(10.20 hodin)
(pokračuje Hájek)

Takže z mého pohledu tato novela pomůže v této složité situaci, v které mj. horníci OKD jsou, částečně řešit. Samozřejmě novela řeší i situaci kolegů tady od Vlastíka Vozky, který je tady druhý zástupce cechu hornického, v oblasti dolu Centrum, který bohužel z mého pohledu, a říkám to jako horník, skončil svoji činnost, a řeší také situaci skupiny horníků uranových dolů, kteří také na tomto zákoně budou participovat.

Takže pokud se vyjádřím k pozměňovacím návrhům, budu určitě podporovat návrh kolegy Sklenáka a budu proti návrhu své kolegyně Radky Maxové. Děkuji. Zdař Bůh! (Potlesk některých poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Opálku, který je zatím posledním přihlášeným do rozpravy. Už ne.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení horníci, chtěl bych, než uvedu některé své myšlenky, učinit povzdech nad naším legislativním procesem. Jde o novely zákona o důchodovém pojištění. V roce 2014 se podíváme, že máme ve Sbírce zákonů pět novel, v roce 2015 dvě novely, v roce 2016 už jednu novelu - a dneska je květen a projednáváme vlastně souběžně v jednom dni v jedné chvíli dvě samostatné novely. To si myslím, že nesvědčí nijak moc o naší koncepční práci.

A nyní k meritu věci. Byl bych nerad, kdyby tato poslední novela, která se týká horníků, byla vnímána jako pouze reakce k situaci v OKD. Byl bych také nerad, kdyby byla vnímána jako nějaký dárek. Já si myslím, že je to návrat k režimu, který tady funguje od 14. století, kdy Václav II. přijal zákoník hornický, a bylo všem jasné, že tento rezort potřebuje jinou právní ochranu než všechny další. Máme zde zkušenosti ze zahraničí, vracíme se k tomu a svým způsobem uznáváme, že krok zrušení důchodových kategorií nebyl zrovna nejšťastnější. A myslím si, že není třeba moc uvažovat, protože brzo se ozvou určitě i další kategorie, které však nemají to štěstí, že mají tak silné odbory a odborový svaz, a budou prokazovat na základě průkazných výsledků také určité úpravy. Stačí se podívat jednak, jakým způsobem byly zařazeny jednotlivé kategorie v důchodových kategoriích, a také na pracovní lékařství, ke kterému zde bylo hovořeno včera.

Už jsem tu posledně zmiňoval Georgia Agricolu, který v Jáchymově zkoumal dopady na zdraví a jak by mělo hornictví probíhat. Byl to Jáchymov, byla to Kutná Hora, postupně docházelo k těžbě různých kovů a nakonec i uhlí. A já chci věřit, že i když to nezachrání desetitisíce těch horníků, kteří odcházeli v 90. letech, tak že Sněmovna v tomto kroku učiní zadost jejich právu. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji a prosím pana poslance Kaňkovského, který je aktuálně posledním přihlášeným do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. KDU-ČSL podpoří návrh kolegy Romana Sklenáka na to, abychom prodloužili lhůtu, kdy mohou předčasně odejít hlubinní horníci do důchodu, tedy na lhůtu sedm let.

Jenom bych chtěl zmínit ještě některé aspekty, které s tím souvisejí, které tady už částečně řekli moji předřečníci. Invalidizace, kterou zažíváme v řadě profesí, se netýká jenom hlubinných horníků, přičemž ale musím říct, že jejich práci velmi oceňuji a skutečně je to jedna z profesí, která je invalidizací nejvíce postižena. A skutečně statistiky, které zde zazněly, tomu odpovídají, takže návrh prodloužit lhůtu na sedm let považuji za správnou a my ji rádi podpoříme. Je potřeba se ale zamyslet nad tím, že máme řadu dalších profesí, kde invalidizace také hrozí. Už se tady mluvilo o hutnictví, ale je potřeba mluvit i o těžkém strojírenství, pracovníci v povrchových dolech nebo v uranových dolech, a profesí bychom našli mnohem víc.

Já bych tady chtěl zvednout jenom krátce jedno téma a to je prevence chorob z povolání, která bohužel v naší zemi není na dostatečně vysoké úrovni. My se s tím potýkáme v ordinacích. Já jsem ortoped, takže já si velmi často ohmatávám situace, kdy máme - a to jsem nezmínil ještě pracovníky ve stavebnictví - pacienty, kterým je 50, 55 let, jsou těžce invalidizováni svou profesí, a my v podstatě nevíme, co s nimi. Takže já bych chtěl velmi apelovat na zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, vidím tady pana ministra zdravotnictví, ale je to i na Ministerstvu průmyslu a obchodu a dalších institucích, abychom se v budoucnu, a to bych chtěl v krátké budoucnosti, zamysleli nad tím, jakým způsobem dělat prevenci chorob z povolání. Pokud se podíváme na zkušenosti ze zahraničí, tady opravdu velmi pokulháváme. Já jsem zažil situaci, kdy jsem stážoval v jedné německé nemocnici, a když jsem zažil kontrolu bezpečnosti práce jenom na úrovni zdravotních sester a lékařů, kdy chodí u nich také tzv. bezpečnostní technik a zabývá se tím, jakou ergonomii pracovního místa mají zdravotní sestry, mají lékaři, a i řadou dalších okolností, tak v tomto směru opravdu velmi zaostáváme a pak se divíme, že máme spoustu pacientů, kteří jsou invalidní už někdy i před 50. rokem. Takže pokud chceme dneska hlubinným horníkům v tomto směru ulevit, a je to naprosto správně, tak se zamýšlejme i nad dalšími profesemi a zamýšlejme se nad tím, že je potřeba udělat takové pracovní podmínky v našich profesích, abychom invalidizovaných pacientů, a mluvím hlavně o chorobách z povolání, měli co nejméně.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji a další přihlášky do rozpravy nemám, tím pádem rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem? Paní ministryně? Také není zájem.

Já jsem avizoval pauzu. (K posl. Laudátovi:) Teď, nebo ještě chcete diskutovat o proceduře? Teď hned. Dobrá. V tom případě vyhlásím 20 minut pauzu na poradu klubu TOP 09. Sejdeme se v 10.47 hodin, kdy budeme hlasovat.

 

(Jednání přerušeno v 10.27 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP