(11.00 hodin)
(pokračuje Němeček)

Jsem však připraven se smířit s pozměňovacími návrhy, které nejdou proti smyslu tohoto zákona, i když ve mně nevyvolávají třeba právě velkou radost, vše v rámci přijetí této normy jako celku. Vyjadřuji proto neutrální postoj k pozměňovacímu návrhu pana poslance Bendy, který navrhuje ponechat možnost zřízení stavebně odděleného prostoru, který by zaujímal maximálně 25 % podlahové plochy provozovny, kam si pokrmy budou moci donést jedině zákazníci a nebudou tam mít vstup osoby mladší 18 let. Rovněž akceptuji obdobný návrh poslance Zemka, kterým by se umožnilo kouřit vodní dýmky ve stavebně oddělených prostorech k tomu vyhrazených v rámci restaurací, barů, kaváren a zejména čajoven. Vodní dýmky nejsou rozhodně méně zdraví škodlivé než kouření cigaret, nicméně i zde je potřeba určitého tolerantnějšího přístupu.

Za účelem dosažení kompromisu podporuji možnost zřízení stavebně oddělených prostor vyhrazených ke kouření na jiných místech, např. ve vnitřních zábavních prostorech nebo ve vnitřních prostorech sportovišť, avšak za předpokladu, že bude zajištěna ochrana zdraví zaměstnanců těchto zařízení - viz návrh pana poslance Krákory.

Rozhodně ale nemohu souhlasit s pozměňovacím návrhem, kterým by bylo možno zřizovat stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření v jakémkoli zdravotnickém zařízení - pozměňovací návrh poslance Snopka, nebo ve školách a školských zařízeních, byť by mělo jít o prostory, kam nemají přístup osoby mladší 18 let.

Naopak se mi líbí návrh opětovného zavedení zákazu kouření na nekrytých nástupištích veřejné dopravy - pozměňovací návrh ústavněprávního výboru.

Rovněž jsem ochoten připustit jistý kompromis, co se týká elektronických cigaret, a to v tom smyslu, že zákaz používání elektronických cigaret se nebude vztahovat na restaurace, bary nebo zastávky veřejné dopravy, ale i nadále trvám na tom, že např. ve školách nebo na dětských hřištích své opodstatnění má.

V souladu se stanoviskem výboru pro zdravotnictví nemohu podpořit pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterým se navrhuje zcela problematiku elektronických cigaret z působnosti návrhu zákona vypustit. V případě schválení tohoto pozměňovacího návrhu by došlo k povolení prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let a narušení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady číslo 2014/40, což za ministerstvo rozhodně nelze doporučit.

Ve druhém čtení se objevily pozměňovací návrhy týkající se zákazu prodeje tabákových výrobků a souvisejících výrobků na některých typech míst. Rozhodně nemohu podpořit, aby z tohoto okruhu míst vypadly např. akce převážně určené pro osoby mladší 18 let nebo prodej tabákových a souvisejících výrobků v dopravních prostředcích určených pro veřejnou hromadnou dopravu osob s výjimkou letecké dopravy, tedy míst, kde má být kouření zakázáno. Nepovažuji to za vhodné ani účelné.

V rámci druhého čtení byly rovněž načteny pozměňovací návrhy týkající se podávání a prodeje alkoholických nápojů na sportovních akcích a návrhy, které navrhují rozšířit místa určená k příležitostnému prodeji a podávání alkoholických nápojů. Původním záměrem ministerstva bylo s ohledem na tzv. metanolovou kauzu omezit prodeje alkoholických nápojů na všech trzích, které nejsou primárně zaměřeny na prodej potravinářského zboží, jako např. na bleších trzích, avšak po rozsáhlých diskusích, které se na toto téma v Poslanecké sněmovně vedly, vyslovuji podporu pozměňovacímu návrhu, který tyto trhy explicitně uvádí mezi místa, kde je povolen příležitostný prodej alkoholických nápojů a umožňuje příležitostný prodej alkoholu i na veřejně přístupných slavnostech, tradičních a jim podobných akcích, jako je např. trnkobraní nebo košty vína - pozměňovací návrh poslance Krákory.

Dále jsem v rámci projednávání předloženého návrhu zákona v ústavněprávním výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj podpořil pozměňovací návrhy poslanců Vondráčka a Bendla týkající se úpravy prodeje alkoholických nápojů na sportovních akcích, kdy se zvyšuje původní hranice objemového alkoholu ze 4 % na 4,3 % u alkoholických nápojů, které na sportovních akcích bude možno prodávat. Ministerstvo nemůže podpořit pozměňovací návrhy, kterými by došlo k rozvolnění prodeje a podávání alkoholických nápojů s vyšším obsahem etanolu, což by šlo významně nad rámec i stávající právní úpravy.

Ministerstvo zdravotnictví dále podporuje úpravu navrženou poslancem Krákorou, a to výjimku ze zákazu prodeje a podeje alkoholických nápojů ve školách a školských zařízeních, ve kterých probíhá výuka v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii. Tato úprava byla podpořena i zástupcem Ministerstva školství.

K pozměňovacím návrhům, které požadují jednoznačné právní ukotvení poradního orgánu vlády a národního protidrogového koordinátora uvádím, že při projednávání návrhu zákona v Legislativní radě vlády nebyl tento návrh podpořen z důvodu jeho nenormativního charakteru.

Ačkoli jsem navrhoval co nejbližší termín účinnosti návrhu zákona, uznávám, že je třeba, aby provozovatelé a prodejci získali více času na přizpůsobení se novým podmínkám. Na druhou stranu limitujícím faktorem je fakt, že vládní návrh je zároveň jedním z transpozičních předpisů pro novou tabákovou směrnici, kdy transpoziční lhůta je stanovena na konec května 2016. Přesto podporuji pozměňovací návrh s účinností od 1. ledna 2017, což považuji za rozumný termín reflektující očekávanou délku legislativního procesu.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že i přes nastíněné množství pozměňovacích návrhů se nám společně prostřednictvím tohoto návrhu zákona podaří přispět ke zlepšení situace v oblasti ochrany před návykovými látkami a v důsledku toho i ke zlepšení zdraví obyvatelstva. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Chce se mi říct amen, pane ministře, ať se tak stane. Děkuji panu ministrovi.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 508/8 a 508/9. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jiří Petrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pro mě v tomto zákoně byly tři základní oblasti, na které jsem se soustředil a kterým jsem věnoval pozornost, a sice ty oblasti, ve kterých stávající zákon byl v podstatě permanentně překračován a to překračování bylo tolerováno. Proto vás poprosím, abyste podpořili pozměňovací návrh V.V pana kolegy Krákory, a to v § 11 odst. 2 písm. b). Týká se to školských zařízení, která se zabývají přípravou žáků v oborech, které se týkají gastronomie, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářské chemie. Čili prosím o podporu V.V číslo 1, a také číslo 2, kde se to týká víceméně vedlejší hospodářské činnosti škol nebo využívání prostor školy v době, kdy tam neprobíhá výuka a jsou tyto prostory pronajímány určitým subjektům na různé akce, např. tělocvičny pro konání plesů anebo případně pro svatby, školní jídelny apod.

Poslední věc nebo oblast, které jsem se věnoval, je uvedena v mém pozměňovacím návrhu F1 odst. 1 a týká se § 11 odst. 2 písm. g). Je to oblast sportovních akcí, kde doplňuji slovo "vínem" a "vína". Také to samé je potom v pozměňovacím návrhu č. F2 odst. 1, kde se opět uvádí to slovíčko "a víno".

Z jakých důvodů? Víte sami, že probíhají sportovní akce, jako je Velká cena Brna, kde vítěz této velké ceny potom využívá sekt sedmilitrový, kterým oslaví svoje prvenství, a samozřejmě se z toho také napije. Existují VIP tribuny na sportovních akcích, ve sportovních arénách, sportovních stadionech, kde se také požívá welcome drink atd. Jsou velké mezinárodní akce, kde se samozřejmě požívá šampus nebo víno apod. Také na menších akcích, jako jsou zimní a jarní fotbalová utkání v nižších soutěžích, se podává např. svařák. Ano, existovaly argumenty: no tak ono se to stejně může, však to tak bylo, tak to tak může zůstat. Když ale máme otevřený tento zákon, bylo by vhodné to dát do pořádku. Proto prosím o podporu těchto mých pozměňovacích návrhů. V pozměňovacím návrhu F2 se také přímo jmenuje prostor, kde se může příležitostně prodávat a podávat alkoholický nápoj, na ochutnávce vína a ochutnávce částečně zkvašených hroznových moštů, tedy lidově řečeno burčáku. Prosím o podporu těchto mých pozměňovacích návrhů. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP