr nám řekl, že to přijímáme proto, protože chceme ochránit naše děti a mládež. Proto těm sedmdesátiletým, šedesátiletým dědkům, jako jsem já, zakážeme ve venkovských hospodách kouřit? Nevidím v tom logiku.

A potom malá poznámka k tomu, jak to na tom světě jde. I u nás bez tohoto zákona je 70 % restauracích nekuřáckých. Žilo se nám špatně do toho okamžiku, než Duch Svatý osvítil pana ministra a přišel s tímto zákonem jako čtvrtý ministr v řadě? Nežilo! Já se jenom ptám, kde to všechno skončí, vážení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Kéž by to mělo šťastný konec, pane poslanče. S další faktickou poznámkou pan poslanec Milan Brázdil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Brázdil: Já bych taky rád navázal. Víte, tady bylo řečeno, že to má ochránit zdraví. Promiňte, mně to neochrání zdraví. Já jsem člověk nekuřák a já na chodníku nechci potkávat kuřáky, aby přede mnou, když poběžím nebo když tam půjde moje manželka nekuřačka, aby zkrátka a dobře... Já nechci tyto lidi dostat z těch králíkáren - kuřáren ven. Ať si tam jsou, ať si tam pěkně kouří a ať si tam dělají to, co potřebují, ale ať jsou prostory, které jsou všem určené, nekuřácké. Toto neochrání moje zdraví. Přesto jako lékař chápu škodlivost, ale tak jsem chtěl zareagovat. Promiňte.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl nyní napřímit vaši pozornost k jedné specifické části tohoto zákona a to je příležitostný prodej alkoholu. Už tady o tom mluvil pan poslanec Petrů a pan ministr zdůrazňoval, že on v tomto případě podporuje pozměňovací návrh V.VIII odst. 1 a 2 pana poslance Krákory. V této oblasti jsou tři pozměňovací návrhy. Jeden je pana poslance Petrů - F2, jeden je tedy pana poslance Krákory - V.VIII, potom je pana poslance Sedi - H2, H3, a je tam také můj pozměňovací návrh I1.3. A já bych chtěl, abyste si povšimli toho rozdílu v těchto pozměňovacích návrzích, protože v zásadě všichni jsme poslanci z Moravy, nebo většinově jsme poslanci z Moravy, a snažíme se vyřešit problematiku příležitostného prodeje alkoholu, např. když máte slavnostní košty vín, tradiční košty slivovice apod. A tady právě je ten rozdíl, že pozměňovací návrhy pana poslance Krákory se týkají příležitostného prodeje alkoholu, především vína. Ony potom říkají v tom odst. 2, že je možné prodávat i lihoviny na příležitostném prodeji.

Ale já chci říct, ten zásadní rozdíl v tom mém návrhu je ten, že v tom § 14 odst. 1 říkám: Alkoholické nápoje lze v rámci příležitostného prodeje prodávat na trhu, veřejně přístupné slavnosti, tradiční nápojové soutěži, kulturní a taneční akci. Čili to máte vyjmenované všechny specifické příležitostné prodeje. K tomu ještě - na veřejně přístupné sportovní akci lze v rámci příležitostného prodeje prodávat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % objemového ethanolu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP