(11.30 hodin)
(pokračuje Bendl)

Tolik aspoň za sebe. Já pro ten zákon jako takový hlasovat nebudu z principu, o kterém jsem tady mluvil od začátku, ale zcela určitě jsem připraven podpořit některé kompromisy, které tady naznačil i ministr zdravotnictví. Tam si myslím, že se v řadě případů potkáme.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, já bych jenom velice krátce zareagoval na slova svého předřečníka. Chtěl bych tady skutečně odmítnout to, že na zákoně, který se jmenuje o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, si budeme dokazovat, kdo je tady pravicový či pravicovější, nepravicový či levicový. Chtěl bych říct, že ochrana zdraví není ani pravicová ani levicová. Ochrana zdraví je zodpovědná a nezodpovědná. Tolik jenom k mému předřečníkovi. I přesto, že v celé řadě případů budu k tomuto zákonu hlasovat pravděpodobně podobně jako on, samozřejmě bude záviset, které pozměňovací návrhy projdou a neprojdou, pravděpodobně se buď zdržím, nebo budu hlasovat proti, ale rozhodně mi připadá velmi nešťastné si dokazovat na tomto zákonu pravicovost či levicovost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, s chutí do toho.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já jenom kratičce zareaguji na teď proběhlý spor pana poslance Bendla a pana poslance Kučery.

Můžeme se vždycky u všeho tvářit, že to nemá pravicová a levicová řešení, že chodníky nejsou pravicové a levicové, ochrana zdraví není pravicová a levicová. To jsou krásné floskule těch, kteří se hlásí k něčemu jinému, než k čemu se hlásí obecně ve svém životě. Ale samozřejmě předepisovat soukromým majitelům, co smějí nebo nesmějí, je věc, která má nějaké politické zabarvení, a já si myslím, že opravdu je levicové jim předepisovat, co ve své restauraci, kině nebo divadle dělat smějí, a že je pravicové je nechat, ať si to určuje sám trh. Ale to jenom krátká poznámka.

Já jsem tady už nechtěl dlouho vystupovat, protože myslím, že Sněmovna je v drtivé většině rozhodnuta a nějak to dopadne. Svým způsobem děkuji Ministerstvu zdravotnictví, že přece jenom v průběhu projednávání pochopilo, že návrh psala skupina naprostých fanatiků, kteří by nejraději náš život jak kuřácký, tak alkoholový zredukovali, a zregulovali způsobem, ve kterém by se z nás všech měli stát absolutní abstinenti. Takže na řadu návrhů ministerstvo kývlo, pochopilo, že některé věci byly opravdu přehnané. Chápu i vstřícné stanovisko ministra zdravotnictví, který říká, že pokud Sněmovna odhlasuje, že budou oddělené kuřárny, do kterých nebudou mít přístup osoby mladší 18 let, nebudou mít přístup zaměstnanci kromě zaměstnanců, kteří si tam budou chtít jít zakouřit, ale nebudou mít povinný přístup zaměstnanci, pokládáme to za řešení správné. Já si myslím, že to řešení správné je, protože by mělo minimálně vést k tomu, že kuřáci, kteří jsou natolik závislí, že si během své návštěvy restaurace musí zapálit, nebudou stát po ulicích, což pokládám za mnohem méně výchovné a mnohem nebezpečnější pro děti, které chceme chránit, když stojí venku a všichni venku vykuřují.

Přihlásil jsem se, abych se pak nehlásil do rozpravy, která poběží o proceduře. Jak jsem avizoval panu zpravodaji již na jednání garančního výboru, budu chtít proceduru v jednom bodě změnit. Jedná se o bod 23.18 na straně 10 odhlasovaného usnesení zdravotního výboru o proceduře, kde zdravotní výbor doporučil návrhy V.V.2, 5, 6, 8, 9, 10 a 19 pana zpravodaje a současně doporučil i můj pozměňovací návrh pod číslem K12.

Já bych navrhoval, protože podle schválené procedury pokud se bude hlasovat V.V.2, 5, 6, 8, 9, 10 a 19 jedním hlasováním, tak se stane K12 nehlasovatelné, abychom hlasovali nejprve K12. Pokud projde K12, pak je nehlasovatelné V.V.2 a budeme hlasovat jenom o V.V.5, 6, 8, 9, 10 a 19. Myslím, že je to jednoduchá změna procedury.

Pro vysvětlení - jedná se o problematiku alkoholických nápojů, nejedná se v žádném případě o kouření, kde původní ministerský návrh zapovídal zcela jakékoliv používání alkoholických nápojů na půdě škol a zdravotnických zařízení. V průběhu rozpravy, jak jsme ji vedli na jednotlivých výborech, se pochopilo, že to není nejchytřejší řešení, protože zejména školy se pronajímají na malých obcích kromě jiného taky na konání různých plesů a jiných obecních oslav, a že když je to mimo vyučování, mimo běh toho, co se ve školském zařízení děje, normálně můžeme dovolit i alkohol. To je návrh pana poslance Krákory.

Já jsem upozorňoval, že to samé se týká zdravotnických zařízení. Trochu se tady dovolávám pana kolegy Vondráčka, který toto cituje ze své Kroměříže, kde se pronajímá ze zdravotního zařízení jeden ze sálů na konání plesů, a doporučoval jsem, aby i ve zdravotnickém zařízení byla taková možnost, pokud je to mimo jeho běžný chod, je to pronajato na jinou akci, která nesouvisí se zdravotnictvím, aby výjimka byla.

Kdybychom hlasovali nejprve o návrhu pana poslance Krákory, výjimku budou mít jenom školy. Pokud budeme hlasovat nejprve o mém pozměňovacím návrhu pod bodem K12, pokud se bude týkat zdravotnického zařízení, bude možné mít výjimku. Pokud tam bude jiná akce, která nesouvisí se zdravotnictvím, není to žádný léčebný proces, ale je to ples nebo veřejná prezentace čehokoliv, která se koná na půdě zdravotnického zařízení, tak tam bude možné podávat alkohol. Pokládám to za rozumné. Zdravotní výbor tento návrh také doporučil. Kdybychom ale šli procedurou, kterou jsme navrhli a kterou jsem nestačil na zdravotním výboru opravit, tak bychom se dostali k tomu, že návrh je nehlasovatelný.

Čili tahle jediná změna - abychom nejprve hlasovali K12. Pokud projde K12, je V.V.2 nehlasovatelné a hlasuje se jenom o dalších V.V.5, 6, 8, 9, 10 a 19. Myslím, že to je srozumitelné. Doufám, že si to pan zpravodaj poznamenal, nebo to uvedu v rozpravě k proceduře, ale nechci z toho dělat nějaký úplný guláš.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní tu mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Leoš Heger, po něm paní poslankyně Jana Lorencová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já si dovolím kratičký komentář k vystoupení pana kolegy Bendy, který má jaksi vnitřní povinnost kritizovat svého předřečníka z TOP 09 a klasifikovat ho jako levičáka. Já bych jenom strašně rád připomenul, že boj proti kouření a speciálně proti alkoholismu ještě navíc je doménou ve Spojených státech. A pan poslanec Benda jistě dobře ví, že Spojené státy nejsou žádnou levičáckou zemí. (Protesty v pravé části sálu.) V tom případě bych prosil, aby se tady s pojmy šermovalo opatrně.

Pokud jde o regulace, tak se podívejme okolo sebe. Podívejme se třeba na automobilový průmysl. O kolik jsou auta dražší jenom proto, že státy a velké aglomerace států po nich vyžadují celou řadu bezpečnostních opatření, která je mimořádně prodražují. Tak proč tedy neprotestujeme i proti těmto věcem, které přispívají k bezpečnosti a jsou tedy v tom vidění pana kolegy Bendy jakýmisi levičáckými úlety. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP